Bejegyzés

Fókuszban a TELJES TAGBEVONÁS

Az ASI Magyarország Kongresszusa

 

Szeretettel várunk mindenkit az ASI Magyarország Kongresszusára 2017. augusztus 24–27-ig a Dürer Rendezvényházban (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19–21.). A kongresszus témája: „Fókuszban a Teljes tagbevonás – 6000 misszionárius Magyarországért”.

A Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája elindított egy kezdeményezést: Teljes tagbevonás címmel. Hívunk és várunk minden gyülekezeti tagot és gyülekezetet, hogy csatlakozzanak ehhez a misszióhoz!

„A mai, több mint 7 milliárd embertől nyüzsgő világban, még mindig rengeteg munka vár ránk, hogy elvigyük az embereknek Isten üzenetét. Isten mindnyájunkat hív, hogy részt vegyünk ebben. Nem számít az életkorod, nemzetiséged, nemed, Isten arra hív, hogy részt vegyél az Ő munkájában. Talán arra hív, hogy misszionárius légy a szomszédaid között, az iskoládban, a munkahelyeden vagy a befolyási körödben. Akárhol vagy, szüksége van rád az Ő munkájában, hogy megkeresse és megmentse azt, aki elveszett.” (Ted N. C. Wilson)

A kongresszuson gyakorlati misszióra várjuk a testvéreket és a gyülekezeteket! Frank Fournier, aki az OCI alelnöke, több mint ötven év szolgálat tapasztalata alapján fog előadásokat tartani „Kulcsok a sikerhez” címmel. (Mi a siker? Ne a sikert célozd meg! Siker a látszólagos kudarcban. Isten a siker. Ne fáradj el! Az engedelmesség ereje. Gondolkozz el rajta! Kezdj el dolgozni!)

Lowell Hargreaves vezetésével az Amazing Facts két misszióiskolát alapított. Az egyiket a Fülöp–szigeteken (PAFCOE), a másikat Kenyában (AFCOE Africa) indították útjára. Misszió a végidőben címmel fog szemináriumot tartani. (Isten aranyláza. Szerelkezz fel a misszióra! A Szentlélek szerepe a misszióban. Missziós hamisítvány. Vezetés a misszióban. A még erőteljesebb bizonyságtétel. A halál árvasága. A végidők misszionáriusai)

Teresa Hargreaves, aki misszióiskolán tanít Kenyában, és édesanyjával nagy sikerű gyermek-evangelizációkat szervez, kialakított egy speciális módszert a gyermekmissziós szolgálatban. Egy nyolcrészes szemináriumi anyag keretén belül mutatja be a gyermekek evangelizálásának szolgálatát. (Kicsiny világ – Nagy eredmények! Erre az időre. Az Ige feltárása – 1. rész.; Az Ige feltárása – 2. rész.; Lenyűgözni az Igével. Az Ige megerősítése – 1. rész.; Az Ige megerősítése – 2. rész.; Táplálás és tanítvánnyá tevés.) Különösen azok számára lesz ez fontos, akik a gyermektanításban szolgálnak.

A próféciák iránt érdeklődőket Csabai Tamás, Moldován Richárd és Erdődi Péter előadásaival várjuk egy 8 részes szemináriumra, „Prófétai küldetésünk” címmel. (Az evangélium és a próféciák – Csabai Tamás; Pünkösd a próféciákban – Moldován Richárd; White Könyvtár bemutatkozás – Erdődi Péter; A nagy megbízatás [Jelenések könyve 10. fejezete] – Moldován Richárd; Az utolsó Illés [A hármas angyali üzenet] – Erdődi Péter, Csabai Tamás, Moldován Richárd; Jézus Krisztus a mennyei szentélyben – Erdődi Péter; Énokh-generáció… [A megfehérített ruhák és a meggyógyult szívek – Jelenések 7–14.] – Moldován Richárd, Erdődi Péter; Isten egyházának szerepe a végidőben – Erdődi Péter.)

A sok közös éneklés mellett a SOLI DEO GLORIA zenei tábor kórusa ad szombaton  (augusztus 26-án) este 18.00 órától koncertet és szolgál szombat délelőtt is.

Regisztrációs díj: 1500 Ft/nap (a csütörtöki, pénteki és vasárnapi napokra) összesen: 4500 Ft.

A péntek esti és szombati programokra ingyenesen, regisztrációs díj nélkül is várjuk a testvéreket.

Étkezésre előzetes igény alapján vegán ételt biztosítunk: 1600 Ft/ebéd,  1000 Ft/vacsora Étkezések: csütörtök – ebéd, vacsora; péntek – ebéd, vacsora; szombat – ebéd, vacsora; vasárnap – ebéd. A teljes konferenciára az étkezési költség 9400 Ft. A teljes konferencia költsége étkezéssel: 13 900 Ft. Regisztráció online az www.asi-hungary.org oldalon. Az info@asi-hungary.org oldalon lehet a program részleteiről érdeklődni.

Ted N. C. Wilson, a Generálkonferencia elnöke felszólít bennünket: „Mi, akik hiszünk a próféciákban, Krisztus igazságában és az Ő közeli eljövetelében, készek vagyunk-e megújítani Megváltónk iránti elkötelezettségünket azáltal, hogy követjük példáját, figyelmeztetjük a világot és megosztjuk az emberekkel az Ő szeretetét? Készek vagyunk-e megosztani másokkal a megkülönböztető jellegű, profetikus hármas angyali üzenetet? Készek vagyunk-e engedni, hogy Isten felhasználjon a földi történelem utolsó napjaiban arra, hogy szeretettel és erőteljesen hirdessük Isten megváltásának, szeretetének és ítéletének utolsó üzenetét?”

„Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám” (Mt 25:35–36).

Arra bátorítunk, hogy ne csak imádkozzunk az emberekért, hanem tegyünk is értük valami kézzelfogható dolgot!

,,Istennek kedves, ha a tagok munkálkodnak, s ha őket munkába állítják. Isten azt kívánja, hogy minden egyes gyülekezeti tag mint az Ő jobb keze munkálkodjék, s törekedjék szeretetteljes szolgálattal lelkeket nyerni Krisztusnak…” {Ev 111.2}

,,Mindenki számára akad munka az Úr szőlőjében. Senki se legyen tétlen. Isten angyalai szüntelen föl és alá járnak, fel a mennybe, le újra a földre, a könyörület és a figyelmeztetés üzeneteivel. Ezek a mennyei hírnökök hatnak a gondolkodásra és szívekre. Mindenhol vannak olyan férfiak és nők, akiknek szíve hajlamos arra, hogy az igazságot befogadják. Ha azok, akik ismerik az igazságot, Isten Lelke vezetésével hatalmas munkát tudnának elvégezni.” {3T 64.1}

,,Nagyobb lélekmentés csak akkor várható, ha minden egyes gyülekezeti tag dolgozik. Isten azért adta népének a különböző lelki ajándékokat, hogy felruházza őket mennyei erővel, és képesítse őket a szolgálat munkájára és Krisztus testének építésére (Ef 4:11–12). Az érzékelhető növekedés függ a gyülekezetnek attól a képességétől, hogy mennyire képes tagjait mozgósítani és a szolgálatra kiképezni.” (Gottfried Oosterwal)

,,Mindenki számára ki lett rendelve egy bizonyos munka, és senki sem helyettesíthet mást. Mindenkinek van egy csodálatosan fontos küldetése, amit nem hanyagolhat el, nem vehet semmibe, ugyanis annak a betöltése egy lélek boldogságát, elhanyagolása pedig egy olyan valakinek a lelki nyomorúságát vonja magával, akiért Krisztus meghalt” (Review and Herald, 1893. december 12.). {ChS 10.4}

,,Egy missziós mozgalom eredményessége közvetlen viszonyban áll azzal a képességével, amellyel az egész gyülekezetet be tudja vonni a missziómunkába. Ellen G. White fáradhatatlanul ismételte azt a tényt, mely szerint »aki Krisztus által új életet nyert, arra lett kiválasztva, hogy együtt munkálkodjon embertársai megmentésében.« Mindnyájan hasonlóképpen arra lettek elhíva, hogy Isten misszionáriusai legyenek.” (Gottfried Oosterwal)

,,Az Úr ilyen teljesen őszinte embereket szeretne [látni] szolgálatában. Ha bármi lustaság van valamelyiküknél, ha bármi közöny és hanyag figyelmetlenség azoknál, akik ilyen komoly, választás elé állító igazságokkal foglalkoznak, az Úr azt akarja, hogy vessék el e hiányosságokat. Azt akarja, hogy mikor az igazságról szólsz, úgy viselkedj, mintha magad is hinnéd, s a vallott igazsághoz fogható lelkesedés és buzgóság lobogna benned.” {2SAT 13.2}

