EnditNow 2020 – Az adventisták nemet mondanak minden erőszakra

A Női Szolgálatok Osztálya 2020. november 7-én a Székesfehérvári Gyülekezetben tart Erőszakmentes Napot. Az egyház Generálkonferenciájának hét szervezeti egysége fogott össze az emberek közötti erőszak, bántalmazás problémájának kezelése érdekében: Gyermekszolgálatok, Családi Szolgálatok, Egészségügyi Szolgálatok, Lelkészi Szolgálatok, Ifjúsági Szolgálatok, valamint a Nevelési Osztály.

Ma sok bizonytalansággal és félelemmel teli világban élünk. Ezek befolyásolnak bennünket lelkileg, fizikailag, érzelmileg. Az érzelmi szorongás szilárd lelki alap nélkül sajnálatos módon sokféle bántalmazáshoz vezethet az otthonokban és a társadalomban egyaránt.

Az idei témát, „Amikor Jézus véget vetett neki!” címmel Anthony R. Kent, a Generálkonferencia Lelkészi Szolgálatok Osztályának titkárhelyettese írta, Lk 13:10–17 igeszakasza alapján. A nap megtartásával segíthetjük:

– a bántalmazottak sebeinek gyógyulását;

– a családok lelki alapjának erősítését;

– a szorongás és félelem, valamint a szégyen eltűnését.

Fejezzük ki szeretetünket, együttérzésünket és nyújtsunk segítséget bölcs tanácsokkal. Használjuk lelki ajándékainkat!

A téma elmélyítését segítik a szemináriumi anyagok, melyeknek témái: „A családon belüli erőszak dinamikája”, „Egyéni és közösségi reagálás a családon belüli erőszakra”, „A bántalmazás sebhelyei. Tehetünk-e többet?”

Az előadások anyagai és diaképei megtalálhatók és letölthetők a Hetednapi Adventista Egyház honlapján a „Szolgálat és küldetés” linkre kattintva, a Női Szolgálatok Osztálya letölthető anyagai között.

Helyezzünk különös hangsúlyt ennek a napnak a megtartására! Kérésünk Istenhez, hogy minél előbb „Jöjjön el a te országod…” (Mt 6:10).

 

Bodnár Jánosné

NSZO vezető