Közösségi kapcsolatok kiépítése Ferencvárosban

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Public Art néven pályázatot írt ki, melynek lényege, hogy az önkormányzat által kijelölt helyszíneken a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló művészeti alkotásokat vár. A „Public Art” műveknek meg kell kíséreljenek a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedni kell a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együtt gondolkodásra késztethetik.

A pályázat egy különleges lehetőség, melynek segítségével a Középső-Ferencváros lakóit szeretnénk mozgósítani. A pályázat beadásának előkészítéseként több helyben tevékenykedő szervezettel vettük fel a kapcsolatot: a helyi család- és gyermekjóléti központhoz tartozó H52 irodával, a Konkáv Egyesülettel, az „1 millió fa” kezdeményezés képviselőivel. A helyi közösséggel, az ott lakó emberekkel történő kapcsolatfelvételt fontosnak tartottuk, és a helyben jelentős kapcsolatokkal rendelkező szervezetekkel közösen két alkalommal voltunk jelen a Kerekerdő parkban, ahol a gyerekek számára játékokkal készültünk, véleményüket kérdeztük, a felnőttekkel, szülőkkel pedig beszélgettünk a helyi kihívásokról, a közösséget erősítő tevékenységek lehetőségeiről. A pályázat beadása és elbírálása a közeli jövőben történik, melyhez a helyiekkel történő kapcsolatfelvétel során gyűjtött információk és a kerületben dolgozó szervezetekkel megkezdett együttműködés valószínűleg hozzájárul annak megnyeréséhez. A kapcsolatok kiépítése azonban a pályázattól függetlenül is fontos, hiszen nyitottság van a szervezetek részéről a helyben történő közös tevékenységekre. Imádkozunk azért, hogy Isten adjon lehetőséget az ADRA munkáján keresztül megjelenni egy olyan kerületben, ahol nincsen gyülekezetünk, utat nyitva ezzel az evangélium munkájának.