Peszách: a szabadulás ünnepe az Adventista Teológiai Főiskolán

Széderestre gyűltek össze az Adventista Teológiai Főiskola hallgatói 2023. április 14-én, pénteken este, hogy visszaemlékezzenek Isten ószövetségi népéért hozott különleges tetteire és hálát adjanak az Örökkévalónak.

A széder szó jelentése: rend. A Hágádá pedig a széderest könyve.

Dr. Szécsi József és dr. Tokics Imre professzorok vezették e különleges vacsorát, akik már többször ülték meg a széderest alkalmát zsidó körökben.

A program kezdetén a „Tüzed, Uram Jézus” kezdetű éneket énekelték el a hallgatók, majd az asztali áldás következett magyar és héber nyelven, amelyet együtt olvastak fel a Peszáchi Hágádá c. könyvből.

„Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a Világ Ura, ki szeretettel és irgalommal viseled gondját a világnak, ki kegyelmesen kenyeret juttatsz minden élőnek, kinek köszönhetjük, hogy soha semmiben nem szenvedtünk hiányt, és remélhetőleg nem is fogunk soha. Hatalmas a te neved. Mert ellátónk és gondoskodónk vagy, mindenkivel csak jót tevő, aki minden teremtménynek élelmet juttatsz. Amint írva van: »Kinyitod kezedet, és kegyelmedben kielégítesz minden élőlényt« (Zsoltárok 145:16). Áldott vagy Örökkévaló, aki mindenkit ellátsz.” (Peszáchi Hágádá, Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület és a Pesti Jesiva, Budapest, 2001, 39. o.)

A széder tálon megtalálható volt a 3 db pászka, a tojás, a keserűfű, a burgonya, a csontos hús, a zöldségek, a reszelt alma és a must, ez utóbbit 4 alkalommal szolgálták fel. A finom maceszgombóc leves is tartalmazta a menü részét, amely bőségesen rendelkezésre állt a jelenlévők számára.

A pászkát, a kovásztalan kenyeret azért fogyasztják ilyenkor, mert az ősök tésztája meg sem kelhetett, kiűzték őket Egyiptomból, de az Örökkévaló megszabadította a népét.

Ennek emlékezetére ünnepelte meg Jézus a tanítványaival a pászka vacsorát. Ezért az adventi nép is az úrvacsora alkalmával kovásztalan kenyeret használ.

A keserűfű annak jelképe, hogy az egyiptomiak „kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket” (2Móz 1:14). Emiatt a zsidó embernek minden korban és időben úgy kell erre tekintenie, mintha ő maga szabadult volna ki Egyiptomból. (Lásd: 2Móz 13:8.)

A Hatikva című ének, Izráel himnusza a széderest végén hangzott el, majd ezt követte egymás felé, a szokásos jókívánság: „Jövőre Jeruzsálemben!”

A Hallgatói Önkormányzat vezetője, Kovács Andrea és segítői lelkesedéssel készültek e jeles ünnepre, ami a főiskolán, Pécelen került megrendezésre. A különleges eseményen jelen volt dr. Zolyomi Renáta a Magyar Unió kincstárnoka, dr. Gyetvai Gellért kiadóigazgató, dr. Kormos Erik, az Újszövetségi Tanszék vezetője és több mint húsz hallgató.

A Hetednapi Adventista Egyházban a világ különböző tájain, az adventista zsinagógákban évről évre megünneplik a széderestét testvéreink, így többek között például Észak-Amerikában, Floridában is. Egyházunk fontosnak tartja a kapcsolatot a zsidósággal, ezért a Generálkonferencia évtizedekkel ezelőtt létrehozta az Adventista–Zsidó Barátság Intézményét (WJAFC). https://wjafc.globalmissioncenters.org/

Ennek nyomán a Magyar Unió is megalapította az Adventista–Zsidó Baráti Társaságot 2010-ben.

A széderest jelentősége az emlékezés és a közösségépítés, amelyet fontosnak tart az Adventista Teológiai Főiskola, ezért kerülhetett sor ilyen alkalomra már többször. Isten áldása kísérje az intézmény munkáját!

 

Tokics Mária