Presbiterszentelés az Újbudai gyülekezetben

Az idei gyülekezeti választások lezajlása után megtörtént a szolgálattevők beiktatása, majd néhány héttel később, november 5-én ismét ünnepélyes istentiszteleten vehettek részt a tagok.

Bihari Csaba, gyülekezetünk lelkipásztora több, mint egy éve néhány fiatal testvérrel kialakított egy kis csoportot, melynek céljaként a közös bibliatanulmányozás mellett a gyülekezetvezetői és presbiteri feladatokra való felkészülést tűzte ki. A sorozatos alkalmak nagyon jó lehetőséget biztosítottak egymás megismerésére a „falakon túl” is, és összekovácsolták a résztvevőket.

Ezen szolgálatkész és lelkes testvéreket a gyülekezet tagjai is támogatták, így szombaton sor került Mena János, Ócsai Boldizsár és Papp Arthur felszentelésére, szolgálatuk megkezdésére. A költemények és a gyülekezet kórusszolgálata felemelő légkört teremtett melyben Ócsai Tamás unióelnök tolmácsolta az Úr üzenetét, az apostoli kor egyházáról, annak kihívásokkal teljes körülményeiről. Ugyanakkor rávilágított arra, hogy a Szentlélek munkája megmutatkozott a szolgálatkész személyek elhívásában, akik segítették Krisztus gyülekezetét abban, hogy az evangélium üzenete terjedhessen.

Milyen bátorító üzenet, hogy az apostolok példájából erőt meríthet mindenki, aki örömmel vállalja a szolgálatot, Krisztus művének építését!

Z. Á.