Jézusról szóló előadás-sorozat Nyárádszeredán és Bálványosváralján

Dr. Tokics Imre lelkész tartott előadás-sorozatokat 2019 januárjában, két héten keresztül Erdélyben, ahol a Hetednapi Adventista Egyház Északi és Déli Egyházterülete meghívásának tett eleget.

„Jézus lábnyomában” és a „Keresztre feszített” témakörben hangzottak el az előadások. Hadd álljon itt néhány gondolat, bátorításul az AdventInfo olvasóinak. „Valami mindig háttérbe igyekszik szorítani Jézust. Minél jobban küzdünk az életben, keresve a földi javakat, annál távolabbra kerülünk tőle. A világ ma is sóhajtozik, talán úgy gondolkodunk, és úgy éljük hétköznapjainkat, mintha Jézust nem ismernénk. Volt idő, amikor boldogan mondtuk neki: »Uram!«. Talán éppen most fedezzük fel, hogy megromlott a kapcsolatunk vele. Valaki vagy valakik elvették Őt az életünkből… Térjünk meg ma ismét Őhozzá! Aki találkozott Jézussal, annak a legfontosabb dolog történt meg az életében.”

A Nyárádszeredán elhangzott összejövetelekről a Déli Egyházterület egyik bizottsági tagja, Anikó Nadasan ekként nyilatkozott: „Valóban átéltük estéről estére a »Jézus lábnyomában« szívet-lelket érintő bibliai történeteket. Hála érte Istennek és Tokics testvérnek, aki hűen átélte, és átadta a bibliai üzenetet. Felejthetetlen hét áll mögöttünk. Tele vagyunk örömmel, Jézussal haladva az új Jeruzsálem felé vezető úton. Egyre inkább várjuk a nagy napot, hogy együtt legyünk a Megváltóval, aki életét adta értünk…”

A Nyárádszeredai adventista kápolnában elhangzott előadásokat a Speranta Televízió rögzítette, amely később adásba kerül. Tokics testvérrel a Speranta Televízió Stúdiójában is készítettek felvételeket.

Az egy-egy héten át tartó evangelizációs sorozatra, mindként helyszínen több száz testvér és vendég gyűlt össze az imádság házában, ahol a kórusok és zenekarok még emlékezetesebbé tették a különleges alkalmakat.

Bálványosváralján minden este felhangzottak Istent dicsőítő zenei szolgálatok Kovács Hajnal karnagy szervezésében.

Bíró András Csaba és Kovács Árpád lelkészek fáradságot nem kímélve, mindent megtettek a gyülekezetükben zajló evangelizáció eredményességéért, amelynek következtében többen jelentkeztek keresztségi bibliaórára. Isten áldását kívánjuk a nyárádszeredai és a bálványosváraljai testvérek életére!

 

(TINÉ)