Isten ígéretei már a jelen áldásait hordozzák

Visszatekintve a 2019-es évre, ismét a hála és köszönet szavai jutnak eszembe. Akár személyes életemben, akár a Magyar Unió életében kétségkívül meghatározó események történtek. Egy unió életében az ötévenkénti Uniókonferencia mindig nagy jelentőséggel bír. Elsősorban…

Long right arrow Read More

Számvetés és tervkészítés

Ilyenkor év vége felé jó számot vetni. Hasznos, ha összehasonlítjuk azt, amit terveztünk azzal, amit végeztünk. Természetesen hívő közösségként terveink készítésekor Isten bölcsességét, világosságát; szolgálatunk végzésekor pedig Isten vezetését és áldását keressük és kérjük.

Long right arrow Read More