Bejegyzés

Jótékonysági koncert Kecskeméten

2017. december 23-án karácsonyi jótékonysági koncertet tartottunk a kecskeméti adventista kápolnában.

A gyülekezetünk életében általában ez az egyik legünnepélyesebb és legszebb alkalom. Ekkor rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel együtt nemcsak Jézus születésére, hanem küldetésére és szolgálatára is emlékezünk.

Az idei évben is megmelengette a szívünket a vonósnégyes szép zenéje és a gyülekezet kórusának szolgálata. Cserbik János megható történetei közben pedig elgondolkodhattunk, mennyire hálásak lehetünk a mi Istenünknek ajándékaiért, mint például az új szívért, ami nem kőből van; vagy azért, hogy nem parancsol, hanem hív; nem ránk kiált, hanem szelíd hangon szól; nem jól megmossa a fejünket, hanem azt mondja: lemoslak.

A jótékonysági est kedvezményezettje a Kecskeméti Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona volt. Az otthon vezetője, Fazekasné Kis Ilona bemutatta nekünk az intézmény működését, mindennapi tevékenységét, örömeiket, küzdelmeiket és meghatódva vette át a több mint 90 000 Ft-ot, amelyet az összegyűlt közönség adományozott nekik.

Köszönjük a gyülekezet zenei osztályának áldozatos és kitartó munkáját, hogy évről évre megszervezi és összegyűjti a zenészeket, énekeseket nemcsak erre az alkalomra, hanem a havonta megrendezésre kerülő zenés áhítatokra is. Köszönjük a Novum kamarazenekar rendszeres közreműködését, és hálát adunk a jó Istennek, hogy sok embert indított az adakozásra. Bízunk benne, hogy az alkalmon mindenki áldásban részesült.

Ambrus Gyöngyi

Karácsonyi koncert Lovasberényben

December 17-én két helyszínen is karácsonyi koncertet tartottunk. Az egyik helyszín a gyülekezet kápolnájában, míg a másik a helyi idősek otthonában volt. 

Az idei alkalom igazán különlegesre sikerült, mivel a kórusunk szolgálata mellé csatlakozott a fúvószenekar, valamint Bereczki Csaba testvérünk pánsíppal, akit Bálint Dóra kísért zongorán. Elhangzottak még versszolgálatok és természetesen igei gondolatok is. Mindez jótékonysági célt szolgált, az adománygyűjtés kedvezményezettje a helyi óvoda volt. A segélykoncerten jelen volt a polgármester, az alpolgármester, az óvoda vezetője és annak több dolgozója is. Az összegyűlt összeget meghatottan vette át az óvoda képviseletében az óvoda vezetője, hangsúlyozva, hogy ez alkalommal sokkal többet kapott, mint egy pénzt tartalmazó borítékot. Méltányolta az összefogást, köszönte az együttérzést, és biztosította a jelenlévőket arról, hogy sok kisgyereknek lehetett ezáltal mosolygós karácsonya.

Isten Igéjét Zoboki Nóra testvérünk nyitotta meg – azon a szombaton ő volt gyülekezetünk vendég lelkipásztora –, és beszélt a földre érkezett, köztünk járt, értünk meghalt Jézusról, akinek várjuk mihamarabbi visszajöttét. Az idősek otthonában ugyanezt a szolgálatot már lelkészünk, Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk látta el, aki a remény szavait tolmácsolta, úgy az otthonban élőknek, mint a hozzátartozóknak egyaránt.

Nagyon jó és felemelő érzés volt mindkét alkalmat átélni, és látni mások szemében, hogy hozzánk hasonlóan őket is megérintette Isten Lelkének befolyása. Nagyon reméljük, hogy ebből a színes programból mindenki talált hozzá közelállót, neki tetszőt, amelyet szép emlékként el tud raktározni magának. Természetesen nem maradhatott el utána a szeretetvendégség sem, ami tartalmas beszélgetéseknek teremtette meg a lehetőségét. Ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek, aki a legkisebb dologgal is hozzájárult e programok sikeréhez, és Isten áldása kísérje a szívekben elkezdett munkát!

N. N.