Imareggeli nők részére a Zoom alkalmazás segítségével

Felhívás – Meghívás!

Szeretnénk ebben a különleges eseményekkel, gondokkal és félelemekkel telt napokban segítséget nyújtani egy közös imareggelivel, amire várjuk a jelentkezésed!

Próbaként minden második hónap első vasárnapján reggel 8–9 óráig tartanánk az imareggelit. Az első alkalom január 3-án lesz. A Jézushoz vezető út c. könyv egy fejezetét közösen elolvasnánk, megbeszélnénk és imádkoznánk. Közben teázhatunk!

Részvételi szándékodat és e-mail címedet küldd el a tmaria@adventista.hu címre (mobil: +36-30/664-3295). Ha van imakérésed, kérjük, hogy azt is írd meg!

„Kérdeztem az angyalt, miért nincs több hit és erő Izraelben? Így felelt: »Nagyon hamar elengeditek a Mindenható karját. Szálljon fel fohászotok Isten trónjához, és tartsatok ki erős hitben. Az ígéretek bizonyosak! Higgyétek, hogy elnyeritek mindazt, amiért könyörögtök, és akkor mind meglesz néktek«” (Ellen G. White: Tapasztalatok és látomások. 66. o.).

Bodnár Zsóka
Női Szolgálatok Osztálya