Professzori kinevezés az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola Szenátusa tavaly ősszel arról határozott, hogy pályázatot ír ki egyetemi tanári munkaköri címek elnyerése céljából az ószövetségi teológia tudománykörében. A kiírt pályázatra dr. habil. Tokics Imre, az Ószövetségi Tanszék vezetője jelentkezett, akinek a pályázata az ATF Szenátusa, valamint a Fenntartó Igazgatótanácsa értékelése alapján megfelelt annak a feltételrendszernek, amit a Nemzeti Felsőoktatási Törvény, valamint a vonatkozó intézményi szabályozás (Szervezeti és Munkaügyi Szabályzat, Foglalkoztatási Követelményrendszer) a professzori cím megszerzéséhez előírnak, ezért a pályázati anyag felterjesztését követően dr. Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslattétele alapján Áder János köztársasági elnök 2020. március 20-i hatállyal a pályázót egyetemi tanárrá nevezte ki.

Prof. dr. Tokics Imre oktatói szolgálatát 1989. szeptember 1-jétől kezdte az Adventista Teológiai Főiskolán, amelynek egyik alapítója. Mára számos tudományos társaság tagja, többek között a Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete, II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya Filozófiai Tudományos Bizottságának, a Magyar Hebraisztikai Társaságnak, a Magyarországi  Református Egyház Doktorok Kollégiumának, a European Adventist Society of Theological and Religious Studiesnak, az International Seventh-day Adventists Scientists & Theologiansnek, a Károlis Jogászok Társaságának, a Keresztény–Zsidó Társaságnak, valamint a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó és Bibliafordító Bizottságának, továbbá annak Revíziós Bizottsági tagja. A revideált új fordítású (RÚF 2014) Biblia ószövetségi szövegeinek fordítását és ellenőrzését ő is végezte.

2010 és 2016 között a felsőoktatási intézményeket minősítő Magyar Akkreditációs Bizottság Hit- és Vallástudományok Bizottságának tagjaként tevékenykedett. Jelenleg mint MAB szakértő rendszeresen kap megbízást különböző felsőoktatási intézmények akkreditációs munkájában.

Többször járta végig a bibliai tájakat, régészeti feltárásokban vett részt. Több könyv és tanulmány szerzője, a publikációs listája és a hivatkozások jegyzéke a Magyar Tudományos Művek Tárában is megtalálható: www.mtmt.hu.

A Jeremiás próféta c. könyvét 83 különböző nyelvre fordították le, és több mint 30 millió nyomtatott példányban, valamint számtalan elektronikus változatban jelent meg 2015-ben.

A Hetednapi Adventista Egyházban a Bibliai Szabadegyetem egyik alapítója. 1991-től rendszeresen tart szabadegyetemi előadásokat „A Biblia az európai kultúrában” címmel a Bibliai könyveket ismertetve, az ország különböző nagyvárosaiban (Budapest, Debrecen, Gödöllő, Hajdúszoboszló Kecskemét, Nagykanizsa, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szeged, Szolnok, Szombathely, Zalaegerszeg stb.) és külföldön (Ausztria, Ausztrália, Egyesült Államok, Románia, Szerbia). A tanításon kívül rádió- és televízió-műsorokat vezet és szerkeszt Budapesten „Vallás és kultúra” címmel. Elve, az élethossziglan tartó tanulás.

Sok áldást kívánunk Professzor úr életére és szolgálatára!

Az Adventista Teológiai Főiskola nevében:

 

Prof. Dr. Tonhaizer Tibor rektor

Dr. Michelisz Richárd főtitkár