Jézus visszajön! Kapcsolódj be!

61. Generálkonferenciai Ülés – St. Louis, USA – 2022. június 6–11.

 

Az ülés témája Jézus visszajön! Kapcsolódj be!” – tükrözi a Krisztus közeli eljövetelébe vetett hitünket és az ehhez kapcsolódó hitelvünket. Megerősíti az aktív tettrekészség lényegét.

Mi a Generálkonferencia Ülése?

A Generálkonferencia Ülése a legjelentősebb nemzetközi esemény az egyház életében. Az egyház Alkotmánya és Alapszabálya alapján 5 évente kerül megrendezésre. A pandémia miatt a 2020-ra tervezett eseményt el kellett halasztani 2 évvel, így most kerül megrendezésre.

Mi történik az ülésen?

A 6 nap számos programelemet tartalmaz. Minden reggel áhítattal és imaközösséggel kezdődik, amit délelőtti és délutáni megbeszélések követnek. Este is áhítat és divíziós jelentések szerepelnek a programban.

Milyen témák kerülnek napirendre a Generálkonferencia Ülésén?

A misszió mindkét oldala megmutatkozik az ülésen. A felemelő tapasztalatokon és beszámolókon túl, jó pár adminisztratív kérdés is napirendre kerül. Viszont mind a két dolgot missziós szemüvegen keresztül kell néznünk. A napirendi témák fajtái:

  • a Generálkonferencia és a divíziók vezetőinek jelentései;
  • új uniók felvétele a Generálkonferencia tagjai közé;
  • a Generálkonferencia és a divíziók tisztviselőinek megválasztása, valamint a Generálkonferencia osztályvezetőinek és helyetteseinek megválasztása;
  • az egyház hitelveinek módosítása;
  • a Gyülekezeti kézikönyv módosítása;
  • a Generálkonferencia Alkotmányának és Alapszabályának módosítása;
  • minden olyan elem, amit a Generálkonferencia Végrehajtó Bizottsága ide rendel.

 

A hétfői nap margójára – Egy-egy gondolat a napról:

–   Mark Finley: A Szentlélek nélkül nem lehet elérni a világot – az Apostolok Cselekedetei ezt gyönyörűen megmutatja. Érdemes minden fejezetét tanulmányozni!

–   Dwigth Nelson: Lk 11:14 alapján van egy nagyszerű ajándék, amit ha megkapunk, minden más ajándék a miénk lehet.

–   Nem kell mindig szombat délelőttig várni keresztségre. Egy egyszerű hétfő délelőtt is megteszi. A Fülöp-szigetek egyik hadseregparancsnoka keresztelkedik a feleségével.

–   A Fülöp-szigeteken számos lázadó megtért és csatlakozott az Adventista Egyházhoz. Az Adventista Világrádión keresztül hallották meg először Isten üzenetét.

–   Külön köszöntötték az ukrán és a kínai, nehéz helyzetben lévő országok küldötteit.

–   Nem lehet bármit felvenni a GK Ülés napirendjére (pl. oltásokról szóló állásfoglalás), csak ami megfelel a követelményeknek – lásd feljebb.

–   Csizmadia Róbert, a DET elnöke is hozzászólt az egyik, Gyülekezeti kézikönyvet érintő módosítás kapcsán.

–   A GK Jelölőbizottsága megtette első jelentését. Javaslatára Ted N. C. Wilsont újraválasztották elnöknek (2022–2025).

 

Nagy Gábor
UB tag, küldött