Lelkészi meghatalmazás a kecskeméti körzetben

Ünnepélyes alkalomra gyűltünk össze közelebbről és távolabbról 2016. december 17-én a kecskeméti adventista kápolnában. Árvai Pálma lelkészi meghatalmazással lépett abba a szolgálatba, melyre Isten hívta el őt. Az ünnepélyes istentiszteleten Ősz-Farkas Ernő egyházterületi elnök és Csizmadia Róbert uniótitkár szolgált közöttünk. Felemelő volt hallani és látni az ének-, zene- és versszolgálatokat, a gyerekek kedves énekét, amikor mindannyian egy szál rózsával köszöntötték Pálmát, de áhítattal hallgattuk az ünnepélyes fogadalomtétel szövegét is. 

„Az Isten Szentlelkével való együtt járás az, ami felkészíti mind a nőket, mind a férfiakat Isten nyájának pásztorolására” – idézte Ellen White szavait Csizmadia Róbert, amikor bemutatta Árvai Pálma életútját és megfogalmazta, mit is jelent pontosan a lelkészi meghatalmazás.

A lelkészi meghatalmazás a felszenteléshez hasonló jogosítványokat ad, tehát a meghatalmazott személy lehet körzetvezető, prédikál, úrvacsorát oszt, keresztel, esket, de mindezt kizárólag a Magyar Unió területén. A világszéles egyház 1872-ben bízott meg először nőt lelkészi szolgálattal, Magyarországon 1990. óta gyakorlat a lelkésznők meghatalmazása.

Ősz-Farkas Ernő Ézsaiás 6:8-at választotta alapigének, és mindnyájunknak feltette a kérdést: „»Kit küldjek el, ki megyen el nékünk?« Ésaiás korában igen aggasztó volt a nép lelkiállapota. A külsőségek kedvelése, a hitetlenség, a nyakasság, a gőg általános volt. Nem csoda, hogy a fiatal Ézsaiás elcsüggedt. De Istentől sem kap sem útmutatást, se tanácsot, se receptet a baj orvoslására. Valami egészen mást kapott. Láthatta a mennyei tróntermet, ahol harsogva dicsőítették Istent az angyalseregek, úgy, hogy remegett tőle a föld.

Ezt szemlélve Ézsaiás már nem csak a nép szörnyű állapotát látja, hanem saját magáét is. Senki sem indulhat el addig küldetésbe, amíg el nem veszíti saját csalhatatlanságának tudatát.

Amíg nem éltük át személyesen Isten megbocsátását, ahogy Ézsaiás is, nem tudunk egymásnak sem megbocsátani.

Isten teljesen hétköznapi embereket hív el a szolgálatra. A feladat, amit kapnak, azonban igen kockázatos. Teljesíteni csak azok tudják, akik jártak a trónteremben és jogosítvánnyal rendelkeznek” – mondta Ősz-Farkas Ernő az igehirdetésben.

Pálma feladata sem lesz kevesebb, mint, hogy a rábízott drágaköveket (Isten népe) segítse a tulajdonosához eljuttatni.

Árvai Pálma 1981-ben Marosvásárhelyen született. Édesapja szintén lelkész volt, aki mellett egészen kislány kora óta segédkezett. Teológiai tanulmányait Pécelen és Newboldon végezte. Férje, Árvai Tamás szintén lelkész. Két gyermekük van. Csongor 5, Veselke 3 éves. A lelkészi munkában Pálmához a gyermekekért és családokért végzett szolgálat áll a legközelebb. Két éve költöztek Kecskemétre, korábban a nyíregyházi körzetben szolgáltak. Pálma januártól a Kiskőrösi Gyülekezet lelkésze lesz, Kecskeméten pedig Tamással közösen szolgálnak majd.

Isten áldását kérjük Pálma és családja életére és szolgálatára egyaránt!

Ambrus Gyöngyi