Pál jól sáfárkodott az ismereteivel

Egy férfi szavaira lettem figyelmes, aki igen határozottan fejtette ki a meggyőződését, hogy nincs is semmilyen világjárvány. Ez csak egy sikeresen manipulált világtudat. Beetettek minket.

Az ismereteinknek is sáfárai vagyunk. Az Úr tett minket képessé arra, hogy véleményt tudjunk alkotni a rengeteg információból. Információk óceánjában lubickolunk mindennap, és mindig a szabad akaratunkkal élve dönthetünk, hogy merre fordítjuk a véleményünk csónakját.

Mindannyian hallunk naponként pro és kontra véleményeket mindennel kapcsolatban, nem csak a vírushelyzetről. Ezernyi vélemény, milliónyi információ, amelyekből rengetegféle következtetés vonható le.

De ez nem is lehet másképpen, ez így bűntermészetes. A bennünket érő információkkal is sáfárkodnunk kell, nem tehetünk másként. Nem fogadhatunk el mindenféle véleményt, válogatnunk kell, mert még a szakemberek sem adnak egybehangzó információt.

Minek alapján döntsünk tehát?! Nem maradunk segítség nélkül.

Isten tett képessé arra, hogy helyesen sáfárkodjunk az információk végtelen tengerén is.

Hadd említsem meg Saul/Pál helyzetét, aki a damaszkuszi úton olyan információs viharba került, hogy a „csónakja három napra el is veszett a hullámok alatt”.

Az általa ismert világot elsöpörte egy óriási pünkösdi szökőár, az általa szolgált Isten-képet elmosták a hullámok, az addig megtanult ábrahámi, mózesi világértelmezés gyorsabban a „víz alá merült, mint a csónakja”.

A damaszkuszi úton Isten félreérthetetlenül úgy mutatkozott be neki, mint aki kegyelemmel, megértéssel fordult felé, ugyanakkor kinyilvánította, hogy az addigi szolgálata inkább ellenére volt, mint a dicsőségére. Mégsem sújtott le haragjában Saulra, hanem megbízta, hogy legyen inkább Pál, a pogányok apostola. Legyen a tanítványa, a követe. Felfoghatatlan kegyelem!

Pál a három nap alatt kezdte megérteni, hogy a saját véleménye is az ő felelőssége. Nem mondhatja, hogy ezt tanították nekem otthon és Gamáliel is. Ez a szent, tradicionális értelmezés. Ártatlan vagyok István halálát, a meghurcoltakat illetően!

De azt is megértette, hogy a kegyelem Istene nem a múltra néz, hanem előre, a jövőre és Pál sáfári felelőssége, miként él a neki adott lehetőséggel, az újabb információkkal. Képes-e alázattal elfogadni Isten irgalmát iránta, képes-e elfogadni a keresztje által felkínált új életet és a damaszkuszi úton megmutatott új Isten-képet, a szeretet Istenét.

A világ körülöttünk óráról órára változik. Szeptember 11. és 2020 megmutatta, hogy a világszéles változások igen rövid idő alatt hatalmas hullámokat képesek vetni. Sáfári felelősségünk egyre inkább előtérbe kerül, hogyan kezeljük az utolsó idők damaszkuszi információs viharait.

Pál megtanulta, hogy ne a tradícióra, hanem a Szentírásra figyelve alakítsa ki véleményét Istenről, valamint saját tapasztalatára Istennel a damaszkuszi úton, mert Jézus személyesen akarja megmenteni őt.

Most nekünk, ebben a rendkívüli időben csak a Biblia adhatja meg az eligazodást a hírek és álhírek között. Segítségünkre vannak még ebben Jézussal szerzett személyes tapasztalataink, és kérjük is a Szentlélek segítségét, hogy jó sáfárként kezeljük az információk ellentétes hullámait.

 

Zarka Péter
Sáfársági Osztály