Sáfárság – uralkodás és szolgálat egyszerre

Tudtad, hogy az uralkodás és a szolgálat ugyanazt jelenti? Legalábbis a Biblia megvilágítása szerint, természetesen, mert ha körbenézünk a mindennapi életben, akkor talán nem erre a következtetésre jutunk.

Nem kérdéses, hogy a mindennapi gondolkodás szerint egy vezető nem a beosztottak sorában keresendő, hiszen döntő különbség van a szolga és az uralkodó között. Az uralkodó az alattvalójának tekinti a szolgáját, de nem így Jézus, lásd Lk 22:27!

A Biblia beszámolója szerint a bűn miatt van ez a földi értelmezés. A Teremtő, a Király kezdettől fogva szolgálja mindazokat, akiket megteremtett. Ezt látjuk a teremtés leírásánál, mindent az embernek teremtett meg, majd átadta, hogy uralkodjunk felette (1Móz 1:26–28). Ebben az átadásban az ember feladataként egyszerre benne van az uralkodás és a szolgálat is. Így maga az Úr tesz egyenlőséget az uralkodás és a szolgálat között, már az elején.

Ugyanezt látjuk a golgotai keresztnél is. Jézus a kereszten lényegében azt mondja, hogy ti nem tudjátok magatokat megszabadítani, tehát én azzal szolgállak titeket, hogy ezt megteszem helyettetek és értetek. Mint Király, szolgált a Golgotán, ugyanakkor uralta, megoldotta a kialakult rossz helyzetet.

Hasonlóképpen ez van az advent eseményében is, mert amelyik pillanatban megérik a helyzet, Jézus abban a pillanatban minden hatalmával lezárja, uralja a bűn okozta borzalmakat, és megszabadítja azokat, akik elfogadják a Király szabadító szolgálatát.

Ezt a szemléletet hangsúlyozza egyházunk, ennek a gyakorlati következményeire hívja fel a figyelmet, amikor megfogalmazta a sáfárság tantételét és létrehozta a Sáfársági Osztályt. Egyházunk egyik meghatározó tanítása, hogy Istent mint Teremtőt és Megváltót látja a Biblia tanításában, aki úgy uralja a teremtettséget, hogy szolgálja azt. Talán nem véletlen, hogy a Hetednapi Adventista Egyház egyedi ebből a szempontból is.

A sáfársági életértelmezés létünket a maga teljességében vizsgálja. Az ember (1) életét, testi-lelki állapotát, helyzetét, szerepét vizsgálja, (2) a környezetünket, a világot, amiben élünk és (3) úgy tekint Istenre, mint akitől függ minden szempontból, még az örök jövőnk is.

Jézusban, Isten Fia életében, szolgálatában a fő Sáfárt látjuk meg, és Ő minket is sáfárként állít maga mellé, kifejezve tiszteletét irántunk.

A Biblia sáfársági szemléletének az értelmezésénél beszélhetünk a tanulásról, a képességeink, a lehetőségeink használatáról, a munkavégzésről, az idő- és a pénzgazdálkodásról is.

Jézus uralkodik és szolgál egyszerre, és fő Sáfárként erre mutat tökéletes példát.

 

Zarka Péter
sáfársági osztályvezető