,,Az evangélium győzelme, a számszerű növekedés mértéke, az eredményes prédikátori tevékenység kapcsolatban van a gyülekezetnek azzal a képességével, hogy mennyire tudja a tagokat mozgósítani az üzenet hirdetésében való együtt munkálkodásra.” (Gottfried Oosterwal)

,,Mindenki számára van elvégzendő munka, aki Krisztus nevéről neveztetik. Hajlandó lesz elvégezni? Ha át akarjuk érezni a lelkek értékét, akkor tekintsünk gyakran a Golgota keresztjére, és  szemléljük a végtelen Isten haldokló Fiát, amint életét adja az elveszett világért. Őt kell szemlélünk azon elmélkedve, hogy mekkora értéket jelentett számára az ember. Át kell itatódnunk Lelkével. Ami a szemünk előtt van, és amin gondolkozunk, bizonyosan hatással van lelkünkre, és lélekmentő tetteket eredményez. Így kerül a misszionáriusi munka megfelelő alapra.” {TSA 42.1}

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának 2018-as terveivel összhangban szeretnénk minél szélesebb körben felhívni a testvérek figyelmét a Teljes tagbevonás fontosságára.

 

Csengei Károly

 

Az ASI Magyarország Egyesület 2017/18-as pályázati felhívása

Az egyesület idén tavasszal 11. pályázatát hirdeti meg. Az egyesület tagjai olyan laikus testvérek, akik vallják és gyakorolják az adventista elveket; vagy az üzleti életben, vagy saját vállalkozásukban dolgoznak, vagy egy szakma elismert képviselői, vagy önfenntartó szervezetek delegáltjai. Az egyesület elkötelezett a magyar adventmű támogatására, kiemelt feladatának tekinti a missziómunka, az ifjúsági munka és az adventista identitástudat erősítését és olyan programok támogatását, melyek beilleszkednek a gyülekezetekben folyó missziós munkába.

Keressük azokat a tevékenységeket, terveket, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek és szeretnénk ezek közül több projektet 2017–2018 évben anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatni. Egyesületünk idén kiemelt figyelmet fordít a világszéles egyház által meghirdetett Teljes tagbevonás programra – idei konferenciánk is ezzel a programmal foglalkozik –, ezért előnyben részesítjük azokat a pályázókat, akiknek a pályázata kapcsolódik ehhez a programhoz.

Előnyben részesítjük továbbá azokat a pályázókat is, akik regisztrálnak és részt vesznek a nyári konferenciánkon.

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető: www.asi-hungary.org. A pályázatokat 2017. július 31-ig várjuk írásban a következő címre: Csengei Károly, 1149 Budapest, Bíbor út 5. fsz.1. Érdeklődni az alábbi címeken lehet: info@asi-hungary.org, csengei@asi-hungary.org.

Csengei Károly

Sokrétű misszió Szolnokon

Gyülekezetünk életében a nyári hónapok sem teltek eseménytelenül. A város május 29-én Családi napot tartott, melyre gyülekezetünk is meghívást kapott. Az Egészség Expo mellett volt bográcsozás és gyermekfoglalkozás.

Már több éve szervezünk helyi Szünidei Bibliatábort, idén júliusban pedig a bózsvai Fürkésztáborban vettünk részt mintegy ötvenen. Közülük a többség nem látogatja a gyülekezetet, csak a táborokat. A turnus teljes létszáma 250 fő volt. A szolnoki gyermekek, fiatalok és segítőik a „Bózsvai pillangók”, a „Lélek bárányai” és a „De zsír zsiráf” nevű csapatok tagjai voltak. A természet közelsége, a kirándulások és túrák, a csoportfoglalkozások, a közös zászlókészítés és indulóírás, a sportversenyek és a többi szervezett program életre szóló élményekkel töltött fel minden résztvevőt.

Augusztus 13-án egy örömteli eseményen vehettünk részt: a bózsvai Fiatalok tábora záró szombatján megrendezett keresztségen. A három keresztelendő közül egy a Szolnoki Gyülekezetnek lett a tagja; az őt felkészítő presbiter merítette alá a keresztelendőket. A szolgálatok és a tábor részvevőiből alakult 50-55 fős ifjúsági kórus énekei nagyon felemelőek voltak. A szövetségkötés legmeghatóbb pillanata az volt, amikor az új testvérek mellé kihívták azokat, akik szintén el szeretnék kötelezni magukat Isten mellett. Mintegy 20 fiatal tett bizonyságot erről.

