Bejegyzés

Isten ígéretei már a jelen áldásait hordozzák

Múlt és jövő – Év végi visszatekintés

 

Visszatekintve a 2019-es évre, ismét a hála és köszönet szavai jutnak eszembe. Akár személyes életemben, akár a Magyar Unió életében kétségkívül meghatározó események történtek.

Egy unió életében az ötévenkénti Uniókonferencia mindig nagy jelentőséggel bír. Elsősorban talán nem azért, mert vezetőket választ magának az egyház, hanem azért, mert kiváló alkalom, hogy végiggondoljuk, hogyan vezetett bennünket Isten az elmúlt öt évben, illetve lehetőség nyílik arra, hogy tervezzünk a következő öt évre. Tehát az Uniókonferencián egyszerre van jelen a múlt és a jövő. Májusban megtették ezt az egyházterületek küldöttei, akik az Uniókonferencián jelen voltak.

Az Uniókonferencián elfogadott stratégiai terv, amely 5 évre kijelöli az unió szolgálatának irányait és céljait, csupán egy vázlat volt, amit fel kell tölteni tartalommal és a megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás folyamatát el kell végezni.

Ennek a megvalósításnak az útján elindulva az újonnan megválasztott Unió­bizottság elvégezte a konferencia által ráruházott feladatot, és kinevezte az osztályvezetőket és intézményvezetőket a következő ciklusra. Így egy nagyszerű, hozzáértő és tapasztalt csapattal indulhatunk el, hogy segítsük a gyülekezeteket, lelkipásztorokat, presbitereket, testvéreket a bizonyságtevés szolgálatában. A divízió tisztviselőinek általános véleménye szerint is a Magyar Unió kiemelkedő szolgálatot nyújt a kiválóan végzett osztálymunkák által. Hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen csapattal dolgozhatok.

Az eddig is szolgálatot teljesítő munkatársak mellé új osztályvezetők, intézményvezetők is megbízást kaptak: prof. dr. Szilvási József testvér 10 éves rektori munkáját megköszönve prof. dr. Tonhaizer Tibor testvér kapott megbízást az ATF vezetésére mint rektor. Szilvási testvér szolgálata alatt sikerült az ATF-nek elindítani a régóta tervezett mesterképzést, amely már két évfolyammal végezheti a nevelés rendkívül fontos szolgálatát.

Az egyházterületi lelkipásztori szolgálatból frissen nyugdíjba ment Zarka Péter testvér a Sáfársági Osztály vezetésére kapott megbízást. Eddig Hegyes-Horváth Géza testvér vezette az osztály munkáját, és mivel továbbra is ő kapott megbízást a Személyes Missziószolgálatok Osztálya vezetésére, az egyházterületi elnöki szolgálata mellet szükségesnek ítéltük, hogy a sáfársági szolgálat fontos területét egy új munkatárs bevonásával erősítsük meg.

A most év végén meghozott döntés szerint dr. Gyetvai Gellért testvér fogja vezetni 2020. januártól az Advent Kiadó munkáját. A kiadó vezetésében eddig éveken keresztül hatalmas segítséget nyújtott Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, akinek a szolgálatáért hálával tartozunk Istennek és természetesen neki is. Nehéz helyzetben, sokszor a rendkívüli anyagi kihívások között sikerült fenntartani a kiadó munkáját és értékes könyvekkel szolgálni az irodalmi misszió munkáját.

A nyár elejének kiemelkedő és felemelő alkalma volt a balatonlellei Advent Konferencia Központ évadnyitó ünnepsége, amikor átadhattuk a táborozóknak a vadonatúj szállásépületet, a Halász-villát. A nevét Halász István testvérünkről kapta, aki meghatározó volt „Lelle” életében. Ezzel is szerettük volna emlékét őrizni és ápolni. A két táborhelyen (Bózsván és Balatonlellén) gyerekek, fiatalok, családok és idősek százai kerülhettek közelebb Istenhez, újra elkötelezhették magukat Isten szolgálatára és meghatározó közösségi élményeket kaphattak.

