Az Adventista Motoros Misszió programjai

„Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködni vele a világ megmentéséért. Jézus megbízása: »Menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 16:15) – minden követőjének szól. Akiket elhívott a krisztusi életre, azokat arra is elhívta, hogy a társaik üdvösségére dolgozzanak. A szívük egyszerre fog Krisztus szívével dobogni. Úgy vágynak majd a lelki megmentésre, mint Ő. Nem mindenki töltheti be ugyanazt a helyet az Atya művében, de mindenki számára van hely és tennivaló” (Krisztus példázatai. 300. old.).

Az Adventista Motoros Misszió (AMM) lelkes tagjai megalakulásukat többek között a Szentírásban, Mk 16:15 soraira alapozták, valamint komolyan megfontolták a Krisztus példázatai című könyv fent idézett üzenetét, amely alátámasztja, hogy miért van helye az AMM-nek a mai egyházban. Hiszik és tapasztalják, hogy az „Atya művében mindenki számára van hely és tennivaló”, ezért az áprilisi hivatalos beiktatásunk után, Isten kegyelméből munkába álltak.

 

Hidason – A Hidasi Gyülekezet nyitottságának köszönhetően, 2018 novemberében lehetőségünk volt bemutatkozni a helyi gyülekezetben, ahol a gyülekezet összes tagja és Berg Csaba polgármester, meghívott vendég, nagy szeretettel fogadott bennünket. A polgármester úr kérést intézett felénk, hogy az ünnepélyes alkalom folytatásaként az idei hidasi gyereknap megszervezésében és programjaiban is vegyünk részt.

Isten kegyelméből 2019. május 25-én megvalósult a hidasi gyereknapon való jelenlétünk, ahol a helyi gyülekezet lelkes csapatával összefogásban kézműves foglalkozás, arcfestés, kismotoros akadálypálya került felállításra, és déltől zárásig véget nem érő sorokban jöttek a gyerekek és szülők az AMM foglakozásaira, megismerve ezáltal is az adventisták önzetlen szeretetét és emberségét. Minden gyerek elégedett, mosolygós arccal, ajándéklufival és nem utolsósorban egy élménymotorozással lett gazdagabb!

Berg Csaba polgármester úr személyesen köszönte meg jelenlétünket, leleményes ötleteinket és szolgálatunkat. Mivel ő nem talált arcfestőt, elmondása szerint, mi mentettük meg vele a gyereknapot, ami nagy sikert aratott a gyerekek körében.

Istennek legyen hála, hogy megáldotta a csapatunkat ezzel a talentummal is! Erre a programra, jövőre is visszavárnak.

 

 

Vajdaságban – 2019. május 31-én sor került a Vajdasági jótékonysági gurulásra. Mottónk „Minden gurulás egy misszió”, ezt megvalósítva – Szerekován János testvérünk és meghívott művésztársainak részvételével – a márciusban megszervezett segélykoncerten összegyűlt 300 000 Ft összegű támogatást adtuk át a Hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskolának.

Az adomány a helyi iskola végzős tanulóinak ballagásakor rendezett ünnepi gálán került átadásra, ahol minden résztvevő megismerhette az adventisták és támogatóink önzetlenségét.

Ezúton is köszönjük a lelkes, adományozó testvérek, barátok és motoros klubok hozzájárulását, életükre Isten áldását kívánva!

Szombaton a helyi gyülekezetben szolgáltunk és szeretetben dobbant együtt a szívünk testvéreinkkel a közös éneklések és beszélgetések alatt. Külön köszönettel tartozunk Bata-Nagy Lehel lelkipásztor testvérünknek az ottlétünk alatt tanúsított önzetlen szeretetéért. Azért, ahogyan gondunkat viselte, és ahogyan bevont mindannyiunkat a lelki gondozásba. Segítségével  meglátogattuk egy hosszú ideje beteg motoros testvérünket, akit imában erősítettünk, és aki tapasztalatával erősített minket. Az Úrnak legyen dicsőség a magasztos pillanatokért!

Rá egy hétre Pap Róbert és Szerekován János kisteherautóval visszatért Délvidékre, a kistarcsai Simándy József Iskola könyvadományával és számítógépekkel, melyet a Kerepesi Önkormányzat, illetve magánszemélyek adományoztak. Ezt is átadtuk a Hajdújárási Iskola igazgatónőjének.

Köszönet minden adakozónak!

 

 

Kerepesen és a folytatásról – A nyarunk sűrű elfoglaltságokkal lett tele, ám az alkalmakat nem mi kerestük, ezért is hisszük, hogy gondviseléssel vezérelt minden program!

A Kerepesi Forrás Művelődési Ház illetékeseivel a fennállásunk óta immár másodszor dolgozunk össze. Tavaly egy jótékonysági gurulásunk kapcsán támogatták a Motoros Missziót, amikor is megismerték az adventváró üzenetet, és lehetőséget biztosítottak arra, hogy a kerepesi lakosságnak is bemutatkozzunk.

2019. június 9-én pedig meghívtak minket a kerepesi gyereknapra, motoros programjainkkal, valamint lehetőséget adtak a Hetednapi Adventista Egészségsátornak és a helyi gyülekezetnek is a bemutatkozásra, közös élményeket biztosítva a résztvevő lakosságnak, és missziós alkalmat biztosítva az üzenetünknek!

A művelődési ház vezetői potenciális partnernek tekintik a Motoros Missziót. Istennek legyen érte köszönet, megerősítették, hogy a későbbiekben is igényt tartanak munkásságunkra.

A következő áldásos szolgálatunk, 2019. július 14-én lesz a Belgrádban, a helyi nagy gyülekezet meghívására, ahol szintén a „mindenki számára van hely és tennivaló” missziós üzenet fog hangzani. A meghívásokat az Óbudai Gyülekezetben fogjuk folytatni – de nem bezárni – 2019. július 20-án, és remélhetőleg egyre több tapasztalatról tudunk majd beszámolni a későbbiekben.

Imacélunk az, hogy elfogadás által Én, Te és Ők is megtalálhassuk helyünket a misszióban, hogy hangozzék az adventüzenet, gyarapodjunk lelki gyümölcsökben, és amikor felhangzik a hangos kiáltás, részesei legyünk a munkának, és tudjuk begyűjteni az aratnivalót, Isten kegyelméből!  Ámen.

 

 

Szerekován János

elnökhelyettes
AMM Hungary

 

Adományok

Családi nap

Hajdujárási szolgálat

Hidas

Jótékonysági koncert