Bejegyzés

Ének-zene a pandémia idején

Gondolatok a 2020. november 28-ra tervezett Adventi Kórustalálkozó és jótékonysági koncert margójára

 

A mai napon került volna megrendezésre a harmadik Adventi kórustalálkozó és jótékonysági koncert, ami a járvány miatt sajnos elmaradt.

Hogyan indult el ez a program? 2017-ben bizottságunk támogatásával megkerestem a Magyar Unió Zenei Szolgálatok Osztályának vezetőjét, az Adventi kórustalálkozó és jótékonysági koncert programtervezetével. Az unió vezetése támogatta a programot, ezért minden év Advent első időszakára bekerül az éves programtervezetbe, amit ezúton is köszönünk!

Fő célunk, hogy még szélesebbre tárjuk kapuinkat, hogy ezen alkalmak által még jobban megismerjenek minket, hogy részt vállaljunk a szociális szolgálatban, hogy segíteni tudjunk a környezetünkben élő rászorulókon, és ezáltal a missziómunkát is végezni tudjuk. Felvettük a kapcsolatot a helyi önkormányzattal, a családsegítő vezetőjével, akik nyitottak voltak a kezdeményezésre, örömmel fogadták felajánlásunkat, és azóta is többször fordultak hozzánk segítségért. Reméljük, hogy a jövőben is lesz lehetőségünk folytatni az elkezdett munkát. Kedves tanárom szavaiból idézve: ,,Hogy ne csupán egy magunknak ünneplő, hagyományőrző klub legyünk, lépjünk ki a komfortzónánkból!”

Most úgy tűnik, hogy ez az időszak holt idő, hiszen sok mindentől megfoszt minket a pandémia, főleg ami a társadalmi és a közösségi életünket illeti.

Valóban holt idő lenne ez az időszak? Azok az emberek, akik zarándokútra indulnak, általában azért teszik, hogy önvizsgálatot tudjanak tartani, hogy kilépjenek a mókuskerékből, hogy távol legyenek a tömeg zajától, átértékeljék cselekedeteiket, hogy Istennel legyenek és bűnbánatot gyakoroljanak, ki-ki a saját hite szerint…

Nem holt idő ez az időszak! Sőt ellenkezőleg, Isten megengedte az életünkben, hogy önvizsgálatot tudjunk tartani, hogy tekintetünket felemeljük az égre, és felértékelődjön a közös istendicsőítés lehetősége, hogy értékelni tudjuk a kórustalálkozókat, a jótékonysági koncerteket, amik olykor már talán unalmassá, teherré, sablonossá váltak számunkra.

Az elmúlt évek koncertjeit visszanézve volt olyan alkalom, amikor 11, de akár 14 kórusmű is elhangzott egyetlen koncerten. Micsoda lehetőségek voltak a kezünkben! Most annak is örülünk, ha két-három éneket elénekelhetünk maszkban 4-en, 5-en.

A járvány első hulláma alatti időszakban kicsit aggódva néztünk a jövő elé, vajon jót vagy rosszat hoz nekünk az elszigetelődés, vajon szétveri a közösséget vagy összekovácsolja? Sokat imádkozom családjainkért, közösségünkért, a zenei osztályért, az énekkarért.

Tavaly ilyenkor még álmunkban sem gondoltuk volna, hogy rövid idő alatt gyökeres változások történnek. Nem gondoltuk volna, hogy eljöhet az az idő, amikor nem lehet énekelni, hiszen a virológusok kutatásai szerint az éneklés az egyik leggyorsabb közvetítő tevékenység a vírus terjedésében, amikor az énekes erőt fejt ki, hogy a tüdő legalsó szakaszaiból adagolja a levegőt a hangképzéshez. Ki gondolta volna, hogy ilyen előfordulhat? Tavaly ilyenkor, 5 kórus tagjaival, kb. 100-an énekelhettünk együtt ebben a teremben, dicsőíthettük Istent a mennyei karokkal egyetemben.

Az Ige bátorít bennünket: Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!

