Hírek az Advent Kiadóból

Szeretettel tájékoztatjuk kedves testvéreinket, hogy még a nyár elején megjelenik Haynes: Isten küldött egy embert c. könyve. Másfél évtizede már, hogy megért egymás után több kiadást, de a gyülekezetek érdeklődésére való tekintettel ismét megjelenik. 

Azóta felserdült egy generáció, és a nagyszerű kötet bizonyára ismét nagy érdeklődést fog kiváltani. Bár elsősorban az ifjúságnak szól, minden korosztály számára van mondanivalója. József élete elbeszéléséhez fogható szépségű történet nincs több az emberi világban. A Szentírás nem hallgatja el, milyen hibákat követett el Jákób, az apa – látva ezt a kivételes képességű és többi fiához mérten kivételesen mély hitű fiát – József nevelésénél. Kibontakozik az összes, legfontosabb szereplő: Jákób, Rúben, Benjámin, Júda, valamint az egyiptomi évek előkelőségeinek jelleme. Megláthatjuk, hogy József tisztasága, elvhűsége magasan az összes többi szereplő fölé tornyosul. Az Egyiptom segítségét kereső, korosodó testvéreivel való második találkozásáról pedig a szerző ezt mondja: „méltán sorolhatjuk a történelem legcsodálatosabb jelenetei közé.”

A kötetet Bánfiné Roóz Magda fordította. A szöveget a kiadó újragondozta, és a bibliai idézeteknél figyelembe vettük a jobb érthetőséget és olvashatóságot.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani annak a testvérünknek, aki szívügyének tekintette a könyv ismételt megjelentetését, de nemcsak szorgalmazta, hanem anyagilag lehetővé is tette, hogy a kiadvány megjelenhessen.

A könyv ára 970 Ft lesz.

Egerváriné Kökényes Zsuzsa
kiadóvezető