„Valláspatológiai jelenségek és kihívások”

Tudományos konferencia az Adventista Teológiai Főiskolán

2021. szeptember 6-án a Gyakorlati Teológiai Tanszék szervezésében „Valláspatológiai jelenségek és kihívások” címmel tudományos konferenciát tartottunk az ATF-en. A téma iránt érdeklődő szakemberek és teológushallgatók mellett a Magyar Unió lelkipásztorai is hivatalosak voltak a rendezvényre. A konferencia előadói széles perspektívából közelítették meg a témát: orvosi-pszichiátriai, pszichológiai, antropológiai és bibliai szempontból.

A konferenciát Tonhaizer Tibor rektor testvér nyitotta meg. Bevezetőjében megköszönte, hogy a szakterület kiváló és széles körben ismert szakemberei is elvállalták az előadásokat.

A konferencia délelőtti programjában az alábbi előadásokat hallhattuk:

  • Süle Ferenc orvos és pszichológus – A valláspatológia magyarországi múltja és jelene
  • Dr. Máté-Tóth András – A sebzett kollektív identitás vallási dimenziói
  • G. Tóth Anita pszichiáter adjunktus – Klinikai tapasztalatok – irodalomterápia és biblioterápia

 

A konferencia Horváth Péter és Szilasi Zoltán lelkipásztorok által vezetett pódiumdiszkusszió után, a délutáni szekcióban három doktorjelölt előadásával folytatódott:

  • Barcsa Krisztina valláskutató – Vallási és spirituális kompetenciák oktatása a pszichológus-képzésben
  • Árvai Tamás Kristóf teológus, lelkipásztor – Az ószövetségi kor vallásos szélsőségeinek kulturális ismérvei mai szemmel
  • Fenyvesi Péter Pál teológus, tanársegéd – Két patológiás vallási jelenség az újszövetségi korból

 

A konferencia nagyszerű rálátást biztosított arra a jelenségre, miszerint a hitélettel, ill. a vallásos élettel összefüggésben kialakuló betegségek nem új keletűek, és gyógyításuk különös körültekintést igényel. Ebben a szolgálatban a három terület – pszichiátria, pszichológia és keresztény lelkigondozás – közös együttműködésére van szükség. Sőt bizonyos esetekben kívánatos lenne, ha mindhárom területen képzett szakemberek állnának rendelkezésre.

Reméljük, hogy a konferencia utóélete további segítséget fog nyújtani egészséges gyülekezeti közösségek építéséhez és fenntartásához. Az alkalom több lelkipásztorban felkeltette az érdeklődést a téma további tanulmányozásához. Az Adventista Teológiai Főiskola tervbe vette egy tudományos kötet kiadását a valláspatológia témakörében.

 

Dr. Szilvási András