Az Úr meghallgatta imáinkat: Az első hullám végéhez közeledve, két kedves és jó hangú házaspár jelezte, hogy szolgálni szeretnének az énekkarban. Felismerték, hogy feladatunk van még az Úr munkájában addig, amíg lehet, és amíg még tart a kegyelemidő. Sírtam örömömben, az imáink meghallgatásra találtak. Hát nem csodálatos tapasztalat?! Négy jó hangú, jó lelkületű emberrel bővült az énekkarunk, és a nyáron megadatott az a lehetőség, hogy együtt énekelhettünk.

Pozitív tapasztalat, hogy gyülekezetünkben a járványügyi szabályok betartását mindenki komolyan és fegyelmezetten kezelte, ezzel is példát mutatva, nem háborogva, keresztényi alázattal végezték a szolgálatot. Nem könnyű maszkban énekelni – de hiszem, hogy Isten megengedte ezt a próbát, hogy ezáltal is megtanítson minket türelmet és alázatot gyakorolni. Hála érte Istennek és köszönet mindenkinek!

Az énekkar olyan, mint egy folyó, ami sok kis csepp vízből tevődik össze, aminek együtt van ereje, külön-külön elpárolognak, semmivé válnak.

Ezért szükség van minden egyes énekkari tagra, hiszen mi éneklő evangelizátorok vagyunk, énekkel hirdetjük az üzenetet, visszük a jó hírt a dallamok szárnyán és felkészítjük a lelkeket az evangélium befogadására. Ehhez teljes alázatra, odaszentelődésre van szükségünk, hogy fényt és világosságot vigyünk Isten evangéliuma által minden ember szívébe.

Éljük meg a mindennapok lehetőségét, vegyük észre, hogy ajándék az életünk, az egészségünk, a meleg otthonunk, hogy van kenyér az asztalunkon és szerető családunk! Énekeljünk otthon mindennap, énekeljünk együtt gondolatban, ha kell maszkban hárman vagy négyen, hiszen kaptunk sok szép ígéretet, ami ad erőt és még több lelkesedést a mindennapok küzdelmeihez és az újrakezdéshez.

Isten áldjon benneteket, imában és szeretetben együtt ünnepelünk!

Tajti Enikő

Teljes koncert:

Zenei nap Debrecenben

Pörneki Attila, a Magyar Unió Zenei Osztályának vezetője szolgált Debrecenben 2019 márciusának első szombatján. Az egész napot zenében, imában, és az imáról való közös gondolkodásban töltöttük együtt.

Megtapasztalhattuk Isten jelenlétének dicsőségét, és Zsolt 96:1 alapján a hangszerek és énekek dallamai is örömmel töltötték be lelkünket, hiszen ezen a szombaton sem csupán hallgatói voltunk a szolgálatoknak, hanem az ismert énekek hangjai mindannyiunk ajkáról együtt szóltak az Úrhoz; s több új dallammal is megismerkedtünk.

A zenei betétek színes keretbe foglalták az Úr Igéjéről való közös elmélkedés napját, mivel ez a nap a Nők Nemzetközi Imanapja is volt. Pörneki Attila elgondolkodtató prédikációja viszont nem csupán a nőket szólította meg. Ahogy a gyermekek figyelmét lekötötte a nekik mondott történet, úgy a férfi és női testvérek az ima lelki megerősítő erejéről is elmélkedhettek, és az együtt töltött nap folyamán arról bizonyságtevő tapasztalatot is cserélhettek egymással.

A megszívlelendő gondolatok jelentősége pedig nem kophat meg a napok múlásával: hiszen imáinkban (emberi és lelki) családunk ifjú tagjaiért is rendszeresen kell szólnunk Istenhez: a gyermek és fiatalok megmentéséért, a jellemfejlődésükért, a kapcsolataikért, az igazi boldog örömükért, a védelmükért, a jövőjükért, a hűségükért… Így a nap végén hasznos(ítható) ajándékként ki-ki magával vihette az ifjúságért közbenjáró ima szerepét és fontosságát is.