Tiszaburán is rendszeresen tartunk felnőtt bibliaórákat és gyermekfoglalkozásokat helyi testvéreinkkel közösen. Gyülekezetünk gyermek-, életmód- és cigánymissziós projektjeivel indultunk az ASI Magyarország 2016-os pályázatán is. A cigánymisszióval kapcsolatban lelkészünk külön szemináriumot vezetett az augusztus végén tartott ASI Konferencián. Megosztottuk élményeinket, közösen beszélgettünk a kihívásokról, módszerekről és lehetőségekről tapasztalt testvéreinkkel. A gyülekezet tevékenységét, terveit is bemutathattuk nyertes pályázatunk kapcsán. A támogatást ezúton is hálásan köszönjük.

Szeptember 3-án a „Szolnok napja” keretében szervezett „Civil kavalkád”-on a városban lévő civil szervezetek mutatkoztak be, vonultak fel a város egyik forgalmas utcáján. Közöttük az Ellen Gould White Életreform Klub is megjelent néhány életmód transzparenssel, a GLOW füzeteket és a szeptember havi klubprogramot osztogatták önkénteseink. Az asztalnál személyes beszélgetésre, tanácsadásra is lehetőség volt.

Szeptember 9–11-ig egész hétvégés Gulyásfesztivált tartottak Szolnokon, melyre meghívást kaptunk. A májusi Családi nap sikerén felbuzdulva kérték, hogy készítsünk egy vegetáriánus gulyáslevest. Önkénteseink újra kivonultak az Egészség Expo néhány állomásával. Az ingyenes babgulyás népszerű volt, értékes beszélgetésekben lehetett részünk, és újra részt vehettünk egy városi rendezvényen, új kapcsolatokat építve, pozitív képet kialakítva a gyülekezetünkről és az egyházunkról.

Ócsainé B. Klára

ASI Pályázati felhívás

Az ASI Magyarország Egyesület meghirdeti tizedik pályázatát. Az egyesület tagjai olyan laikus testvérek, akik vallják és gyakorolják az adventista elveket, vagy az üzleti életben vagy saját vállalkozásukban dolgoznak, vagy egy szakma elismert képviselői, vagy önfenntartó szervezetek delegáltjai.

Az egyesület elkötelezett a magyar adventmű támogatására, kiemelt feladatának tekinti a missziómunka, az ifjúsági munka és az adventista identitástudat erősítését, és olyan programok támogatását, melyek beilleszkednek a gyülekezetekben folyó missziós munkába.

Keressük azokat a tevékenységeket, terveket, amelyek a fenti kritériumoknak megfelelnek és szeretnénk ezek közül több projektet a 2016–2017. évben anyagi lehetőségeinknek megfelelően támogatni.

1.) A kifizetések módja: A kifizetések alapjai a pályázatban szereplő mérföldkövek. A kifizetések módja minden esetben utófinanszírozás. A támogatott személy az általa megadott kifizetési állomásokra (mérföldkövekre) meghatározott támogatásra akkor jogosult, ha a mérföldkő teljesülését, az adott szolgáltatás vagy áru beszerzését igazolni tudja. Az igazolás a tárgyi beszerzés teljes értékére, nem csupán a támogatott részre vonatkozik. A mérföldkő-támogatások kifizetése csak a pályázatban megadott időpontban, vagy az után történhet (legkésőbb 2017.10.30.), az egyesület finanszírozási programjához illeszkedő időpontban. A támogatott projektek megvalósítása 2016.09.01 és 2017.09.31. között történik. A támogatásokat az igénylő szervezet bankszámlájára utaljuk át.

A beszerzések igazolásához a támogatott szervezetnek rendelkeznie kell a beszerzett áru vagy megrendelt szolgáltatás eladója által készített számlákkal, mely a támogatott szervezet (a pályázatban megjelölt alapítvány, gyülekezet/egyház stb.) nevére lett kiállítva.

A bizonylatokkal a Pályázó igazolja a projekttel kapcsolatos kiadásokat.

A bizonylatok másolatait a mellékelt és kitöltött Támogatáslehívó űrlappal együtt kell eljuttatni az egyesület címére, kézírással és pecséttel igazolva azok hitelességét. Ezt követően az egyesület a szervezet bankszámlájára utalja át a támogatást.

