Hogy is volt 90 éve Pécsett?

1924. az az év, amikor az adventisták elkezdtek erőteljesen dolgozni városunkban. Két bibliamunkás, Tóth Lujza és Sohlmann Károly munkája eredményeként ebben az évben már két személy keresztelkedett meg. Aztán a következő években további keresztségek voltak, minek hatására 1927-ben megalakult a Pécsi Gyülekezet.

Az elmúlt 90 év nagyon sok emléket hagyott a gyülekezet életében. Néhány név a régi lelkészek, bibliamunkások közül, a teljesség igénye nélkül: Berghauer Imre, Sohlmann Károly, Vankó Mihály, Henne József, Stoics István, Albrecht József, Egervári Oszkár, Árvai Henrik. Ők már nem élnek, de nevükhöz kötődik a gyülekezet életéből sok emlék.

2017. október 21-én ünnepi megemlékezést tartottunk a gyülekezetben, melyre az ország több gyülekezetéből jöttek testvérek, hogy együtt emlékezzünk a régmúltra. Az ünnep hangulatát emelték a zenei és kórusszolgálatok és a jelenlévő testvérek megemlékezési. Pécs városa képviselői közül is részt vettek néhányan a jubileumi alkalmon, és köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Dr. Hoppál Péter államtitkár, aki levélben köszöntötte a 90 éves gyülekezetet, további kitartó munkát kívánt és egyúttal köszönetét fejezte ki áldozatos tevékenységükért.

Az emlékezés igei gondolatait Ócsai Tamás és Ősz-Farkas Ernő testvérek szólták.

A gyülekezeti épület folyosóján és lépcsőházában elhelyezett több száz fénykép, melyek az elmúlt 90 évet mutatják be, ma is megállít mindenkit, és azt juttatja eszünkbe, hogy még sok feladatunk van a városban. Simon Csaba testvér a következőket írta a Pécsi Gyülekezetről szóló szakdolgozatában: „Ha a gyülekezet tagjai is elolvassák a kész dolgozatot, láthatják majd, hogy Isten hogyan viselt gondot a közösségről az elmúlt évtizedek során, és megerősíti a reményt a jelen nehézségekből való kilábalásra is. Az is nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a kilábalás nem tőlünk függetlenül fog megtörténni, hanem ennek véghezviteléhez Istennek emberekre van szüksége: ránk.”

 

Ömböli Gyula