Küldetésben

Missziós Motivációs Hétvége fiataloknak
és Országos Ifjúságvezető-képzés

2019. január 18–20. között került megrendezésre az idei év első ifjúsági konferenciája, valamint az országos ifjúságvezető-képzés. A hétvége főelőadója Zlatko Musija volt, a Transzeurópai Divízió Ifjúsági Szolgálatok Osztályának a vezetője.

A konferencia fókuszában a misszió állt. Erről szóltak az előadások, a bibliatanulmány és a szemináriumok is. A résztvevők Dániel története alapján megerősítést kaphattak abban, hogy a misszió nem csupán egy alkotóeleme az életünknek, hanem magába foglalja a teljes életünket. A misszió Isten jelenléte, Isten munkája az életünkben, akik vagyunk.

Hisszük, hogy ez az alkalom sok fiatalban megerősítette a küldetéstudatot, hogy nem véletlenszerűen van ott, ahol van, hanem Isten az életén keresztül a megváltás üzenetét szeretné közvetíteni környezetének.

„Isten gyermekei mutassák meg Uruk dicsőségét! A saját életükkel és jellemükkel tegyenek bizonyságot arról, amit Isten hatalma tett értük!” (Ellen White: Krisztus példázatai. 416. o.).

A résztvevők nemcsak előadásokat hallgattak, hanem a bibliatanulmány és az interaktív alkalmak keretében csoportokban megoszthatták gondolataikat, megbeszélhették kérdéseiket.

Vasárnap a képzésen az ország különböző gyülekezeteiből jelenlevő ifjúságvezetők és fiatalok nagyszerű gyakorlati-lelki útravalót és eszközöket kaptak arról, hogy mit jelent az ifjúsági misszió a helyi gyülekezet szintjén. A fiataloknak különös szükségük van jó példaképekre, mentorokra, akikkel együtt megfelelő irányba haladhatnak, és akiktől megfelelő motivációt kapnak.

A képzés részeként az ifjúságvezetők betekintést nyertek a 2019-es év terveibe, munkafolyamataiba. Bemutatásra került az ifjúságvezetők és a lelkészek részére létrehozott kommunikációs felület, ahol segédanyagokat, ötleteket, kérdéseket oszthatnak meg egymással a még hatékonyabb fiatalokért végzett szolgálat elősegítése érdekében.

Köszönjük mindenkinek a támogatását, szolgálatát, jelenlétét, aminek köszönhetően létrejöhetett ez az alkalom!

 

Palotás Kristóf

ifjúsági osztályvezető

 

A videóanyagok az Ifjúsági Szolgálatok Osztálya
Youtube csatornáján tekinthetőek meg,
a következő linken: https://goo.gl/mBtzmh

 

Az Ifjúsági Szolgálatok Osztályának a programjai, tevékenységei
a fiatalok tehetséges, odaadó szolgálata nyomán valósulnak meg.
Itt megoszthatod velünk, hogy mi az, amiben jó vagy
és szívesen szolgálsz is vele: 
https://goo.gl/forms/Nz6ikgimITI6Brry2