2.) A támogatás feltételei: Az egyesület folyamatosan ellenőrzi a támogatott projektek megvalósulását. Az egyesület által az ellenőrzésre kinevezett személyt kérésére minden rendelkezésre álló információval és eszközzel támogatni kell, hogy figyelemmel kísérhesse a projektek megvalósulását.

A projekttel kapcsolatos marketing anyagok, kiadványok mindegyikén fel kell tüntetni az ASI, mint támogató logóját. A logót kérésre e-mailben küldjük el.

A projekt végére az egyesület képes beszámolót vár a projekt megvalósulásáról, a projekt által elért eredményekről. Ezek részben az ASI találkozón, részben pedig az ASI hírlevelében és honlapján lesznek bemutatva. Az utolsó kifizetés feltétele a beszámoló beérkezése az ASI-hoz (elektronikusan, e-mailben).

A pályázatokat 2016. július 31-ig várjuk írásban a következő címre: Csengei Károly, 1149 Budapest, Bíbor út 5. fsz. 1.

A pályázatok kitöltéséhez szükséges részletes adatlapok letölthetőek a www.asi-hungary.org honlapról. A pályázati idő alatt felvetődött kérdésekre szívesen válaszolunk, ezeket a csengei.karoly@asi-hungary.org e-mail címre várjuk.

Csengei Károly

Szállást adtam egy menekültnek éjszakára a budapesti otthonunkban

Sajid velünk imádkozott. Látható volt, hogy beszélgetésünk megérintette a szívét.

Budapesten nagy esőzés volt. Hánykolódtam és forgolódtam az ágyamban, képtelen voltam aludni, miközben a Keleti pályaudvaron éjszakázó menekültekre gondoltam.

MenekültekMár egy ideje a menekültek – a Szíriából, Irakból és Afganisztánból elindult több százezer ember, akik kétségbeesetten próbáltak eljutni Nyugat-Európába az elmúlt évben – foglalkoztatták a gondolataimat. Szeptemberben csatlakoztam egy  adventista csoporthoz, akikkel napi szinten szendvicseket készítettünk és kiosztottuk a menekülteknek a Budapest-Keleti pályaudvaron.

De most, miközben próbáltam elaludni, a gondolataim folyton a megázott menekültek körül forogtak.

Fáznak, fáradtak? Vajon ők sem tudnak aludni?

Végül, a kora reggeli órákban megkértem a férjem, hogy menjünk ki az állomásra, hátha van a menekültek között valaki, aki eljönne hozzánk, hogy vegyen egy meleg fürdőt, és aludjon egyet egy kényelmes ágyban.

Nem voltunk biztosak abban, hogy ez egy jó ötlet. De kértük Jézust, hogy mutassa meg az Ő akaratát, és vezessen minket egy olyan személyhez vagy egy családhoz, akiknek szükségük van erre. Gondoltuk, jobb lenne egy családot meghívni, mivel a gyerekeknek több törődés kell. Az én két gyermekem mélyen aludt otthon.

Az állomáson észrevettük, hogy a menekültek jó része már elutazott. De még így is sokan voltak ott, további induló vonatokra várva. Egy nagyobb, afgán csoport nem jutott fel a vonatokra, ezért elhatároztuk, hogy őket kérdezzük meg, elfogadják-e a vendéglátásunkat.

Ahogy egymás után kérdezgettük a családokat, egy Sajid nevű fiatalemberrel találkoztunk, aki beszélt angolul. Ő segített nekünk fordítani.

A menekültek alig várták, hogy vonatra ülhessenek, ez volt az egyetlen céljuk. Senki nem akarta elhagyni az állomást. De legalább Sajid örült, hogy velünk jöhetett.

Míg kimostuk a ruháit és átázott takaróját, megismerkedtünk. Beszéltünk neki Jézusról és reménységünkről, miszerint meglátjuk Őt visszatérni a felhőkben, hogy elvigye az övéit az Ő országába. Mondtuk Sajidnak, hogy Jézus szereti őt, és Jézus szeretete motivált bennünket, hogy segítsünk a rászorulókon.

Sajid imádkozott velünk. Láttuk, hogy a beszélgetésünk megérintette a szívét.

