Jubileumi tanévnyitó és diplomaátadó ünnepség az Adventista Teológiai Főiskolán

Az Adventista Teológiai Főiskola 2023. szeptember 2-án tartotta hagyományos Tanévnyitó és Diplomaátadó ünnepségét a péceli baptista gyülekezet szépen felújított imaházában. Az idei alkalmunk ugyanakkor mégis eltért az eddigiekben megszokott tanévnyitóktól, hiszen sokunk örömére és várakozására ezúttal jogelőd intézményünk alapításának 75. évfordulóját ünnepelhettük. Jubileumi rendezvényünket a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának vezetőségén kívül dr. Kayle B. De Waal, a Transzeurópai Divízió Nevelési Osztályának igazgatója is megtisztelte jelenlétével.

A színvonalas zenei szolgálatok, versszolgálat, fenntartói köszöntő, igei áhítat és az ilyen alkalmak során elmaradhatatlan fogadalomtétel után 19 hallgató vehette át oklevelét, kilencen alapképzésben, hárman mesterképzésben, hét fő pedig a szakirányú továbbképzésének záróakkordjaként. Dr. Tonhaizer Tibor rektor évnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy országos viszonylatban a most kezdődő tanév során lényegesen több hallgató kezdheti meg tanulmányait, mint az előző esztendőkben, mely tendencia az Adventista Teológiai Főiskolán is jól érzékelhető. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy nálunk is sokkal többen sorakoznak a bemeneti oldalon, mint a kimenetnél. 

Istennek hála az új tanévben több mint hetven új jelentkező nyert hozzánk felvételt, s ezzel a ciklus végére elértük, sőt bőven meg is haladtuk a régóta vágyott száz fős hallgatói létszámot. Urunk gondviselése mellett ehhez kitartó és fegyelmezett munkára, valamint az új Teológia MA mentálhigiéné specializációra és a szintén új, igen komoly érdeklődést kiváltó Kapcsolatépítő és konfliktuskezelő szakirányú továbbképzési szak elindítására is szükség volt. Köszönetünket kell kifejeznünk mindkét egyházterület felé ez utóbbi lelkes erkölcsi és anyagi támogatásáért!

Az új tanév megnyitása keretében került sor a mintegy fél évszázaddal ezelőtt végzettek számára történő aranydiplomák átadására, amivel egy régi hagyományt kívántunk feleleveníteni. Aranydiplomát idén hárman, dr. Hangyás László, dr. Szilvási József és Sztán János lelkészek vehettek át. Az Adventista Teológiai Főiskoláért díjban szabályzatunk szerint olyan kiváló munkatársak részesülhetnek, akik évtizedeken keresztül kitartó szorgalommal, különféle adminisztratív szolgálatokban tevékenykedtek intézményünkben. A Szenátus döntése alapján idén Kárpáti Petronella és Kormos Tivadarné kaphattak ilyen díjat igazoló oklevelet, valamint érdemérmet. Az újonnan alapított Szigeti Jenő-díj azoknak a tanároknak ítélhető oda, akik az oktatás és a kutatás területén hosszú időn át kiemelkedően magas színvonalon öregbítették intézményünk hírnevét. Az ATF rektora szenátusi javaslatra két oktatónknak, prof. dr. Szilvási Józsefnek és prof. dr. Tokics Imrének nyújtotta át az erről szóló oklevelet és érdemérmet. Az ATF Tudományos Tanácsának javaslatára a Szenátus idén tavasszal egy kollégánk munkaköri átsorolását támogatta. Dr. Kormos Erik főiskolai docens az új tanévtől kezdve – miniszterelnöki kinevezéssel – főiskolai tanárként folytatja tovább tanszékvezetői szolgálatát. A munkakörbe beiktató dokumentumot szintén az ünnepség egyik kiemelkedő pillanataként adtuk át.

A rektori beszéd végén került sor a 2023/2024-es tanév ünnepélyes megnyitására. Kívánjuk, hogy az új tanév időszaka minden kedves díjazottunk, munkatársunk és hallgatónk számára áldásokban, valamint jó tapasztalatokban gazdag legyen!

 

Dr. Tonhaizer Tibor

az ATF rektora