Cserkészvezető találkozó a hódmezővásárhelyi imaházban

Cserkészet – a legerőteljesebb ifjúsági misszió
a Generál Konferencia szerint

Gyönyörű májusi reggelen érkeztek sorra a Csongrád és Békés megyei cserkészvezetők a találkozóra, amelynek házigazdái ezúttal a hódmezővásárhelyi adventista cserkészvezetők voltak.

A Cserkészinduló első versszakára fölkúszott a nemzetiszín zászló, majd közös imádság, Babos Gábor ügyvezető elnök köszöntő szavai és reggeli torna következtek.

Egy diófa árnyékában a délelőttöt a cserkész szakirodalomnak szenteltük, amit áttekintettünk az 1908-as kezdetektől napjainkig, különös tekintettel a legfrissebb kiadványokra, és az abban szereplő, még elfogadásra váró új próbarendszerre.

Az ebéd közösen készített bográcsos paprikás krumpli volt. Elkészítése és elfogyasztása közben egyaránt lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre.

Délután vendégelőadónk, Vidovich Kálmán cserkésztiszt mutatta be a Magyar Cserkészszövetség nevelési programját kibővíteni hivatott kísérleti különpróbarendszert.

Ezt követően a regionális elnökség kérésére egyházunk sajátosságait mutattuk be a többi felekezethez tartozó cserkésztestvéreinknek, cserkészekhez illő módon játékosan, egy totó formájában. A hol elgondolkodtató, komoly, hol vicces, provokatív válaszlehetőségek nagy sikert arattak, így a visszaellenőrzés rögtön baráti beszélgetéssé változott. A kitöltők Ellen White: A legjobb út című könyvecskéjét kapták jutalmul.

A dél-alföldi cserkészkerület vezetőképzésének helyzetét Bérdi Péter vezetőtiszt foglalta össze.

A találkozó zászlólevonással, imával és az „oszolj!” utáni baráti kézfogásokkal zárult. Természetesen bal kézzel, hiszen az van a szív felől.

„A Magyar Cserkészszövetségben lényegesen nagyobb arányban képviseltetik magukat az adventista cserkészek, mint ami az ország lakosságához viszonyított arányukból következnék. Ez azért örvendetes, hiszen hitüket mélyen és következetesen megélő cserkészekről és vezetőkről van szó, akik számos területen követendő példát tudnak mutatni a nagyobb egyházakhoz tartozóknak is. A hódmezővásárhelyi adventista cserkészet lassan, de biztosan növekszik, és minden feltétel adott, hogy egy-két éven belül hivatalosan is saját lábra álljanak. Így remélhetőleg rövidesen a dél-alföldi cserkészkerület adhat otthont Magyarország negyedik adventista cserkészcsapatának” – nyilatkozta Babos Gábor, a kerület ügyvezető elnöke.

Dr. Hegyi Márton cserkész segédtiszt,
431. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat