Isten csodálatos teremtett világa

Március 5-én Békésen, a Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskolában tartott előadást ifj. Csókási Pál Isten teremtésének célszerűségéről, komplexitásáról, precíz kimunkáltságáról és a fenntartás összhangjáról.

Az előadást a 7–10. évfolyamos diákok természettudományos projektjét követően mintegy 80 diák és pedagógus hallgatta meg. Testvérünk felhívta a hallgatók figyelmét az alázat fontosságára tudományos kutatásaink eredményeivel kapcsolatban, miszerint fontos hangsúlyozni: jelenlegi elképzeléseink, ismereteink szerint…

Az előadáson Föld-Hold viszonnyal összefüggésben arról a három tényezőről hallhattunk, amelyek a földi élet fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek: az árapály jelenségről, a Föld mágneses mezejének a kozmikus sugárzástól történő védelméről, és a Hold stabilizáló szerepéről a Föld forgástengelyének 23,5 fokos dőlésszögének megtartásában.

Holdunk meglétéből tudatos tervezésre és kivételes pontosságú teremtésre következtethetünk.

Az előadás alkalmával tanulságként megállapítottuk, hogy az alkotás jellemzi az alkotóját. A Naprendszerünkben keringő égitestek is mennyei Teremtőnk alkotásai, mert Isten egy finomhangolt rendszert hozott létre a földi élet biztosítása, fenntartása érdekében. Az előadó végül fontos erkölcsi tanulságként fogalmazta meg: „Az igazi nagyság a mások szolgálatában rejlik.”

Dicsérjük Istenünket, hogy betekinthettünk a teremtés kikutathatatlanul összetett rendszerébe!

 

PV