Gyülekezetalapítási, presbiterszentelési és emléktábla-avató istentisztelet Geszten

2017. június 4-én vasárnap többszörös ünnepre gyűlt össze a gyülekezet Geszten. 23 taggal megalakult a Geszti Gyülekezetünk. Közel harminc éves múltjának fénypontja volt ez az alkalom, amit az alapító testvér már nem érhetett meg.

A körzet gyülekezeteiből is érkeztek testvérek, hogy a helyiekkel együtt hálát adjanak  Istennek a több évtizedes vezetésért. Ócsai Tamás egyházelnök testvér szólta Isten bátorító és buzdító Igéjét. A Debrecen-Józsai Gyülekezet kórusa színvonalas, lélekemelő szolgálatai tették emelkedetté az alkalmat. Majd a gyülekezet három tagját id. Rácz Bélát, ifj.Rácz Bélát és Rácz Csabát Hegyes-Horváth Géza területi elnök testvér presbiterré szentelte. Az istentisztelet befejezése után az imaház udvarán Stuber György lelkész testvér idézte fel a Geszti Gyülekezet alakulásának első éveit, majd a Józsai Gyülekezet kórusa énekelt. Az alapító, Cséfán György felesége mondott verset, ez után lelepleztük az emléktáblát, melyet az alapító áldott emlékére helyeztünk az imaház bejárata melletti falra.

Ezt követően szeretetvendégség keretében az összegyűlt testvérek és vendégeink még sokáig tudtak beszélgetni, közösséget ápolni. Áldott legyen Mennyei Atyánk ezért a szép alkalomért!

F. A.