Vendégünk tele volt aggodalommal. Sok nehézségbe ütközött, míg Budapestre ért, és félt a további akadályoktól. Feladta az eredeti tervét,  hogy vonattal utazzon tovább, és remélte, hogy egy taxisofőr elviszi őt Németországig. De ez az út drága lett volna, és ehhez nem volt elegendő  a pénze.

Mondtuk Sajidnak hogy mi hisszük, hogy Jézus vele lesz,  ha kérjük Őt. Többször is imádkoztunk együtt.

Reggel későn keltünk, majd délután visszamentünk a vasútállomásra. Amint leparkoltunk, egy osztrák rendszámú autó parkolt le a miénk mellé. Megtudtuk, hogy a sofőr, Patrick, az osztrák ORF televíziónál dolgozik operatőrként. Patrick elmondta, hogy egy osztrák konvojt jött filmezni, akik éppen most érkeztek, hogy menekülteket szállítsanak Ausztriába, térítésmentesen.

Sajid szkeptikus volt az Ausztriába való utazást illetően, még akkor is, ha ez az út ingyen volt, mivel eltökélte magában, hogy taxival fog utazni, egyenesen Németországba. Én biztattam, hogy gondolja át, hiszen Patrick segítőkésznek tűnik, és Isten küldhette őt, válaszként az imáinkra.

Több gyülekezeti taggal együtt gyűjtöttünk pénzt Sajidnak, egy  testvérnő egy kis csomagot is készített neki ruhákkal és egyéb szükséges dolgokkal.

Sajid eljutott Bécsbe. Megérkezésekor Patrick várta, és elhívta az otthonába, majd segített neki, hogy továbbutazhasson vonattal Németországba.

Sajiddal a mai napig tartjuk a kapcsolatot  Viberen, és nagyon kedves velünk.

Jelenleg a német nyelvet tanulja, és készül, hogy munkát vállaljon Németországban.

„Nem az-é az igaz istentisztelet, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, ha meztelent látsz, felruházzad?” (Ézsaiás 58:7).

Moldován Zsuzsa, 
az ASI Magyarország önkéntese

Forrás: Az Adventis Review online kiadásában 2016. március 24-én megjelent cikk fordítása.

Találkozás testvéreinkkel a szeretetszolgálatban

2015 őszén a vezetőséggel nagy örömmel kezdtük el tervezni és kidolgozni a jövő évre vonatkozóan a nemrégiben Pécelen megvalósult tisztviselőképzés programjait. Az ADRA szolgálatában naponta tapasztaljuk, hogy sok testvérünk érdeklődik a szociális munka számos területe iránt, de egy-egy telefonbeszélgetés kevés ahhoz, hogy minden kérdésre választ adjunk. Az ADRA szolgálatok alkalmain is csak az adott gyülekezettel vagy körzeti napokon a körzet gyülekezeteinek tagjaival találkozunk. Azonban 2016. február 28-án sok-sok testvérrel beszélgettünk és gondolkodtunk együtt. 

Sitkei Zoltán speciális mentő, aki az ADRA kuratóriumának tagja, arról beszélt, hogy miként segíthetünk hatékonyan katasztrófahelyzetekben. Elmondott számos tapasztalatot is. Igazán sok érdeklődő jelezte, hogy a továbbiakban szeretne csatlakozni ehhez a nemes szolgálathoz.

Bodnár Jánosné, aki szintén kuratóriumi tag, azokról a gyermekekről mesélt, akik számára a család csak egy vágyálom. Akik nem kapnak sem megbecsülést, sem elfogadást. Árva, szegény és betegségekkel küzdő gyermekek és fiatalok ők, akik számára minden jó szó igazi kincs!

Simon Attila, az ADRA menekültügyi koordinátora beszámolt a szervezett segítségnyújtásról. Az ASI és az ADRA közös tapasztalatairól, olyan emberi történetekről, melyekben nem az ítélkezés a feladatunk, hanem az azonnali segítségnyújtás.

Nagyon aktívak voltak a szekcióban részt vevő testvérek, sok kérdést beszéltünk meg. A szociális támogatás számos formáját is, és az összegyűjtött tapasztalatokkal szeretnénk további válaszokat és tanácsokat adni az érdeklődő testvéreknek a nyári missziókonferencián is.

Isten áldása nyugodjon meg a résztvevőkön, az elhatározásokon, a lelkesedésen, és erőt kérünk tőle a szolgálathoz is, melyet ránk bízott!

Zohán Tünde

Események

Sajnos a keresett tartalom nem létezik.

Sorry, no posts matched your criteria