Újfehértón járt a Psalmus zenekar

2016. július 22-én érkezett gyülekezetünkbe Erdélyből a Psalmus zenekar. A Józsa Zoltán lelkész testvér vezetésével működő mandolin együttes két éve alakult a vajdaszentiványi lelkészi kerület fiataljaiból. 

Egyre többenGyülekezetünkben már péntek este elkezdték szolgálatukat, testvéreinket Soós Zoltán, gyülekezetünk új felszentelt presbitere köszöntötte. Az igehirdetés a „Túlsó partról” szólt. Szombaton már a szombatiskolában folytatódott a szolgálat, ahol Restás László lelkész köszöntötte az egyházterületről érkezett vendégtestvéreket erdélyi testvéreinkkel együtt.

A délelőtti, majd a délutáni istentisztelet alkalmával is folytatódott a zenés áhítat. Józsa Zoltán vendég lelkész testvérünk igehirdetése mindenki áldására és Isten dicsőségére szolgált.

Szombatiskolai vendégekEzután egy missziós program következett szombat este Geszteréden. Nagy örömöt jelentett, hogy a faluból és a környékről több mint negyven vendég volt kíváncsi az alkalomra. Végül utolsó állomásként vasárnap az Újfehértói Baptista Gyülekezetben is fellépett a zenekar, ahol Józsa Zoltán testvérünk hirdette az evangéliumot. Beszédében kiemelte a két közösség közös lelki értékeit, valamint említést tett a reformáció közelgő, nagy évfordulójáról is, mivel ehhez az alkalomhoz méltón választotta ki az elhangzott énekeket, zeneszolgálatokat.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Psalmus zenekar zenei szolgálatát, ifjainak versszolgálatát, valamint a hallott Igét és a felemelő hangulatot, amelyben gyülekezetünket, vendégeinket részesítették.

Szabó Szilárd és Restás László