Mezei Ibolya

Városföldi Zenei Napok

2017. augusztus első hetében került megrendezésre a II. Városföldi Zenei Napok. Városföld lakossága idén is nagy szeretettel és támogatással fogadta a vendég zenészeket és családjaikat. Kényelmes szállást adtak és finom ételeket készítettek nekünk.

Napi 5-6 óra kitartó munkával készültünk a 24 zenésszel és 19 énekessel a két koncertünkre. Annak ellenére, hogy éppen kifogtuk a nyár legmelegebb hetét, egy arcon sem lehetett látni elégedetlenkedést. Mindannyian élveztük az aktív próbákat, melyeket a férjem, Szűcs Máté brácsaművész (Berlini Filharmonikus Zenekar) vezetett. Műsorunkon szerepelt Vivaldi 4 évszaka, Mozart brácsaversenye, Mendelssohn oktettje és a Kecskeméti Adventista Női kar énekei zenekari kísérettel.

Az első koncerten a pótszékek sem voltak elegendőek a Városföldi katolikus templomban, de a közel 40 fokos hőség miatt másnap már kevesebben érkeztek a hangversenyre. A hallgatóság ismét nagy örömmel fogadta hívő énekeinket és dr. Szigeti Jenő mély írásait. A reményeink megvalósultak, hiszen a jelenlevők gondolatait sikerült a hétköznapiról a lelki felé terelni.

Zenészeink mind várják a folytatást és reméljük, hogy a falu is ilyen várakozással gondol ránk. Imádkozunk érte, hogy az újonnan megválasztott vezetőség is támogasson majd minket, hogy továbbra is aktív részesei lehessünk Városföld életének.

 

Ambrus Anett

Zenei nap

Az unió szervezésében zenei napot tartottunk március 5-én a Terézvárosi Gyülekezetben. Délelőtt a helyi gyülekezet megszokott szolgálatai mellett Tarjáni Anikó énekét, három kórus – a Békés-Csongrád megyei kamarakórus, az Acapella and Musica énekegyüttes és a helyi kórus – szolgálatát hallhattuk. 

Pörneki Attila testvér, az unió zenei vezetője ismertette az új gyülekezeti énekeskönyv szerkesztésének előrehaladását és a nyári, bózsvai zenei táborral kapcsolatos előkészületeket. Osvald László lelkész testvér a tanítványságról beszélt igehirdetésében, Mt 28:16–20 verse alapján, miszerint a kételkedésre a legjobb megoldás az evangélium hirdetése. Vallásos életünk a hétnek ne csupán egy napjára korlátozódjon, hanem fogja át a hét minden napját. Jézus példázatában rávilágított, hogy a szőlővessző akkor terem gyümölcsöt, ha a tőkén marad, abból táplálkozik.

A délutáni istentiszteleten a három kórus szolgálata után az összevont kórus két szolgálatát hallhattuk. Pörneki testvér elmondta, hogy a Zenei Osztály is csatlakozik az unió programjához: minden tagot vonjunk be a szolgálatba. Ennek szép példája e délután is, amikor fiatalok hangszerekkel is csatlakoztak a gyülekezet énekéhez. Isten végidei népének két feladata van: felkészülni a Jézussal való találkozásra, másrészt pedig a délelőtt hallott misszióparancs teljesítése. Minden gyülekezeti tag érezzen felelősséget arra, hogy tegyen bizonyságot Jézusba vetett hitéről. Ez a Lélek átformáló munkájával történhet meg. Mit tud ebben a folyamatban tenni az unió zenei élete? Az osztály munkája istentiszteleteinket ugyanúgy szolgálja, mint a többi osztály. A zene nemesbítse valamennyiünk lelkét. A zene hallgatásakor, énekléskor érezzük azt, hogy istentiszteleten vagyunk! Ezt akkor tapasztaljuk, ha a Szentlelket befogadjuk Ef 5:18b–20 veresei szerint.

Fekete István