„Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással”

Interjú Szilvási Andrással az Adventista Teológiai Főiskola új rektorhelyettesével

 

Az Adventista Teológia Főiskola Szenátusa 2021. szeptember 1-től Dr. Szilvási András adjunktust, a Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetőjét és a főiskola lelkészét az intézmény rektorhelyettesévé nevezte ki. Ebből az alkalomból kérdezzük testvérünket új feladatáról és céljairól.

 

– Hogyan fogadtad a kinevezést?

– 2019 óta részt veszek a Szenátus munkájában, így jól ismerem a főiskola kihívásait, azt is, hogy szükség van a vezetői team megerősítésére. A rektor testvér már korábban kifejezte, hogy szeretne bevonni a vezetőségbe, az intézményi munka szervezésének folyamatai pedig most jutottak el arra a szintre, hogy a Szenátus a rektor javaslatára kinevezhessen. Örömmel segítem Tonhaizer testvér munkáját, jól együtt tudunk dolgozni. Régi munkakapcsolat fűz bennünket össze, a különböző evangelizációs sorozatok megtartása és a nemzetközi adventista akkreditációra való közös felkészülés révén, valamint a 90-es évek végén főigazgatóként magam is irányítottam az Adventista Teológiai Főiskolát. Vannak olyan vezetői tapasztalataim, amelyekkel kiegészíthetem a munkáját.

 

– Miben változik az eddigi feladatod?

– Általános rektorhelyettesi megbízást kaptam, így a vezetés minden területén lehetnek feladataim. Ugyanakkor a jelenlegi munkamegosztásunk alapján elsődlegesen a főiskola minőségbiztosításáért felelek. Egy olyan rendszer megerősítéséről, továbbépítéséről van szó, amely mérhetően garantálja, hogy a kiadott diplomák mögött valós tudás és kompetencia áll. Ebben a tanévben esünk át mindkét akkreditációs folyamaton (AAA és MAB), így rövidtávon ez a legfőbb feladat. A ciklus végéig (2024. július 31.) viszont új szak indítása is tervben van. Ehhez át kell szervezni a Tanulmányi Osztály és a tanszékek működését is.

 

– Az ATF célkitűzései közül melyeket tartod személyesen a hozzád legközelebb állónak?

– Hallgatóink kisebb része jön azzal a célkitűzéssel, hogy lelkipásztori szolgálatra készül. Mint tapasztalt lelkipásztor és mentor, őket igyekszem megkülönböztetett figyelemmel kísérni és támogatni, hogy mind ők, mind az egyházszervezet illetékes egységei megalapozott döntést tudjanak hozni a tanulmányaik végén. A következő évtizedben potenciális lelkészhiánnyal néz szembe a Magyar Unió. Szeretnék eredményesen közreműködni ennek enyhítésében. Láthatóbbá kell tenni a gyülekezetekben az ATF munkáját, és tudatosan megszólítani a fiatalokat, hogy mérlegeljék Isten hívását a szolgálatra. Természetesen ehhez a gyülekezeti lelkipásztorok együttműködésére van szükség, legfőképpen pedig arra, hogy ők maguk vonzó példák legyenek a fiatalok számára a pályaválasztásban.

 

– Az tanévnyitó beszédedben utaltál néhány kihívásra a teológiával összefüggésben. Mit tartasz fontosnak ezekből az AdventInfo olvasói számára?

– Engem a jó teológia felfedezése mentett meg az elsodródástól. Bár egyházunkban nőttem fel, de a közvetlen felekezeti kultúra taszított. Később értettem meg, hogy egészségtelen teológiai szemléleten alapult. Az önkényes, nem következetes igemagyarázaton alapuló teológia ma is felbukkan. Annyival rosszabb a helyzet, hogy a közösségi média révén szabadon terjedhet. Egyetlen hatékony eszköz áll rendelkezésünkre, hogy ellensúlyozni tudjuk a mérgező hatását: a jó teológia művelése. Komolyan kell vennünk Pál apostol felhívását: „Azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással” (Tit 2:1). Fiataljaink nehezen tudnak megbirkózni a hit és tudás közötti feszültséggel. A teológiának segítséget kell nyújtania ennek feloldásában. (Szilvási testvér Tanévnyitó beszéde olvasható az ATF honlapján: … ?)

 

– Hogyan járulhatnának hozzá a gyülekezetek munkád sikeresebbé tételéhez?

– Naponta imádkozzanak értem és az Adventista Teológiai Főiskoláért. Kérjék az Aratás Urát, küldjön munkásokat (Lk 10:2), hogy fel tudjuk készíteni őket a szolgálatra. Sürgős feladat áll előttünk, és időnk kevés. Isten népének felkészült csapatra van szüksége az evangéliumhirdetés befejezéséhez.

 

ATF