Presbiterszentelés és gyermekbemutatás

Hónapokkal ezelőtt, egy fiatal házaspár kereste fel gyülekezetünk lelkészét, dr. Szabó Jánost egy imakéréssel. Gabriella és Arnold gyermekáldásra vártak. A sok-sok ima végül meghallgatásra talált és megajándékozta a mennyei Atya őket egy gyönyörű, egészséges kislánnyal, akit december 18-án az Úr és a gyülekezet elé hoztak.

Ezen a kedves, ünnepélyes alkalmon Sági Réka Gabriella és szülei életére kértünk közösen áldást dr. Szabó János lelkésztestvérünk vezetésével.

„Bizony az Úr ajándéka a gyermek és az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 127:3) – az imádság, az útravaló, kedves gondolatok, a jókívánságok után a gyülekezet énekkara a jól ismert, szép dallamú, Ároni áldást énekelte el a Sági családnak.

Kívánjuk mindannyian, hogy kísérje áldás Réka és szülei életét, Isten óvja, egyengesse  földi életútjukat, hogy majd hamarosan a mennyei, örök hazában is együtt lehessünk.

Ezen a szombaton egy másik különleges eseménynek is részesei lehettünk. Gyülekezetünkből 3 testvér kapott presbiteri megbízatást: Krajcsik Ramon, Orbán Zoltán és Tyentés László testvéreink. Felszentelésük ünnepélyes alkalmát 3 lelkipásztor igeszolgálata tette emlékezetessé.

Heli Otamo-Csizmadia lelkésznő a vezetés, a vezetői szerep bibliai mibenlétéről szólt, majd dr. Szabó János lelkésztestvér 1Thessz 5:12–15 alapján bocsátotta útjukra az új presbitereket, kiemelve a gyülekezet szerepét is. „Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket,  és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez.”

A felelősségteljes elöljárói szolgálat felszentelő imáját dr. Szabó János mondta el, ahol testvéreink feleségei és gyermekei is az Úr és a gyülekezet előtt térdeltek, majd pedig a 3 férfi testvér megbízatásának igéje hangzott el: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amely fölé a Szentlélek elöljáróul helyezett titeket, hogy kormányozzátok Isten egyházát, melyet Jézus Krisztus a tulajdon vérén szerzett” (ApCsel 20:28).

Az ünnepélyes alkalmon a presbitertársak is köszöntötték igei gondolataikkal a három testvért, majd a frissen felszentelt testvérek is szót kaptak. Zárásul Bodnár János lelkésztestvér szolgálata hangzott el, melyben felhívta a felszentelt presbiterek figyelmét arra, hogy akkor lesznek a gyülekezet áldására, ha mindig figyelnek a Szentlélek hangjára, és példamutató, hívő életet élnek továbbra is.

A presbiterszentelés az Ároni áldással zárult.

Az igeszolgálatok, köszöntések előtt és után a Terézvárosi Gyülekezet énekkara szolgált.  Több énekkel is készültek és ezekkel még ünnepélyesebbé tették az alkalmat.

A különleges istentiszteleten sok-sok tanács, biztatás, buzdítás hangzott el. Kívánjuk, hogy ezek a szép igei gondolatok és Isten áldása kísérje gyülekezetünk régi és új presbitereinek szolgálatát!

V. Zs.