Hívás Ima- és böjtnapraKözeledik az újabb Ima- és böjtnap (július 6. szombat), amelyre szeretettel hívunk és kérünk, hogy szervezzétek meg gyülekezeteitekben.
Ma, amikor a világunk soha nem tapasztalt módon polarizálódik, népünknek és egyházunknak meg kell fontolni Jézus tanácsát, hogy keresse a Szentlelket, és fogjon össze a misszióért. A feladat emberileg csüggesztőnek és lehetetlennek tűnik, éppen ezért a helyreállítás csodájáért, amelyet egyedül Isten adhat, úgy kell imádkoznunk, mint még soha.

Arra hívunk, hogy imádkozz a belső szobádban. Hívunk, hogy imádkozz gyülekezeti családoddal. Hívunk az Ima- és böjtnapra.
„Most és ezután, az idők végezetéig Isten gyermekeinek sokkal buzgóbbaknak kell lenniük, sokkal éberebbeknek, akik nem saját bölcsességükben, hanem Vezetőjük bölcsességében bíznak. Különítsetek el napokat a böjtre és az imára” (Ellen G. White: Review and Herald, 1904. febr. 11.)

Ha úgy döntesz, hogy nagyobb hangsúlyt fektetsz az imára, Isten meg fog áldani, és meg fogja erősíteni a szívedet az előttünk álló, megpróbáló napokra.

XVIII. Uniókonferencia

A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója 2024. május 26-án tartotta a  XVIII. Uniókonferenciáját.

Testünk egészsége, és ami ennél is több

„Életeden át tartson erőd!” – ez a legfontosabb gondolat, ha a hosszú élet jut eszembe. Azonban nem mindegy, milyen életminőséggel éli meg az idős személy az utolsó éveit. Derűs öregkorról nem beszélhetünk, ha ágyhoz kötötten, a demencia tüneteit tapasztalva, fájdalmakkal megterhelve él valaki. Nem ilyenről álmodunk.

SzKÉNI nap Gáborjánban

Aki már járt Gáborjánban, az nagy valószínűséggel hallott már a tőle 3 km-re elhelyezkedő Szentpéterszegről is. A Berettyóújfalutól keletre elterülő község Hajdú-Bihar vármegye bihari térségében egy jellegzetes alföldi falu. Szociális intézményei között megtalálható a Kihívással Élők Nappali Intézménye is, amely a Gáborjáni Gyülekezetnek – mondhatni – a szívügye. A gyülekezet 2017 óta áll kapcsolatban az intézménnyel, ugyanis attól az évtől kezdve két gyülekezeti tag is rendszeresen jár oda.

Sorozat, kiállítás és keresztség

2024. április 8–12. között Fehérgyarmaton is Biblia-kiállítást, illetve evangelizációs sorozatot szerveztünk. A Biblia-kiállítást a város több iskolájának diákjai is meglátógatták, illetve a pénteki napon a Tiborszállási Péchy László Adventista Iskola diákjai is megtekintették a kiállítást egy egynaposra tervezett kirándulás keretében.

Regionális ifjúsági nap Kecskeméten

Több év után újra Regionális ifjúsági napot tartottunk Kecskeméten március 23-án. A nap díszvendégei az Országos Ifjúsági Kórus, illetve a 3:16 Dicsőítő Együttes voltak, akik a délelőtti istentiszteleten és az esti koncerten is énekükkel lelkileg felemelték az ünneplő közösséget. A gyülekezet zsúfolásig megtelt. Jó volt látni a sok fiatalt, és együtt örülni velük!

„Elég néked az én kegyelmem…” (2Kor 12:9)

Debrecenben születtem, református családban. Anyukám gyakorolta is a hitét, engem is ebben a szellemben nevelt. Debrecenből Budapestre költöztünk, és kora gyermekkoromban már a Fasori Református Templomba vitt anyukám.

Nárcisz napok – 2024

A Debreceni „A” Gyülekezet női osztálya számára a nárcisz nem csak egy tavaszi virág a sok közül. Inkább a szeretet jeleként tartjuk számon, amit megoszthatunk, vagy továbbadhatunk másoknak.