Bejegyzés

Segélykoncert

„A jótékonyságról pedig és az adakozásról el ne felejtkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.”(Zsidók 13: 16)

 

A Klebersberg Kuno Emléktársaság és a Hetednapi Adventista Egyház Terézvárosi Gyülekezet Énekkara jótékonysági koncertet szervezett egy bajbajutott embertársunk támogatására:  sajnálatos módon Balog László családapának egy mezőgazdasági gép szétroncsolta a bal karját.

Az adományok kezelésére az ADRA Alapítványt kérték fel.

A november 18-án, Budapest II. kerületi Klebersberg Kultúrkúriában megrendezett jótékony célú koncerten nagyszerű zenészek, művészek biztosították a szép zenét.

390 000 forint gyűlt össze a koncert alatt, majd további adományozók jóvoltából László összesen 440 000 forint összeggel távozott, mely adományokért nagyon hálás volt. Ez az összeg fedezni fogja László műkezének néhány részletét, ezért ezúton is köszönetet mondunk minden adományozónak, zenésznek, szervezőnek és szolgálattevőnek, akik lehetővé tették e segélykoncert megvalósulását és együttesen támogatták a koncert kedvezményezettjét.

 

Lőrincz Melinda

ADRA munkatárs

A SUNCEP program 2023. évi megvalósítása – helyszíni látogatás

A 2022. évben megkezdett kenyai oktatás-fejlesztési programunkra az idén is kaptunk támogatást a Hungary Helps Ügynökségtől. A program a Migori megyében kiválasztott 5 általános iskola fogyatékossággal élő vagy különleges igényű diákjainak és a tanerő támogatásáról szól.

A szakmai hátteret a 2023. évben is az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar biztosítja a programhoz, mint ahogyan a megelőző évben is. Az idei projektévben a kenyai látogatás, melyen az ELTE szakemberei közül 3 fő, az UBIN ADAM AFRIKA szervezet részéről egy fő, az ADRA Alapítvány részéről pedig 1 fő vett részt, október végén és november elején valósult meg. Ennek során a csoport látogatást tett a kenyai Rongo Egyetemen, mellyel az ELTE együttműködési megállapodást írt alá. Ennek keretében kerül majd sor a kiválasztott iskolák tanárainak képzésére, melyhez a helyi intézményi keretet a Rongo Egyetem biztosítja majd. Hosszú távon a fenntarthatóságot szolgálja a helyi intézmény bevonása, hiszen a jövőben a különleges igényű gyerekek oktatásához szükséges képzést és annak továbbfejlesztését fogják végezni.

A látogatás alkalmával az iskolákat is megkerestük, víztisztító egységekkel szereltük fel őket. Habár a készülékek ivóvíz minőséget produkálnak bármilyen szennyezettségi szintű vízből, funkcióját tekintve nem erre fogják használni. A tavalyi felmérések alapján az iskolákban rengeteg gyermek szenved folyamatos fül- és szemgyulladástól, melyet a tiszta vízzel történő mosakodás hiánya okoz. Ebből azután hallás és látásvesztés következhet, így a programelem a megelőzést szolgálja majd. Az iskolák januártól vezetik be majd a rendszeres tisztálkodást, melyben helyi szakember fog segítséget nyújtani, hogy a protokollt megfelelő módon alkalmazzák a gyerekek.

Mindezek mellett a tanárokkal is történt egyeztetés. Fejlesztő könyvek kerültek átadásra, valamint a kenyai tanárok Magyarországon történő tanulmányútja kapcsán feladatokat adtak az ELTE szakemberei.

Hosszútávon fő célunk egy olyan pedagógiai program kialakítása, mely lehetővé teszi a fogyatékossággal élő gyermekek bekapcsolását az oktatásba.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Ünnepség a Szerencsi Idősek Otthonában

A Tiszáninneni Református Egyházkerület Szerencsi Idősek Otthonában – az idősek hónapja alkalmából 2023.  október 21-én 10 órai kezdettel ünnepélyes istentiszteletet tartottunk a Ker-Songs Együttes bevonásával.

 A felemelő énekek mellett költemények is színesítették a programot, sőt meglepetésként a kis csengettyűsök is szolgáltak zenével és énekkel. Az Igéből Várhelyi Zoltán lelkész testvérünk szolgált. Az igeszolgálat témája a Zsidókhoz írt levél 11. fejezete alapján – a hithősök életén keresztül bemutatva – a lelki fejlődés volt. Az igeszolgálat alkalmával reflektorfényben állt előttünk Mózes és Dávid élete, ahogy Isten a különböző élethelyzeteken keresztül fejlesztette jellemüket. Az igeszolgálat során a bebábozódott lepke kifejlődésén keresztül szemléltette Isten munkáját életünk küzdelmei, nehézségei során – amelyeket a Mindenható Isten megenged –, hogy csiszolódjon a jellemünk és elérjük az általa kitűzött célt, az örök életet.

Mivel istentiszteleteinket hosszú évek óta az intézmény könyvtárában tarthatjuk  anyagi ellenszolgáltatás és mindenféle korlátozás nélkül, ezért ajándékokat is vittünk hálánk jeléül.

