Ilonka néni 100. születésnapját ünnepeltük

Gyülekezeti életünk eseményei gyakran ismétlődnek. Hitmélyítők, ifjúsági alkalmak, keresztségek, kórustalálkozók különböző gyakorisággal részei közösségi életünknek. Ám 2019. december 14-én szombaton, a nyíregyházi gyülekezet falai között, korábban soha nem látott eseménynek lehettünk részesei. Isten megtartó kegyelméből gyülekezetünk legidősebb testvérét, özv. Pócsi Lászlóné Ilonka nénit köszönthettük, aki ezen a szombatnapon töltötte be 100. életévét.

Sok ima előzte meg ezt az alkalmat. Azért fohászkodtunk, hogy ha mennyei Atyánk kegyelméből Ilonka néni megélheti ezt a kort, akkor legyen meg hozzá a testi ereje, lelki-szellemi egészsége. Arra vágytunk, hogy személyesen jöhessen a gyülekezetbe, és közösen adhassunk hálát az elmúlt 100 év oltalmáért, áldásaiért. A jó Isten meghallgatta imáinkat és megadta nekünk ezt a csodát! Hála és köszönet ezért az Úrnak!

Ilonka néni, több mint hét évtizedes aktív közösségi élete ismertté tette őt a környező gyülekezetekben is, ezért szerettük volna, ha minél többen részesei lehetnének ennek a különleges alkalomnak. Ezért több környékbeli gyülekezetet meghívtunk, ahol az elmúlt évtizedekben személyes kötődések alakultak ki vele.

Már a bevezető gondolatokat, köszöntést is nehéz volt elcsukló hang nélkül elmondani, hisz nincs az embernek gyakorlata abban, hogyan köszöntsön egy 100 éves hittestvért. Ilonka néni kedvenc énekei csendültek fel a közös éneklések alkalmával, és dicsőítő igeként keresztségi igeverse hangzott el, mely kedvenceként egész életében végigkísérte: „Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak” (Ézs 41:10). A szolgálatok alkalmával hálánk kifejezésében segítségül volt a Szabolcsi Adventista Vegyes Kar, több testvér vers- és énekszolgálata. Megható pillanatok voltak a dédunokák szolgálatai: Minya Nóra egy csodálatos zongorajátékkal, Balogh Ákos pedig dédijének erre az alkalomra írt saját versével köszöntötte Ilonka nénit.

Istentiszteletünk első felében közösen idéztük fel Ilonka néni 100 évének főbb eseményeit. 1919. december 14-én született evangélikus szülők gyermekeként. 1945. december 20-án kötött házasságot Pócsi Lászlóval, akinek 50 évig volt hűséges segítőtársa. Házasságukat 3 gyermekkel, 7 unokával és 11 dédunokával ajándékozta meg a jó Isten. Különös áldás, hogy mindhárom gyermeke házastársaikkal, több unokája és dédunokája is együtt örülhetett vele ezen az alkalmon.

Ilonka néni, férjével együtt 1948. március 20-án, életre szóló szövetséget kötött az Úrral. Gyülekezeti életét a szolgálat jellemzi, mely nagyon szerteágazó. Hosszú éveken keresztül tanított gyermekeket, énekelt a gyülekezet énekkarában, több éven át vállalta a gyülekezet tisztán tartását is. TÁBEA vezetőként felelősséget vállalt a nehéz körülmények között élő testvérek megsegítésében, diakónusként pedig közel négy évtizeden át volt megbízható támasza testvéreinek. Idős éveiben is megtalálta szolgálati területét: tapasztalataival, bizonyságtételeivel és imáival támogatja közösségünket.

Jubileumi istentiszteletünk alkalmával Bálint György, a Nyíregyházi Gyülekezet lelkésze olvasott köszöntőverseket az Igéből. Szolgálatában a gyülekezet figyelmét a hálaadásra irányította, hisz mindenünket az Úrtól kapjuk, életünk 30, 50 vagy akár 100 évében.

Ma sincs kevésbé szükségünk 5Móz 33:25 versében leírt áldásokra, mint az Mózes idejében volt: „Vas és réz legyenek a te záraid; és életeden át tartson erőd!” Ennek az Istentől nyerhető erőnek jelentőségére hívta fel figyelmünket Bálint testvér.

A gyülekezet virágokkal, ajándékkal és egy Ilonka néninek készített emlékplakettel köszöntötte az ünnepeltet. Ünnepi istentiszteletünk utolsó perceiben egy rövid, képes összefoglalót nézhettünk meg az elmúlt az 100 év emlékezetes pillanataiból, melyet az egyik dédunoka, Balogh Ivett állított össze a család fényképtárából. Az egybegyűlt családtagok és vendégek köszöntő szavai előtt egy édes meglepetés érte még Ilonka nénit, egy 100 szeletes születésnapi tortával kívántunk neki nagyon boldog 100. születésnapot, melyet mindenki megkóstolhatott az istentisztelet végén.

Végtelen hálásak vagyunk a jó Istennek ezért a csodálatos alkalomért, amit közösen élhettünk meg drága Ilonka néninkkel! Ezúton is szívből kívánjuk, hogy maradjon meg szellemi frissessége, Úr iránti elkötelezettsége és legyen vidám élete minden napján!

Az Úré a dicsőség!

ifj. Horváth Ferenc, Horváthné Ágoston Zsuzsanna