Az Unióbizottság felismerve a táborok jelentőségét, úgy döntött most, az év végi Plenáris Unióbizottsági ülésen, hogy egy jelentős beruházással a bózsvai Bib­liatábort is komfortosabbá tesszük, hogy a mai igényeknek megfelelően működhessen. Reményeink szerint 2020-ban elkészülhet az új vizes blokk (fürdőszobák és WC-k), ami ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy a főépületben egy közösségi helyiséget alakítsunk ki, így lehetővé téve a szezon meghosszabbítását, a tábor téli használatát is.

Az év végi Plenáris Unióbizottság szokásos feladatai közé tartozik a jövő év költségvetésének elfogadása is, amely testvéreink hűségének köszönhetően megbízhatóan tudja a pénzügyi hátteret biztosítani az unió szolgálatának.

Ha tehát előretekintek, ugyancsak a hála és köszönet szavai jutnak eszembe, hiszen a legutóbbi unióbizottsági ülésen jelen lévő Mack Tennyson testvér, aki a Transzeurópai Divíziót képviselte, egyik áhítatában arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten ígéretei már a jelen áldásait hordozzák. Hiába csak a jövőre irányulnak az ígéretek, már a jelenben valóságként tekinthetünk azokra, mert Istentől vannak.

Tekintsünk tehát mi is az előttünk álló esztendőre azzal a bizonyossággal, hogy Isten ígéretei már ma valóságosak !

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Számvetés és tervkészítés

A 2017-es év elvégzett feladatainak értékelése és 2018 legfontosabb célkitűzései

„Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem;
vigyenek el a te szent hegyedre és hajlékaidba.”
(Zsoltárok 43:3)

Ilyenkor év vége felé jó számot vetni. Hasznos, ha összehasonlítjuk azt, amit terveztünk azzal, amit végeztünk. Természetesen hívő közösségként terveink készítésekor Isten bölcsességét, világosságát; szolgálatunk végzésekor pedig Isten vezetését és áldását keressük és kérjük.

A 2017-es év sem szűkölködött rendkívüli eseményekben.

Mindjárt az év elején számos gyülekezetünk kapcsolódott be örömmel a különleges „mozi-misszóba”, melyben Desmond Doss, adventista felcser történetén keresztül alkalmunk volt hitünkről beszélgetni olyanokkal, akikkel talán másképpen nem lehetett volna. És ez a lehetőség nem ért véget, hiszen az elmúlt hetekben jelent meg film (A fegyvertelen katona) hivatalosan is DVD-n, amely mellé a Biblia Levelező Iskola egy 12 részből álló tanulmánysorozatot is előkészített, „Desmond Doss hite” címmel, mely segítségével hitünk sarkalatos pontjaival ismerkedhetnek meg a hallgatók: a Bibliától, az imádságon, szombaton, megbocsátáson, Isten törvényén át egészen Jézus Krisztus második eljöveteléig.

A reformáció ötszázadik évfordulója is számtalan lehetőséget adott arra, hogy mind testvéreink, mind pedig felebarátaink figyelmét felhívjuk arra a felelősségünkre, hogy Isten újból és újból azt várja, térjünk vissza a Szentírás tanításához, ne csak szavainkkal, hanem egész életünkkel. Bibliai előadás-sorozatok, a reformációs séta, a reformáció és a Biblia kapcsolatáról szóló kiállítás, könyvek, televíziós műsorok, folyóiratainkban megjelenő cikkek, szombati hitéleti konferenciák szóltak a reformáció időszerűségéről, bennünket is megszólító erejéről. A Magyar Unió osztályai, intézményei, az egyházterületek és a gyülekezetek hallatlan kreativitással, lelkesedéssel kapcsolódtak be a programokba, hogy a jubileum ne csak egy megemlékezés legyen, hanem a mi és környezetünk életét is megújító valóság.

