Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában

Tudományos konferencia az Adventista Teológiai Főiskola alapításának 75. évfordulója tiszteletére

 

Az Adventista Teológiai Főiskola 2023. szeptember 3-án, vasárnap a Terézvárosi Adventista Gyülekezet imaházában rendezte meg szokásos őszi, tudományos konferenciáját, Lélekkel és tudománnyal Krisztus szolgálatában címmel. Az idei alkalom azonban mégis rendhagyó volt, hiszen szerves részét képezte annak a kétnapos ünnepségsorozatnak, mely a főiskola jubileumi hálaadó istentiszteletével vette kezdetét, majd a tanévnyitó és diplomaátadó rendezvénnyel folytatódott.

A konferenciát dr. Tonhaizer Tibor, az intézmény rektora nyitotta meg, aki köszöntő beszédében kifejtette, hogy a tudományos seregszemle címe, mely egyben az ATF rövid küldetésnyilatkozatát, avagy mottóját is képezi, komoly bibliai megalapozottsággal bír. A Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk: „Nem jó a lélek tudomány nélkül; aki csak lábával siet, hibázik!” (19:2). S tegyük hozzá, valóban így van ez. Egy teológiai felsőoktatási intézmény csak akkor tudja méltóképpen betölteni küldetését, ha a Lélek/lélek és a tudomány egyidejűleg vannak jelen a falai között a teológusképzés, illetve -nevelés során. Nagy örömünkre szolgált, hogy nemzetközileg elismert szakemberek is elfogadták meghívásunkat e jeles alkalomra, akik kiváló előadásaikkal, majd a pódiumdiszkussziók során értékes gondolataikkal, hozzászólásaikkal gazdagították a résztvevők tudományos ismereteit. Itt volt többek között dr. Baráth Béla Levente professzor úr, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, dr. Csepregi Zoltán professzor úr, az Evangélikus Hittudományi Egyetem leköszönő rektora, dr. Mészáros Kálmán professzor úr, a Baptista Teológiai Akadémia rektora és dr. Birkás Antal docens úr, aki a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, valamint a KDNP Protestáns Műhelyének elnöke. Rajtuk kívül előadtak még az ATF oktatói: drs. Fenyvesi Péter Pál, drs. Horváth Péter, dr. Gyetvai Gellért, dr. Kormos Erik, dr. Ősz-Farkas Ernő, drs. Simon Zsolt, dr. Szabó János, Szilvási András D.Min; prof. dr. Szilvási József, prof. dr. Tokics Imre és prof. dr. Tonhaizer Tibor. A program moderátorai Kis István lelkipásztor és kedves felesége, Mayor Márta voltak. Rendezvényünket Ócsai Tamás unióelnök zárszavával fejeztük be, aki az egyház nevében mondott köszönetet az ünnepi tudományos konferencia megszervezéséért, a missziós küldetésünk szerves részét képező nívós kutatásokért, illetve a színvonalas előadások megtartásáért. Egyúttal tolmácsolta dr. Daniel Dudának, a Transzeurópai Divízió elnökének köszöntő szavait is.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy méltó módon megünnepelhettük ezt a jeles évfordulót és kérhettük az Ő támogatását, valamint áldásait a jövőre nézve. Ugyanakkor megköszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik bármilyen módon és területen részt vállaltak konferenciánk megszervezésében és lebonyolításában.

 

Dr. Tonhaizer Tibor

az ATF rektora