„Egyik szemünk sír, a másik nevet” – Jótékonysági koncert a Székely Bertalan utcai gyülekezetben

Ezzel a mondattal kezdte Tajti Enikő, a Székely Bertalan utcai gyülekezet zenei osztályának vezetője a szombat délutáni jótékonysági koncert bevezető gondolatait. A szombati alkalmat Boros István, Jász-Nagykun-Szolnok megyei Besenyszögön élő családjának megsegítésére tartottuk a gyülekezetben. Testvérünk novemberben COVID-fertőzésben hunyt el, és három gyermek maradt utána árván, köztük egy súlyos fogyatékkal élő leánygyermek.

Az elmúlt közel két esztendőben sok veszteség érte nemcsak hazánkban, hanem szerte a világban a családokat, közösségeket. Így mindenhol egyre jobban felértékelődik az egészség fontossága, továbbá a gyakorlati, együtt érző és tevékeny szeretet.

A családfő, édesapa nélkül maradó családot Bodnár János nyugdíjas lelkészünk mutatta be a jelenlévőknek. A család számára is vigasztalást jelentő igét a Jelenések könyvéből választotta: „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva…” (Jel 14:13). Lelkész testvérünk bátorított bennünket a bajban lévők megsegítésére, felhívta figyelmünket az egymás iránti odafigyelés, támogatás fontosságára és az elesettek, özvegyek, árvák iránti együttérzésünk kimutatására, mert egyre nagyobb szükségünk van ezek megtapasztalására, továbbadására.

A délutáni alkalom J. S. Bach, szívünket megnyugtató muzsikájával (C-moll kettősversenyével) kezdődött Áchim Kovács Anikó és Novák Zita hegedűművészek előadásában.

Ezután József Attila: Tél című versét hallhattuk Vízvári Aladár testvérünk tolmácsolásában, majd Tóka Szabolcs orgonaművész szólójától csendesedhettünk el ismét. Még a jelenlévő gyermekek is a szokásosnál csendesebbek, nyugodtabbak voltak, talán a csodálatos zenének köszönhetően.

Ezután gyülekezetünk lelkésze, dr. Szabó János néhány perces igeszolgálata következett. János evangéliumának első fejezetéből arra a megdöbbentő igazságra fordította a figyelmünket, miszerint „Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” Lelkész testvérünk azt üzente a gyászoló családnak és mindannyiunknak, hogy Isten velünk van. Elkötelezte magát mellettünk, osztozik az életünkben, ott van megpróbáltatásainkban, és velünk együtt szenved. Ilyen fájdalmas helyzetben nehéz érezni Isten segítségét, jelenlétét, de Ő itt van velünk. Jézus a velünk élő Isten. Nem arra vagyunk elhívva, hogy legyőzzük a sötétséget, hanem arra, hogy világossággá legyünk! Mert maga Isten lesz velünk, és végül letöröl minden könnyet a szemünkről, és nem lesz többé gyász. Ez adjon vigaszt a gyászoló családnak, és nekünk is! – fejezte be igehirdetése bátorító gondolatait lelkészünk.

A koncert Vivaldi Négy évszak művének Tél tételével folytatódott, az évszakhoz illően. A csodálatos zene tovább mélyítette, erősítette bennünk az igei gondolatokat.

Hála adakozó kedvű testvéreinknek, a fellépő művészeknek és a bennünket erre megszólító Istennek, összesen 336 500 Ft összegű adomány gyűlt össze,  ezt az összeget a művészek kiegészítették 60 000 Ft-tal így 396 500 Ft-ot utalt el gyülekezetünk a Boros családnak. A szép délután Pellegrini: Ó jöjj le Messiásunk c. kórusművének eléneklésével és áldásmondással zárult. Mi is a kórusmű záró soraival köszönünk el: Jövel, jövel, jövel!

A programot követően ismét kaptunk egy jó hírt, miszerint újabb 300 000 Ft adomány érkezett. Aki szeretné még támogatni a családot, megteheti az alábbi számlaszámon, a közleménybe írják be: „Vivaldi – Tél koncert”; számlaszám: OTP 11773456-07559299; Boros Rebeka Judit

 

Tyentés László