A gyülekezeteket látogatva, testvérekkel beszélgetve nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a Generálkonferencia által meghirdetett kezdeményezések is visszhangra találtak az egyházban. A „teljes tagbevonás” régi-új gondolata nem csupán egy programot biztosított, hanem abban próbál segíteni, hogy testvéreink újra átéljék az adventista úttörők lelkesedését: adventistának lenni nem egy állapot, hanem egy küldetés, egy felelősség: elmondani a világnak, továbbadni gyermekeimnek, hogy Isten hogyan mentett meg engem. Akár személyes tapasztalataim megosztása, akár egy-egy könyv, kis füzet (GLOW) átadása, akár bibliaórák tartása, vagy akár a szeretet fizikai segítségnyújtásban való megnyilvánulása, az együttérzés kifejezése, a környezetünkben élők szükségleteinek szolgálata, mind-mind annak a módszernek a része, amellyel Krisztus elnyerte az emberek bizalmát és az Ő követésére hívta az embereket.

2018-ban pedig tovább szeretnénk folytatni a programot. A Magyar Unió egy nagyszabású médiaprogrammal, tévé- és rádióműsorokkal, internetes tartalmakkal, köztereken való médiajelenléttel szeretne hozzájárulni a gyülekezetek missziós kezdeményezéseinek sikeréhez. Arra hívjuk gyülekezeteinket, hogy a fiatalok bevonásával, a lehető legtöbb településre vigyük el Krisztus megváltói üzenetét, közeli visszatérésének reménységét.

Az örömteli tervek mellett meg kell említeni a kihívásokat is. A Generálkonferencia Éves Tanácsülésének, a Transzeurópai Divízió Bizottsága év végi ülésének és a Magyar Unió Plenáris Unióbizottsági ülésének egyik kiemelt programja az egyház tagmegtartási képessége volt. Évtizedes trendek mutatják, hogy miközben hatalmas erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak gyülekezeteinkhez, fájdalmas látni, hogy milyen nagy arányban hagyják el az emberek a közösséget. Azon fiataljaink közül, akik itt nőnek fel a gyülekezetekben, nagyon sokan sohasem lesznek tagjai az egyháznak, a megkeresztelt testvéreink pedig nagy arányban, néhány éven belül elhagyják a közösséget. Az elmúlt 50 évben közel 36 millióan lettek az egyház tagjai, és közülük 14 millióan elhagyták azt. Ez azt jelenti, hogy minden 10 tagból csupán 6-an maradnak egyháztagok, 4 elmegy… és sajnos az arány a Magyar Unióban is hasonló.

A Generálkonferencia egy nagyszabású felmérést készített, amelyben nagy számban keresett meg olyan személyeket, akik elhagyták az egyházat, hogy megtudják, mely okok voltak a legjellemzőbbek. A felmérés megdöbbentő módon kimutatta, hogy elsősorban nem hitelvi okok miatt hagyják el a közösséget, hanem valamilyen konfliktus miatt: vagy gyülekezeten, családon, házasságon belüli konfliktus miatt, vagy a gyülekezet képmutatása miatt, vagy úgy érezték, nem elég jók a gyülekezet által felállított elvárásokhoz, vagy csak nem találtak barátra a gyülekezetben.

A következő évek programjaiban kiemelt helyet kell kapjanak azok a kezdeményezések, amelyek segítik gyülekezeteinket, hogy szerető, befogadó, menedéket nyújtó közösséggé váljanak, ahol az emberek örömmel kapcsolódnak be mások megmentésének szolgálatába. A generációk nem csak egymás mellett, hanem egymásért való élete, a törődés mások szükségletivel, a tanítványság útjának felfedezése, a fiatalabb generációk mentorálása, szolgálatba állítása mind-mind olyan lehetőség, amely segíthet gyülekezeteink számára.

Vannak tehát feladataink, vannak kihívásaink, de Isten kegyelméből vannak lehetőségeink is a jövő esztendőre. Kérjük Isten bölcsességét, világosságát, hogy vezessen bennünket ezen az úton 2018-ban is.

 

Ócsai Tamás

unióelnök