Bejegyzés

Egy igazi közösség…

Az egyház vezetése egy körlevélben fordult a testvéri közösség felé 2020. október 9-én, amelyben a gyulai szeretetotthonban kialakult koronavírus-fertőzés miatt kértük ápolók jelentkezését. Mint ismeretes, a járványban a dolgozók közel fele érintett lett, ezért karanténba kényszerült, és a megmaradt dolgozók száma nem lett volna elegendő a lakók biztonságos és magas szintű ellátására.

A válságos helyzetben az unió elnökségének két tagja egy külső szakemberrel személyesen tájékozódott a helyszínen az otthon helyzetéről, bátorította az ott szolgálatot teljesítő munkatársakat, kérve a maximális odaadást és szolgálatot, hogy a gondozásunkban levő idősek megkapják a szükséges ellátást. Az otthon vezetése (karanténból) irányította, szervezte a munkát, de szinte lehetetlen feladat lett volna a kevés személyzettel az ellátás.

És ebben a helyzetben a Magyar Unió testvéri közössége megmutatta, hogy nem csupán egy egyház vagyunk, hanem igazi közösség.

A felhívásra több mint 50 testvérünk jelentkezett, hogy készek arra, hogy ideiglenesen elköltözzenek otthonukból, és részt vegyenek az idősek gondozásában. A legérdekesebb, hogy többen közülük maguk is idősek voltak, de átérezték, hogy vannak, akik még náluk is jobban rászorulnak a gondozásra.

Végül 7 fő került így alkalmazásba, akik egy negatív PCR-teszt után, elkülönített szálláshelyükre költözve kezdhették el munkájukat, majd a szolgálatuk végén egy újabb negatív teszt után térhettek haza, szeretteik körébe.

Egy közösség életében az egymás iránti felelősség vállalása, az önfeláldozó segítségnyújtás lehet a legnagyobb összetartó erő.

Isten iránti hálával és köszönettel gondolok testvéreinkre, akik a bajban azonnal készek voltak segíteni.

Mára helyreállt az élet az otthonokban, a dolgozók meggyógyultak és újra tudják végezni szolgálatukat.

Természetesen köszönet illeti a szeretetotthonok dolgozóit, vezetőit, akik hosszú hónapok óta a rendkívüli körülmények között is odaadással és hűségesen végzik szolgálatukat. Amikor nem lehet az időseket meglátogatni, amikor az időseket egymástól is el kell különíteni, még az ételt is mindenki kizárólag a saját szobájában kénytelen elfogyasztani, amikor a saját biztonságukra is fokozott módon kell odafigyelni, hogy saját családjukból vagy családjukba se hozzák, illetve vigyék el a fertőzést, sokkal nagyobb teher nehezedik rájuk.

A bibliai időkben nem volt még ilyen intézményes ellátás, de a keresztény egyház a kezdetektől kezdve megszervezte a szükségben lévők ellátását. A Biblia tudósít gyűjtésről a júdeai éhezők megsegítésére; az idősekről, szegényekről gondoskodó testvérekről. A későbbi századok során kialakultak az első kórházak, beteg- és időseket ápoló szolgálatok, melyek továbbvitték a szolgálatot. Az egyház az ilyen egymásért szolgáló közösségben él igazán ma is.

Isten iránti hálával gondolok arra, hogy ma is van lehetőség az egyház számára, hogy ilyen nagyszerű módon gondoskodjon az idős testvérekről és ma is vannak testvérek, akik önzetlenül vállalják a szolgálatot.

 

 

Ócsai Tamás
unióelnök

Találkozás testvéreinkkel a szeretetszolgálatban

2015 őszén a vezetőséggel nagy örömmel kezdtük el tervezni és kidolgozni a jövő évre vonatkozóan a nemrégiben Pécelen megvalósult tisztviselőképzés programjait. Az ADRA szolgálatában naponta tapasztaljuk, hogy sok testvérünk érdeklődik a szociális munka számos területe iránt, de egy-egy telefonbeszélgetés kevés ahhoz, hogy minden kérdésre választ adjunk. Az ADRA szolgálatok alkalmain is csak az adott gyülekezettel vagy körzeti napokon a körzet gyülekezeteinek tagjaival találkozunk. Azonban 2016. február 28-án sok-sok testvérrel beszélgettünk és gondolkodtunk együtt. 

Sitkei Zoltán speciális mentő, aki az ADRA kuratóriumának tagja, arról beszélt, hogy miként segíthetünk hatékonyan katasztrófahelyzetekben. Elmondott számos tapasztalatot is. Igazán sok érdeklődő jelezte, hogy a továbbiakban szeretne csatlakozni ehhez a nemes szolgálathoz.

Bodnár Jánosné, aki szintén kuratóriumi tag, azokról a gyermekekről mesélt, akik számára a család csak egy vágyálom. Akik nem kapnak sem megbecsülést, sem elfogadást. Árva, szegény és betegségekkel küzdő gyermekek és fiatalok ők, akik számára minden jó szó igazi kincs!

Simon Attila, az ADRA menekültügyi koordinátora beszámolt a szervezett segítségnyújtásról. Az ASI és az ADRA közös tapasztalatairól, olyan emberi történetekről, melyekben nem az ítélkezés a feladatunk, hanem az azonnali segítségnyújtás.

Nagyon aktívak voltak a szekcióban részt vevő testvérek, sok kérdést beszéltünk meg. A szociális támogatás számos formáját is, és az összegyűjtött tapasztalatokkal szeretnénk további válaszokat és tanácsokat adni az érdeklődő testvéreknek a nyári missziókonferencián is.

Isten áldása nyugodjon meg a résztvevőkön, az elhatározásokon, a lelkesedésen, és erőt kérünk tőle a szolgálathoz is, melyet ránk bízott!

Zohán Tünde