A GK titkársága az egyház misszióját munkálja

Miközben az időeltolódás miatt igazán fáradtak vagyunk, és a „szundi” gomb megnyomására való késztetés nagyon is valós, a GK Ülésen végzett munka fontossága néha elveszhet a határozatok, alkotmánymódosítások, egyházi kézikönyvek módosításai és végtelen számú jelentések látszólagos egyhangúságában. De ez messze nem így van!

A nap alaphangját ismét a reggeli istentisztelet adta meg. Dwain Esmond lelkész, az Ellen G. White Hagyaték társigazgatója a hármas angyali üzenet témáját kapta, és nagyon gyorsan tudatta velünk, hogy a történet még nem teljes, és hogy „ha bárki is egy befejezetlen történetben él, azok mi vagyunk”.

Esmond lelkész kihívott minket, hogy ne váljunk „poszt-Jézusokká”, és hogy ha be akarjuk fejezni a történetet, akkor fel kell ismernünk, hogy „Jézus a legjobb”, és hogy Krisztusnak kell „minden igazságunk középpontjának és kerületének lennie”.  Esmond a továbbiakban azt kérdezte, hogy „Van-e merszünk elmondani a világnak, hogy a spirituális rendszerei csődbe mentek?”, és „Amikor a jó hírt hirdetjük, akkor a rossz hírt is hirdetni fogjuk…?” Hirdetni fogjuk-e, hogy a szombat a legjobb, hogy a Sínai törvény még mindig érvényes, és hogy a fehér felsőbbrendűség evangelikál támogatása csődöt mondott? Hirdetni fogjuk a hármas angyali üzenetet? Zárásként, ahogyan kezdte, emlékeztetett bennünket, hogy a történet nem teljes, amíg vannak emberek, akik még nem kötelezték el életüket a történet legjobb részének – Jézus Krisztusnak –, és hogy a „történet további része a három angyal üzenetének lélekkel teli hirdetése és a Szentlélek kiáradása”.

A nap első napirendi pontja az elektronikus szavazási program próbája volt. Ez a második alkalom, hogy elektronikus szavazási rendszert használtak a GK-n, és bár voltak kezdeti problémák, széleskörű elfogadottságot kapott, és biztosította, hogy azok is maradéktalanul részt vehessenek a folyamatokban, beleértve a szavazást és a kérdések feltevését is, akik fizikailag nem tudtak csatlakozni hozzánk St. Louisban.

A nap első beszámolója a GK titkárságáról szólt, Erton Köhler lelkész vezetésével, aki a titkárság „missziós családjáról” beszélt, ahol a misszió szíve dobog. Emlékeztette a küldötteket, hogy a titkárság minden tevékenységének minden aspektusát a misszió határozza meg, és bemutatta azt a három fő területet, amelyek ezt a fókuszt biztosítják: az adatok, a küldetés és az emberek.  Ez a három fő terület határozza meg a stratégiai irányt, és végső soron mindannyian együtt szolgálhatunk, hogy Jézust elvigyük az egész világnak.

Köhler lelkész arra is emlékeztetett bennünket, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy időt vesztegessünk, sőt maximalizálnunk kell a kezünkben lévő erőforrásokat, és azokat az erőforrásokat kell előtérbe helyeznünk, amelyekkel az embereket Krisztussal összekapcsoljuk.

Mint sok más előadásban, a Covidnak itt is nagy szerepe volt. Külön dicséretet kaptak azok a lelkipásztorok és gyülekezetek, akik megragadták a Covid miatt, kényszerűségből adódó lehetőségeket, és a technológiát arra használták, hogy elérjék az embereket Krisztusért, és elismerést kaptak azok a lelkipásztorok, akik a kockázatok ellenére továbbra is új hívőket kereszteltek.

Míg a titkárság munkáját gyakran az adatokkal, statisztikákkal és jegyzőkönyvekkel hozzák összefüggésbe, a titkárság családja sokkal szélesebb körű, és nemcsak a hagyományos technikai szerepköröket foglalja magában, hanem a Globális Missziót, a Világmissziós Intézetet, az Adventista Önkéntes Szolgálatot, a VividFaith.com-ot, a nagyobb missziós elkötelezettséget elősegítő internetes portált itthon és világszerte.

Dr. David Trim, a Levéltári, Statisztikai és Kutatási Hivatal igazgatója arról számolt be, hogy 2004 óta évente több mint egymillió keresztség történt, kivéve 2020-at, amikor 1977 óta a legalacsonyabb volt a keresztségek száma. Dr. Trim beszélt a tagvesztésekről is, 2019-ben több mint egymillió tag távozott, ami a legmagasabb szám a feljegyzések szerint. Ez azonban részben annak is köszönhető, hogy fokozott gondossággal hajtanak végre tagságrevíziót.  Ezeknek a felülvizsgálatoknak azonban az a célja, hogy senki ne maradjon ki.

Míg Köhler testvér bemutatta nekünk kulcsfontosságú csapatát, Gary Krause lelkész, az Adventista Misszió igazgatója beszámolt osztálya munkájáról, annak céljáról és küldetéséről – a missziós tudatosság növeléséről. A legutóbbi ülés óta mintegy 2905 gyülekezetalapítási projektet hagytak jóvá; a világ városai az új missziós területeink, ahol 724 városi projektet hoztak létre. Köhler a továbbiakban arról a kihívásról beszélt, hogy el kell érni a többi nagy egyház híveit.

Míg az elmúlt öt évben minden 3,8 órában szerveződött egy új gyülekezet, Köhler testvér szenvedélyesen beszélt arról, hogy a titkárság munkájának és feladatainak teljes mértékben a misszióra kell összpontosulnia. Ha a titkárság csak a misszióról szól, akkor folyamatosan értékelni kell a rendszereit, hogy továbbra is releváns maradjon.

 

Hegyes-Horváth Géza