A 2021. évben beadott pályázatok

A NEAO-KP-1-2021/10-000558 azonosító számú, „Adjunk esélyt minden diáknak!” című pályázat keretein belül 9 000 000 Ft támogatást nyertünk. E pályázatot 2021.11.11-én nyújtottuk be a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül, a megvalósítási időszak 2021.04.01–2022.03.31, az elszámolási határidő 2022.04.30.

Ezen összeg egy részét laptopok vásárlására költöttük, melyeknek kedvezményezettjei Pest megyei lakásotthonokban lakó diákok. A lakásotthonokban dolgozó szakmai vezetők és nevelők részére prevenciós előadást szerveztünk, melyet pszichopedagógus és addiktológiai konzultáns szakember segítségével valósítottunk meg. E programunk célja, hogy a nevelők – a függőség korai jeleinek felismerésével – képesek legyenek a veszélyek azonosítására, így hosszú távon a függőségek kialakulása csökkenni fog az intézményekben nevelkedő gyermekek köreiben.

A program során felmerült költség díját ebből a támogatásból finanszíroztuk. Az adminisztrációs költségekre, valamint a telefon- és internetszolgáltatás számláinak kiegyenlítésére is e pályázati támogatást tudtuk felhasználni.

A NEAN-KP-1-2021/5-000077 azonosító számú, „Jólétet minden ifjúnak!” elnevezésű normatív pályázaton megnyertük a maximum elnyerhető 750 000 Ft támogatást.

E pályázatot 2021.07.23-án nyújtottuk be, a megvalósítás időszaka 2021.04.01–2022.03.31, az elszámolás határideje 2022.04.30. Ezen pályázat összegét bérköltségekre költhetjük.

A nemzetközi ADRÁ-hoz és a TED-hez beadott gyermekjóléti és egészségmegőrző programokra vonatkozó 2 db pályázatunkkal nem nyertünk támogatást.

További pályázatot adtunk be HUNGARY HELPS támogatásokra 2 alprojektre, melyekkel a kenyai Migori megyében tervezünk segíteni a fogyatékkal élő gyermekek oktatásban való felzárkózásához. Ezen pályázat elbírálása lapzártáig még nem történt meg.

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs