COVID-19 vakcinák: aggodalmak és tanácsok

A Generál Konferencia Egészségügyi Szolgálatok Osztálya, a Generál Konferencia Bibliakutató Intézete és a Loma Linda Egyetem Gyógyszerészeti és Közegészségügyi Kara közös állásfoglalást tett közzé az egyház hivatalos lapjában (Adventist Review – https://www.adventistreview.org/church-news/story15816-covid-19-vaccines-addressing-concerns,-offering-counsel)

Fontos kérdésekre ad választ:

– összeegyeztethető-e az oltás az adventista egészségi üzenettel és a prófétai kinyilatkoztatással?

– felveszi-e a fenevad bélyegét, aki beoltatja magát?

– mennyire biztonságosak a COVID-19 elleni oltások?

– ki dönti el, hogy kapok-e oltást?

Reméljük ez az állásfoglalás segítséget jelenthet a bizonytalanok számára. Minél hamarabb megkapjuk az oltást, annál hamarabb állhat helyre a közösségi életünk.


 

COVID-19 vakcinák: aggodalmak és tanácsok

A Generál Konferencia Egészségügyi Szolgálatok Osztálya, A Generál Konferencia
Bibliakutató Intézete és a Loma Linda Egyetem Gyógyszerészeti Kara és
Közegészségügyi Kara

A hetednapi adventisták a történelem csúcspontjaként tekintenek Krisztus második
eljövetelére, amikor minden betegség, szenvedés és halál megszűnik. Ugyanakkor az
adventista egészségügyi üzenet is ránk lett bízva, amely Ellen White írásaiban egészül ki és
ölt testet, és ami összefoglalja az egészséges életmód gyakorlati és holisztikus szemléletét.

Támogatunk minden ilyen gyakorlatot az egészséges immunrendszer fenntartásához, amire a
világjárvány közepette még inkább szükség van. Ellen White nem csak egy korát jóval
megelőző, ihletett csatornája az egészségügyi információknak, de gyakorlati megelőzési
tanácsokat is adott korának halálos betegségével, a himlővel szemben, és maga is beolttatta
magát, ahogy a hozzá közel állók is.1 Mára a himlővírust világszerte sikerült eltörölni.

Reméljük, hogy ez a cikk választ ad bizonyos kérdésekre, eloszlat bizonyos félelmeket és
megoldást ad az uralkodó mítoszokkal és pletykákkal kapcsolatban, ezáltal békét hozva
tagjaink szívébe, amikor az egészségügyi ellátórendszer tanácsával összhangban hoznak
egészségügyi döntést.

Vannak bizonyos pletykák és összeesküvés-elméletek, amelyek a COVID-19 védőoltást a
prófécia beteljesedéseként értelmezik. Arra kértük a Generál Konferencia Bibliakutató
Intézetét, hogy kommentálja ezt, a válaszuk pedig a következő volt:

„A COVID-19 világjárvány okozta globális felfordulás a végidei eseményekkel kapcsolatban
figyelemre méltó elméleteket és hamis bibliaértelmezést generált. Egy, a közösségi médiában
és egyes weboldalakon népszerű nézet szerint a közelgő COVID-19 elleni védőoltások egy
olyan kontrollra irányuló törekvési folyamat részei, amelyek a fenevad bélyegének
elfogadásához vezetnek.

Fontos megjegyeznünk azonban, hogy az adventisták ahhoz a meggyőződéshez tartják
magukat, hogy a végidei ellentét középpontjában Isten törvénye, különösen a negyedik
parancsolat (Jelenések 14:12) áll majd. Ezenfelül a hármas angyali üzenet figyelmeztet
bennünket a fenevad bélyegének felvétele ellen (Jelenések 14:9-11) és megvilágosodást ad az
emberiségnek a kérdéssel kapcsolatban.

Ezen okból kifolyólag le kell szögeznünk, hogy a hetednapi adventisták a ’fenevad bélyegét’
nem egy konkrét bélyegként értelmezik, hanem egyfajta hűségjelként, amely azonosítja a
fenevad által képviselt hatalomhoz hűséges zászlóvivőket.

Egy másik spekulatív nézet szerint a vakcinák tisztátalanná teszik azokat, akik beolttatják
magukat, mivel feltételezhetően tisztátalan anyagokat használtak fel az elkészítésük során. E
tekintetben tisztáznunk kell, hogy azon bibliai utasítások, amelyek tiltják a tisztátalan ételek
és vér fogyasztását (3Mózes 11:1-20; 17:11-12; ApCsel 15:20) nem alkalmazhatók
vakcinákra abból a nyilvánvaló okból kifolyólag, hogy a vakcinákat gyógyszernek készítik
azért, hogy életeket mentsenek, nem pedig étkezési célokra.

Az ilyen spekulációk Isten Igéjét rossz színben tüntetik fel és zavarodottságot okoznak az
őszinte, ám kevésbé jólinformált hívek között. A védőoltás bevezetésének kérdését az
eszkatológiai forgatókönyv spirituális és kozmikus egyensúlyának felborítására való
felhasználása, vagy az oltás helytelen bibliaértelmezésre alapozott ellenzése csupán őszinte
hívők figyelmét vonja el a valós próféciai kérdésekről és az Adventista Egyház
elkötelezettségéről az evangélium hirdetésével kapcsolatban.

Egy hatásos vakcina remélhetőleg segít a jelenlegi világjárvány megfékezésében. Olyanok
életét is meg fogja menteni, akiknek még hallaniuk kell az evangéliumról, ahogy olyanokét is,
akik már elfogadták azt, és Isten végtelen szeretetét kívánják hirdetni a szenvedő világban
(János 3:16).”2

Az Adventista Egészségügyi Szolgálatok Osztályának munkája szilárd bibliai alapokon
nyugszik, Ellen White által a Prófétaság Lelkének iránymutatásával, a szakértői
véleményekkel és a bizonyíték alapú egészségtudománnyal egyetértésben. Ezen alapokban
bízva foglalunk állást és adunk tanácsot. Milliók fertőződtek meg és sokan meghaltak, a
globális fertőzés pedig terjed, így számos vakcinát sikerült kifejleszteni rekordidő alatt. Az
emberek számos kérdést tesznek fel a COVID-19 védőoltással kapcsolatban.

Egyházként, miközben támogatjuk a bizonyítékalapú közegészségügyi ajánlásokat, arra is
figyelnünk kell, hogy ne tegyünk olyan kijelentéseket, melyek felülírják a nemzeti és a
nemzetközi közegészségügyi irányelveket. Ezen okból kifolyólag fontos, hogy a
kommentárjainkat az egyház oltásról szóló hivatalos álláspontjának keretein belül
értelmezzük:

„A Hetednapi Adventista Egyház nagy hangsúlyt fektet az egészségre és a jóllétre. Az
egészség hangsúlyozása az adventistáknál bibliai kinyilatkoztatáson, E. G. White (az egyház
társalapítója) ihletett írásain, valamint a szakértői, tudományos irodalmon alapszik. Éppen
ezért támogatjuk a felelősségteljes immunizálást/oltást, és nincs vallási vagy hitalapú ok,
amiért ne bátorítanánk a tagjainkat arra, hogy felelősségteljes módon vegyenek részt védő- és
megelőző oltási programokban. A népesség egészsége és biztonsága fontos számunkra, mely
a ’nyájimmunitást’ is magában foglalja.

Nem lehetünk az egyháztag egyéni lelkiismerete, és elfogadjuk az egyéni döntést, amelyet az
egyéneknek kell meghozniuk. Az oltás elutasításáról szóló döntés nem tekinthető sem
dogmának, sem a Hetednapi Adventista Egyház tantételének.”

Vannak erőfeszítések a COVID-19 kezelés megbízható, bizonyítékalapú megközelítésének
megalapozására. Ráadásul rekordidő alatt sikerült vakcinát előállítani, melynek segítségével
sikerül irányítás alatt tartani a világjárványt. Ellenben az embereknek vannak aggodalmaik és
kérdéseik a COVID-19 védőoltással kapcsolatosan.

Az Egyesült Királyságban a Pfizer/BioNtech vakcina 2020. december 2-án kapta meg a
vészhelyzeti engedélyt (EUA), Kanadában pedig december 9-én. A Pfizer vakcinát az
Egyesült Államokban az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal (FDA)
vizsgálta meg, majd ideiglenesen engedélyezte december 11-én. A Moderna vakcina pedig
követi majd. (Az eredeti cikk megjelenésének napján, dec. 18-án meg is kapta az engedélyt – a
ford.)

A Loma Linda Egyetem Közegészségügyi Karával (LLUSPH) egyeztetve Michael Hogue, a
Loma Linda Egyetem Gyógyszerészeti Karának dékánja, aki az Amerikai Járványügyi
Központ (CDC) immunizálási gyakorlatokkal foglalkozó tanácsadó bizottság COVID-19
vakcina munkacsoportjának, valamint a californiai San Bernardino Megye COVID-19 Oltás
Operatív Törzsének tagja, a következőket osztotta meg a Pfizer/BioNtech és a Moderna
vakcinák témájában felmerülő gyakran ismételt kérdésekkel kapcsolatban. A gyakori
kérdésekre adott válaszai alább olvashatók.

Kérdések és tények a védőoltással kapcsolatban

Kérdés: Az mRNS (hírvivő ribonukleinsav) vakcina megváltoztatja a DNS-ünket?

Tény: Mindkét ajánlott vakcina mRNS alapú, amit vakcináknál először használnak, a
technológiát azonban gyógyszeres kezeléseknél használják már 15 éve. Az oltóanyag bejut a
sejt citoplazmájába (a sejtben lévő folyadékba) ahol ösztönzi az antitestgyártást, hogy a
szervezet felvegye a harcot a SARS-CoV-2 fehérjetüskéivel szemben. Mivel nem jut be a
gazdasejt magjába, nem változtatja meg a DNS-t, a génállományt vagy annak működését.

Kérdés: Lehet ugyan olyan biztonságos és hatásos az, amit ilyen gyorsan fejlesztettek ki?

Tény: A mai technológiának köszönhetően a SARS-CoV-2 vírust a felfedezése után napokkal
már sikerült szekvenálni, és azonnal el is kezdtek dolgozni a vakcinán. A nagy kutatásban
40.000 ember mintája szerepelt (az FDA átlagos vakcina kutatási mintájának mérete
mindössze 27.000). Két hónapra vagyunk egy kétéves kutatástól. Az adatokat gondosan
ellenőrzik.

Az első dózis 50 %-os immunválasz védelmet adott. A második dózis már elérte a 95 %-os
védelmet! (Csak a Hepatitis A védőoltásnak magasabb, majdnem 100%-os.) A kutatást jól
megtervezték és nagyon pontosan leképezi az Egyesült Államok demográfiáját, kivéve az
őslakos amerikaiakat (egy jelenleg zajló tanulmánnyal ennek kijavításán dolgoznak). A
hatékonyság és a mellékhatások hasonlóak voltak minden etnikai csoportnál.

Kérdés: Veszélyesek a vakcinában található alapanyagok és tartósítószerek?

Tény: Ebben a két COVID-19 vakcinában nincsenek tartósítók, ez az oka annak, hogy
fagyasztóra/mélyhűtő létesítményre van szükség a tároláshoz és a szállításhoz. A vakcina
gondosan tisztított.

Kérdés: Mik a mellékhatások?

Tény: Eddig az alanyok 10 %-a jelentett lázat a második napra, 24 órán belül pedig 50-60 %
jelentett enyhe fájdalmat. Ideáig nagyon kevés súlyos mellékhatás jelentkezett a
Pfizer/BioNtech vakcinánál, beleértve három jelentős allergiás reakciós esetet (ez szokatlanul
alacsony, vélhetően a tartósítószermentességnek).

Dr. Hogue továbbá hozzátette, hogy ha valaki a múltban már pozitív COVID-19 tesztet
produkált, az is megkaphatja a védőoltást; az csak megemeli az illető szervezetének antitest
szintjét. Rámutatott arra is, hogy az Egyesült Államokban a védőoltás önkéntes alapú, nem
kötelező.

A Pfizer/BioNtech és a Moderna vakcinák hatékonysága hasonló, de nem felcserélhetők
egymással (ha valaki az egyikkel kezdi, a második dózisnak is ugyan abból a márkából kell lennie). A Pfizer vakcina esetében 21 napos eltérés van a két adag között; a Moderna
vakcinánál a két dózis közötti időtartam 28 nap. A vakcina nem engedélyezett terhesek és 16 éven aluliak számára.

Összegzés:
A beoltottság a higéniával és a tiszta vízzel együtt teremt alapot a megnövekedett élettartamra
a világ azon helyein, ahol ezek biztosítottak. A védőoltásokat az Adventista Egyház tagjai
régóta használják világszerte. Megfelelő egészségügyi szokásokkal együtt rengeteg
fertőzéssel szemben jelentettek védelmet, megelőztek sok megbetegedést és halált.
Ahogyan a világjárvány mértékét szemléljük, a halálokat, a gyengeséget és a COVID-19
hosszútávú hatásait, amelyek minden korosztályban jelentkeznek, arra szeretnénk bátorítani
tagjainkat, hogy fontolják meg a felelősségteljes immunizálás lehetőségét, és a gyakran
ismételt nyájimmunitás (közösségi immunitás, amelyben az egyének nagyjából 80 %-a
védettséget élvez egy korábbi fertőzés vagy védőoltás által) elérésének megkönnyítését.

Megismételjük: A DÖNTÉS, HOGY VALAKI BEOLTATJA MAGÁT, VAGY NEM,
MINDEN EGYES EMBER EGYÉNI DÖNTÉSE, AMIT AZ ILLETŐNEK AZ
EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓJÁVAL VALÓ EGYEZTETÉS UTÁN KELL
MEGHOZNIA. A SZEMÉLYES KUTATÁS A TÉMÁBAN FONTOS. TELJES
MÉRTÉKBEN BÍZUNK AZ EMLÍTETT BIBLIAI EGÉSZÉSGÜGYI
TANÁCSOKBAN ÉS A PRÓTASÁG LELKÉBEN, VALAMINT ISTEN
VEZETÉSÉBEN AZ ÉLETÜNKRE NÉZVE, AMI BÉKÉT ÉS BIZTONYOSSÁGOT
FOG HOZNI A DÖNTÉSÜNK MEGHOZATALÁBAN.

1 A himlő elleni oltással kapcsolatban D. E. Robinson, Ellen White egyik titkára 1931. június 12-én a
következőket írta White vakcinához való hozzáállását illetően:
„Határozott és pontos adatot akarsz arról, hogy mit írt White testvémő a védőoltással kapcsolatban.
A kérdés könnyen megválaszolható, mert tudomásunk szerint erről egyik írásában sem tett megjegyzést.
Ugyanakkor érdekes lehet számodra, hogy amikor a környéken kitört a himlőjárvány, Ellen G. White maga is
beoltatta magát, és segítőit is erre biztatta. Ellen G. White felismerte a tényt, hogy a védőoltás vagy védetté teszi
az embert a himlő ellen, vagy csökkenti a tünetek erejét, ha netalán mégiB megkapná a betegséget. Annak is
tudatában volt, hogy másokat fertőzhet meg, ha nem tesz eleget ennek az elővigyázatosságnak” (Aláírás: D. E.
Robinson).” – Szemelvények E. G. White írásaiból 2. kötet, 303. o., Advent Kiadó, 2000
2 A Generál Konferencia Bibliakutató Intézete, 2020. december.