Először hazánkban: Gyülekezeti cserkész szombat

A világegyház minden szeptemberben kijelöl egy szombatot arra, hogy a helyi gyülekezetekhez kötődő cserkészek megmutathassák magukat az imaház falain belül. Ez a gyülekezeti cserkész szombat. Hazánkban eddig nem volt hagyománya, de ez most megváltozott: Hódmezővásárhelyen sor került az elsőre.

„Bár a cserkészet világviszonylatban egyházunk második legtöbb személyt elérő missziója, természetközeli jellegénél fogva jellemzően nem az imaház falain belül, nem a gyülekezeti tagok szeme előtt zajlik. A gyülekezeti cserkész szombat alapgondolata abból fakad, hogy a missziónak ezt az ágát legalább évente egyszer tegyük kézzelfoghatóvá a helyi gyülekezetek számára” – foglalta össze dr. Hegyi Márton, a Tábortűz Adventista Cserkészközösség elnöke.

Más szombatokhoz képest első pillantásra szembeötlő különbség, hogy az istentiszteletek szolgálattevői valamennyien egyenruhás cserkészek, és a széksorokban is szép számmal látunk ismerősöket cserkészegyenruhában.

A hódmezővásárhelyi alkalmat különlegessé tette, hogy a délelőtti istentisztelet keretében a Magyar Unió cserkészvezetője, Kassai Csaba vezetői megbízatásokat adott át. A most induló őrsök élére 2-2 fiatalt, a három őrsnyire duzzadó Vásárhely környéki csapatrész élére az eddigi őrsöt vezető 2 felnőtt vezetőt nevezte ki. Jelvényeket is adott át, amelyeket a fiatalok a Bibliai olimpián elért országos helyezéseikkel érdemeltek ki.

A délutáni istentisztelet során a gyülekezet tagjai egy totó formájában ismerhettek meg cserkészettel kapcsolatos érdekességeket, majd megnézhették a Hód őrs elmúlt 4 évét bemutató videót.

Az istentisztelet után az új őrsvezetők által előkészített és vezetett változatos program vette kezdetét. Volt benne tájékozódás térkép alapján, városismeret, videokészítés, éneklés, erdei tábortűz… Az alkalmat házi készítésű pizza-vacsora zárta.

 

H. M.