AZ ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a 2020/2021-es tanévre

Teológia alapszak (BA)

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához tudományos ismereteket szeretnének gyűjteni, akik keresztény, illetve gyülekezeti szolgálatukat alaposabb bibliaismerettel szeretnék végezni, illetve akik Isten iránti elkötelezettséggel és hivatástudattal teológus vagy lelkipásztori szolgálatra készülnek.

 

Az alapképzés hároméves: nappali és levelező formában indul. A képzésre állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is jelentkezni lehet. (Önköltség mértéke: 70 000 Ft/félév, mely szociális alapon ill. tanulmány eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Teológus (BA) diplomát kapnak.

 

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papíralapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

Jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Érettségi bizonyítvány másolata (alapszak esetén)
 • Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél (mesterszak esetén)
 • Külföldön szerzett bizonyítvány esetében a magyar fordítás

másolatát kérjük

 • Önéletrajz
 • Lelkészi és gyülekezeti ajánlás

(csak azoknak, akik a Hetednapi Adventista Egyház tagjai)

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Írásbeli teszt (60 perc): Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

Szóbeli vizsga: Mózes 2. könyvéből és Márk evangéliumából

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 21. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).

 

 

Teológia Mesterképzés (MA)                            

 

Képzésünkre azok jelentkezését várjuk, akik a Biblia tanulmányozásához egyetemi szintű tudományos ismereteket szeretnének szerezni, és már rendelkeznek a felsőoktatásban szerzett oklevéllel.

 

A mesterképzés kétéves (4 félév), a tanórák tömbösített formában kerülnek megtartásra. A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is indul. (Önköltség mértéke: 120 000 Ft/félév, mely szociális alapon, ill. tanulmányi eredménytől függően mérsékelhető.)

A záróvizsgát tett hallgatók Okleveles teológus (MA) diplomát kapnak.

 

A képzés során két specializáció közül lehet választani:

 

 1. Adventista tanulmányok

 

 1. Keresztény művelődéstörténet

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. Ugyanitt tölthetők le a jelentkezéshez szükséges papíralapú dokumentumok is. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

Az előzményként elfogadott alapszakok (előtanulmányi feltételek) megnevezése:

A bemenethez feltétel nélkül elfogadott hitéleti alapszakok: teológus, lelkipásztor, hitoktató, bibliaoktató.

Nem hitéleti alapszakokon szerzett oklevelek esetében fontos szempont, hogy a jelentkező minimum 30 kreditet hozzon valamilyen teológia BA képzésből. Ennek hiányában a szükséges kreditek részismereti képzés keretében az alapszakról megszerezhetők. (Az Ftv. szerint az MA oklevél kiadásához összesen 90 kredit szükséges a teológia BA képzés törzsanyagának ismeretköreiből. A különbözet a 4 féléves képzés során folyamatosan pótolható, teljesíthető.)

Jelentkezési határidő: 2020. június 15.

 

A felvételi vizsga írásban és szóban történik:

Átfogó írásbeli teszt az intézmény honlapján megadott szakirodalom alapján és orientációs beszélgetés.

 

A felvételi vizsga helye és időpontja:

ADVENTISTA TEOLÓGIAI FŐISKOLA, 2119 Pécel, Ráday u. 12.

 1. június 28. (vasárnap) de. 10 órától.

További részletek megtudhatók a Főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12.; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).

 

2020/2021. tanévben meghirdetett szakirányú továbbképzések

 

Felsőfokú diplomával rendelkezők számára az alábbi szakirányú továbbképzéseket hirdetjük meg:

 • családi életre nevelés

Magyarországon jelenleg egyedül intézményünk ad minősített családi életre nevelő diplomát!

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

 • életmód-tanácsadó teológus

A végzett hallgatók életmód tanácsadó teológus szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 2 félév

Megszerezhető kreditek száma: 60 kredit

A képzésre történő felvétel előfeltétele bármilyen területen szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű diploma.

 • életmód-tanácsadó lelkigondozó

A végzett hallgatók életmód-tanácsadó lelkigondozó szakmai címet kapnak.

A képzés időtartama: 3 félév

Megszerezhető kreditek száma: 90 kredit

A képzésre történő felvétel előfeltétele valamilyen hitéleti területeken szerzett főiskolai (BA) vagy egyetemi (MA) szintű diploma.

 

 

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

 

A szakirányú továbbképzésed csak önköltséges finanszírozási formában indulnak.

 

A jelentkezés feltételei:

A jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

 • Jelentkezési lap
 • Felsőoktatási intézményben szerzett diploma
 • Önéletrajz

 

A képzések díjai:

100 000 Ft/félév (éltemód-tanácsadó lelkigondozó alapozó képzésének díja: 80 000 Ft (1. félév)

 

A jelentkezést a főiskola tanulmányi rendszerén keresztül az alábbi oldalon nyújthatják be elektronikusan. (https://atf.etn.hu/modulok/felveteli/jelentkezes.php)

 

További részletek megtudhatók a főiskola honlapjáról (www.atf.hu ), vagy a Tanulmányi Hivataltól (cím: 2119 Pécel, Ráday u. 12; telefon: (28)547-258; e-mail: atf@adventista.hu).