Csige Imre és felesége 70. házassági évfordulója

  1. október 7-én, vasárnap délelőtt a Gyulai Gyülekezet adott otthont egy különleges, meghitt ünnepélynek. Csige Imre és felesége – lánykori nevén –, Gajdán Erzsébet testvérek, egyházunk Hajdúböszörményi Gyülekezetének tagjaiként 1948. október 7-én kötöttek házasságot Isten színe előtt. Ezt követően Imre bácsi és Erzsike néni hosszú évtizedeken keresztül voltak hűséges, szolgáló tagjai anyagyülekezetüknek.

A jó Isten a testvéreinket hosszú családi életük során három gyermekkel, hat unokával és öt dédunokával ajándékozta meg. Életük bár nem volt gond nélküli, de a népes családjukért Imre bácsiék mindig hálásak voltak a jó Istennek.

Ahogy közeledett a Csige házaspár hetvenedik házassági évfordulója, a gyermekeik (Erzsébet, Imre, Judit) úgy döntöttek, hogy ezt a nevezetes alkalmat családi és egyben hittestvéri körben szeretnék megünnepelni Gyulán, ahol Erzsike néniék idős napjaikban élnek, Jutka lányuk családjában.

A gyulai imaházban megrendezett ünnepségen a népes család számos tagja megjelent, de együtt örültek az idős testvérekkel a helyi és Hajdúböszörményi Gyülekezet tagjai, illetve az ország más településeiről érkező vendégek is.

Az istentisztelet közvetlen hangvételét jól szolgálták azok az isteni gondviselést megfogalmazó tapasztalatok, amelyek Imre bácsi és Erzsike néni elmondása alapján elevenedtek meg. Megható és egyben példaértékű volt látni, hogy a kilencven év felett járó testvéreink még most is mennyire odafigyelnek a társuk rezdüléseire, biztonságára.

A verses és zenés, énekes szolgálatokat, illetve a böszörményi testvérek személyes hangú visszaemlékezéseit – bár nem volt lehetőség összepróbálni – az Úr nagyon szépen egymás mellé rendezte. Ezt követően Prédikátor könyve 4:12 tanácsa és a Csige házaspár tapasztalatai alapján azért adtunk hálát a Mindenhatónak, hogy egy Istenfélő házasságban mennyire valóságos az, hogy a „hármas kötél nem hamar szakad el”.

Az ünnepséget azzal a bizonyossággal zárhattuk, hogy újra kimondhattuk: „Az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért” (2Korinthus 9:15), Jézus Krisztusért, aki a testvéreinket nemcsak hosszú élettel, hanem példaértékű – egymás és Isten iránti – hűséggel is megáldotta.

 

Czinkota András

a Gyulai Gyülekezet lelkésze