Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése

Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

Megkezdte munkáját a Generálkonferencia 61. Ülése, a Hetednapi Adventista Egyház legfőbb döntéshozó fóruma.

A világ szinte minden országából küldöttek vesznek részt az ülésen, ahol a történelem során első alkalommal a személyes jelenlét mellett online is lehetőség van aktív módon bekapcsolódni a munkába. A Generálkonferencia 2022 januárjában egy rendhagyó ülésen módosította úgy az Alkotmány és Alapszabályát, hogy rendkívüli helyzetben lehetőség legyen arra, hogy a küldöttek akár online is részt vegyenek és szavazzanak a napirendre kerülő kérdésekről.

Mint ismeretes, a Covid–19 okozta pandémia miatt különleges utazási szabályok kerültek bevezetésre, valamint a napjainkban is zajló orosz-ukrán háború következtében a küldöttek nagyobb csoportjai számára lehetetlen volt személyesen jelen lenni az üléseken.

Istennek hála, a „hibrid” módon (személyes és online jelenlét) szervezett ülésen a küldöttek döntő többsége fizikai valóságban is jelen tud lenni.

A Magyar Uniót a hivatalból küldött unióelnök mellett egyházszervezeti egységenként 2-2 küldött képviseli, akik mindannyian személyesen jelen tudnak lenni. Így az Unióbizottság döntése alapján a következő testvérek képviselik: Zolyomi Renáta (unió), Tokics Imre (unió), Csizmadia Róbert (DET), Nagy Gábor (DET) Hegyes-Horváth Géza (TET), Csalami Renáta (TET), Ócsai Tamás (unió).

A plenáris üléseken folyó munka mellett a Jelölőbizottság munkája is nagyon fontos, hiszen itt tesznek a küldöttek javaslatot a következő ciklusban felelősséget hordozó vezetők személyére.

A Generálkonferencia 268 fős Jelölőbizottságában a Magyar Uniót Ócsai Tamás unióelnök képviseli. Ez a testület hétfő délután kezdte el a munkáját. Feladata, hogy javaslatot tegyen a plenáris ülésen résztvevő küldötteknek a Generálkonferencia fő tisztviselői, helyettesei, osztályvezetői, és azok helyettese személyére. A rendkívül megfeszített munka során összesen 113 személyre kell javaslatot tenni.

Emellett a Transzeurópai Divízió vezetőire javaslatot tevő testület is megalakult, melynek tagjai csupán a divízió küldöttei közül kerültek megválasztásra. Ebben a divíziós Jelölőbizottságban Ócsai Tamás unióelnök és Csizmadia Róbert DET elnök lett tag.

A következő napokban a Magyar Uniót képviselő küldöttek tollából fogunk rövid beszámolókat küldeni.

 

Statisztika:

Küldöttek száma: 2680.

  • Ebből 1333 vezető tisztviselő,
  • 652 lelkész/tanár/egyházi alkalmazott,
  • 694 gyülekezeti tag.

682 küldött regisztrált online (tehát Zoom segítségével tud jelen lenni).

Életkori megoszlás:

  • 30 év alatt: 3%
  • 30–39 év: 10%
  • 40–49 év: 25%
  • 50–59 év: 37%
  • 60–69 év: 21%
  • 70 felett: 4%

 

Nemek aránya: 488 nő, 2192 férfi

 

Ócsai Tamás
unióelnök