Európai Teológiai Tanárok Szakmai Konferenciája

„A keresztény szabadságról. Az emberi elszámoltathatóság és a szabadság a reformáció fényében” címmel 2017. április 19. és 22. között került megrendezésre az Európai Teológiai Tanárok Konferenciája a patinás épületekkel ellátott, 1899-ben alapított Friedensau-i Adventista Egyetemen (Theologische Hochschule Friedensau).

Megközelítőleg száz résztvevő hallgatta a reformáció témakörében a különböző előadásokat, amelyek több szállal kapcsolódtak Luther Márton szellemi örökségéhez.

A Transzeurópai Divíziót Daniel Duda testvér képviselte. Különleges élményt jelentett korábbi munkatársunkkal, Szabó Lászlóval és családjával találkozni, akik immáron nyolc éve végzik hűséges szolgálatukat az egyetemen.

A magyar résztvevők az Adventista Teológiai Főiskola főállású tanárai és meghívott óraadói közül kerültek ki. Jó volt látni és megtapasztalni, hogy az európai divíziók milyen nagy hangsúlyt fektetnek a minőségi oktatás színvonalának fejlesztésére.

Domán Marcel, aki nemrég végzett a péceli főiskolán, jelenleg mesteri képzésben vesz részt a németországi adventista egyetemen.

Az Európai Adventista Vallástudományok Egyesülete (EASRS) szervezésében megrendezett ülésen a jelenlevők megválasztották az új négytagú vezetőséget, melynek elnöke, dr. Jean-Claude Verrecchia francia származású professzor, a Newbold Egyetem posztgraduális program igazgatója, és az Újszövetség tantárgy vezető előadója. Az egyesület tevékenységéhez Szervezeti és Működési Szabályzatot is megszavazott a tanári közösség.

Az egyesület korábbi alapítója és elnöke, Reinder Bruinsma az elmúlt évtizedekben sokat tett azért, hogy létrejöjjön e közösség, melynek tagjai lehetnek azok az adventista teológiai tanárok, akik PhD (filozófiai doktori) fokozattal rendelkeznek.

Nikolaus Satelmajer segédszerkesztő ismertette a gyűlésen, hogy a Hetednapi Adventista Egyház Generálkonferenciája kezdeményezésére készülőben van a hetednapi adventisták enciklopédiája, ún. tudománytára, amelybe különböző témakörben tanulmányt jelentethetnek meg az adventista teológiai tanárok.

Kirándulások tették meghittebbé a tanári-baráti kapcsolatokat, amelyek a reformáció és a lutheri gondolkodás jegyében zajlottak. Isten gazdag áldását érezték a résztvevők mindannyian, a nevelési és oktatási feladatok fontosságán túl, mivel újból megbizonyosodhattunk afelől, hogy az Úr vezeti egyházát és velünk van.

A befejező alkalmon úrvacsorai istentisztelet keretében erősítettük meg a tanári hivatásunkat, az Isten népe iránti elkötelezettségünket, a régi és új barátságokat.

Ezúton is köszönetet mondunk a Friedensau-i Adventista Egyetem vezetőségének, és professzorainak, akik mindent megtettek azért, hogy a tudomány mellett a reformáció néhány emlékhelyének látogatásával maradandóvá tegyék a konferenciát.

Dr. Tokics Imre