Gyermek-istentisztelet Békéscsabán

Az idén, március elején Pécelen megrendezett missziós ötletbörze gyermekszolgálatok szekciójában Mihalec Dóri több lehetőséget sorolt fel arra, hogyan lehet a gyülekezeten belül is szolgálatra hívni a gyermekeket.

Békéscsabán 16 éve folyamatosan gyarapszik a gyermekek közössége, és mára már több mint 20 különböző korú, okos, értelmes, tettre kész, Istent szerető gyermek van jelen szombatról szombatra. Kézenfekvő volt a gyermek-istentisztelet ötletének megvalósítása, hiszen ennyi fővel már gyülekezetet is lehetne alapítani! 

A szülők és a gyermekek is lelkesedve fogadták ezt a számunkra is új lehetőséget. Egy hónapos előkészület után, Istennek hála, megvalósult egy olyan szombat délelőtti óra, amikor a felnőttektől külön, de velük teljesen megegyező liturgiával, csak a gyerekek vettek részt egy nekik és általuk szervezett istentiszteleten.

Mindenki megtalálta a neki tetsző, önként vállalt szolgálati területet. Óravezető, igehirdető (három is volt), hálaszöveg olvasó, dekoratőr, pénztáros, hangszeresek, énekesek stb.

A szülők otthon készítették fel gyermekeiket, elmondva az adott szolgálati terület lényegét, így a gyermek teljesen átélhette annak jelentőségét, kipróbálhatta magát és képességeit az adott területen.

Az istentiszteleten szót ejtettünk a GLOW füzetekről. Pár mondattal bemutattuk és elmondtuk a gyerekeknek a használatukhoz szükséges három lépést. Olvasás és ima; ezt ott gyakoroltuk. Az istentisztelet után pedig a gyülekezetben a felnőttek közé vegyülve sokat ki is osztottak a gyerekek. Segítve ezzel azt, hogy a gyülekezeti tagok is megismerjék ezt a missziós kiadványt; de élmény volt a gyerekeknek is.

Velünk volt az Úr és megáldotta a gyermeki, nyitott, szolgálni vágyó szíveket! Délután már a következő alkalom időpontját kerestük. Lesz folytatás! 

Öröm nézni, ahogyan a gyermekek Isten vezetése alatt növekszenek értelemben, ügyesednek a szolgálatokban.

Csné D. V.