Raoul Wallenberg-díjat kapott Szigeti Jenő

Szigeti Jenő professzor, a Hetednapi Adventista Egyház nyugalmazott lelkésze, teológiai tanára is megkapta a Wallenberg-díjat január 15-én Budapesten.

A svéd diplomatáról elnevezett díjat a Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen alapította 2010-ben.

A Bíráló Bizottság a díj adományozásával etikai mércét és példát kíván állítani a magyar társadalmi és politikai közélet elé. Azon személyek és szervezetek áldozatos munkáját, emberi, közösségi magatartását ismerik el, akik tevékenységükkel, életútjukkal példát mutatnak embertársaiknak a hátrányos helyzetben élők, a diszkriminációt elszenvedők érdekében.

Szigeti Jenő, a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze, egyháztörténész, egyetemi tanár azért kapta meg, mert „egész életében kiemelten kezelte a kisebbségvédelmet”. A laudációban elhangzott, hogy lelkészi, tanári pályáját végigkísérte a kisebbségekért végzett szolgálat. Szigeti Jenő köszönőbeszédében arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy ne feledjük: mindannyian kisebbség vagyunk, hiszen minden ember egyedi. Az emberségünk lényege, hogy megértsük a másikat.

Idén Wallenberg-díjat kapott még:

–     Majsai Tamás református lelkész, történész, akinek „életútját végigkíséri a zsidó-keresztény kapcsolatok és más zsidó tárgyú kérdések kutatása”;

–     Kaczvinszky Barbara újságíró, dokumentumfilm-rendező, aki készített filmet az esélyegyenlőségről, az örökbefogadásról, különböző vallási felekezetekről, kisebbségekről;

–     Setét Jenő roma polgárjogi aktivista, aki „mindig határozottan lépett és lép fel a magyarországi szélsőségek, a szaporodó szélsőséges csoportok és a félkatonai szervezetek ellen”;

–     Bogdán László, a Baranya megyei Cserdi független polgármestere, cigány polgárjogi aktivista, aki a méltatás szerint sokat tesz a kisebbségi és többségi társadalom békés együttéléséért;

–     Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke, aki „méltó folytatója annak a humanista protestáns szellemiségnek, amelyre Raoul Wallenberg példája is tanít bennünket”.

Szigeti Jenő a díjat Ócsai Tamás unióelnök ajánlására – amelyet Tokics Imre közreműködésével közösen írtak meg –, az Unióbizottság támogatásával kapta meg. (Az ajánlás szövegét lásd a kiemelt, keretes részben.)

 

Ócsai Tamás
unióelnök

 

Prof. dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár, adventista lelkipásztor

Prof. dr. Szigeti Jenő 1936-ban született. Édesapja, Szigeti Jenő kisebbségi adventista lelkészként végezte hivatását. Szigeti Jenő már a családi fészek melegében megtanulta – egészen fiatalon –, hogy a kisebbség nagyon értékes a magyar társadalomban. Mint egyetemi tanár, aki több mint fél évszázadot töltött el a felsőoktatásban, különös figyelemmel és érzékenységgel fordult a zsidóság irányába, amelynek elismeréseképpen kapta meg a Scheiber Sándor-díjat.

Ennek előtte az ún. kommunista időszakban, a Szovjetunióban is úgy taníthatta a kisebbségben levő egyházak diákjait (adventista, metodista, baptista), hogy nagy kiállításokat látogattak meg, és eközben, a képek alapján egyháztörténetet oktatott.

Természetesen Szigeti Jenő professzor az Ukrajnában élő magyarságot is védőszárnyai alá vette és rendszeresen tartott számukra előadásokat, az erdélyi területeken is hasonló módszerrel emelte fel az elnyomásban lévő kisebbségeket, legyenek azok csángók, ruszinok, magyarok vagy zsidó nemzetiségűek.

Szigeti Jenő egész élete a kisebbségvédelem felemelését és bátorítását jelenti. 2006-tól a Kontakt Rádióban, a Vallás és kultúra műsorába is rendszeresen meghívott olyan személyiségeket, akik kisebbségként valamilyen értéket képviselnek a közép-európai társadalmakban.

2009-től a Hatoscsatorna Televízió Vallás és kultúra műsorában szakértőként vesz részt, ahol a kisebbségek „patrónusa”-ként emlegetik a nevét.

A cigányságon belül is jelentős missziót végzett, e nemzetiséget emelni igyekezett, szocializálódásukat mindig elősegítette.

Szigeti Jenő példás életútja azt jelzi, hogy nem mehetünk el szótlanul a kisebbségek mellett. Szigeti tanár úr olyan generációkat nevelt a hallgatóiból, akik hasonló módon viszonyulnak a társadalmunkban némán meghúzódó kisebbségekhez, mint amilyen ő maga.

A Raul Wallenberg-díj kitüntetést Szigeti Jenő személyében méltó ember kaphatja meg, különösen azért, mert Szigeti Jenő édesapja személyesen ismerte a svéd diplomatát, Raul Wallenberg urat, mivel lelkészként a zsidómentés közös ügyük és nemes projektjük volt.