Isten után hálásan köszönjük a Tiszavidéki Egyházterület és az ADRA támogatását, mely szerint az otthon szükségleteit figyelembe véve 2 db hűtőszekrénnyel segíthettük az idősek életvitelét. Továbbá köszönet jár Ambrus András testvérnek, aki  120 db – Gyűrüs Istvánné testvérnőnk által összeállított – „A nagy utazás” című Őszike Füzetet finanszírozott meg, amelyből így (igény szerint) minden jelenlévő idősnek, munkatársnak, az irodai dolgozóknak, továbbá azoknak is, akik egészségi állapotuk miatt nem tudtak jelen lenni ajándékozhattunk. Gyűrűs testvérnő egyéb meglepetéssel is készült. Könyvjelzőket készített bátorító igékkel, amit szintén oszthattunk az idősek részére. A Ker-Songs Együttes is hozott igényesen elkészített meglepetés szívecskéket, amelyeket az Abaújvári Keresztény Manufaktúra munkatársai készítettek. A Szerencsi kis közösségünk az intézet vezetése és lelkésze részére meglepetéscsomagokkal készült, melyek White-könyveket tartalmaztak. Az Advent Kiadó támogatásával 20 db „Napló”-t adhattunk át az intézet vezetése és az irodai dolgozók részére, amelynek valamennyi lapján igei gondolat áll.

Öröm és zsongás volt az ünnepség végén az idősek és a dolgozók között, nemcsak az ajándékok, hanem amit többen ki is fejeztek, a maradandó lelki tartalom miatt is.

Volt olyan dolgozó aki elhozta édesanyját, de olyan is, aki egyetemista lányával jött. Az együttest elkísérték a Gönci Gyülekezet tagjai.

Hála legyen a sok szolgálatért, a jelenlévők támogatásáért és a jókedvű adományozókért.  

Kívánságom, hogy lenne még sok ilyen alkalom Isten nevének dicsőségére!

 

Akácosiné Nagy Ágnes 

Jótékonysági futás a 38. SPAR Budapest Maratonfesztiválon

2023. október 14–15. között került megrendezésre Magyarország legnagyobb futó eseménye. Ahogyan már az elmúlt 3 évben, az idén is lehetőséget kaptunk a Budapest Sportirodától, hogy kiállítóként vegyünk részt. Az idei évben is a kenyai oktatás-fejlesztési programunkra gyűjtöttünk adományokat, mely fogyatékossággal élő gyermekek számára teremt lehetőséget az oktatásba történő bekapcsolódásba. A rendezvényen üzemeltetett sátorban tájékoztatást adtunk az ADRA Alapítvány programjáról az afrikai országban, valamint nyereményjátékban vehettek részt a fesztiválra látogatók, ahol technikai futópólót, vászontáskát, müzliszeletet, vagy gyermekeknek zsákba macskát lehetett nyerni. Nagy népszerűségnek örvendett a sátor, sok érdeklődővel találkoztunk, a helyszínen 34 540 Ft adomány gyűlt össze.

Vasárnap, a maratoni távon 21 önkéntes futónk nagykövetként képviselte az ADRA Alapítványt. 4-es vagy 2-es váltóban, illetve egyéniben teljesítették a 42 195 méter távot. Az egyéni vállalásokat a versenyt megelőzően többen közösségi média oldalakon hirdették meg, és ezen adománygyűjtő tevékenység kapcsán további 457 000 Ft érkezett a kenyai SUNCEP programra.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Intézményi tanfolyam Tasson

A Hetednapi Adventista Egyház Idősek Szeretetotthona a fenntartó jóvoltából egy újraélesztéshez szükséges félautomata defibrillátor készülékkel (AED) gazdagodott. A készülék használatával kapcsolatos oktatás lebonyolítására kapott felkérést az ADRA Alapítvány, mely természetesen az újraélesztéshez kapcsolódó ismeretek felelevenítésével is együtt járt. Az intézmény dolgozói aktívak voltak az elméleti és gyakorlati foglalkozáson is, továbbá az intézmény vezetőjével megállapodás született egy gyakorló bábu átadásáról, melynek segítségével az intézmény dolgozói szinten tarthatják majd tudásukat az újraélesztés területén, ezzel is a fenntarthatóvá téve a képzést.

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Jelenlét Pont fejlesztése Bojton

Amint az korábbi híradásainkból ismert, a hajdú-bihari Bojt községben komplex település-fejlesztési programot valósít meg az ADRA Alapítvány egy konzorciumi finanszírozás keretében. Az idei évben lehetőséget kaptunk a fejlesztésre, melynek során a konyha burkolatát, a pincehelyiség lejáróját és egy egyéni beszélgetésekre alkalmas helyiséget sikerült kialakítani, valamint az épület mellett egy játszóteret felállítani. A fejlesztések közül talán ez utóbbi a leglátványosabb, hiszen a színes, biztonsági követelményeknek is megfelelő kialakítású játszósziget az utcáról is jól látható, és a gyermekek számára vonzó helyszín. Ugyanakkor a konyha végleges kialakítása is fontos mérföldkő, mivel innentől kezdve a főzéssel és egészséges életmód táplálkozáshoz kapcsolódó tevékenységeivel is tudnak ismerkedni a helyi lakosok. A felújítás lehetővé teszi továbbá a tanoda jellegű foglalkozás beindítását is, mellyel a helyi családok gyermekeinek tanulmányait kívánjuk segíteni.

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Segélykoncert az ASI Konferencián

Augusztus végén a rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Művelődési Központban tartott ASI Konferencián kapott lehetőséget az ADRA Alapítvány, hogy a rendezvény keretében szervezett segélykoncert kedvezményezettjeként jelenjen meg. Már a jövő évi gyermektáborra készülve fő célként a hátrányos helyzetű gyermekek számára rendezett élménytábort határoztuk meg, melyben a szervezők is egyetértettek.

A koncerten fellépett Áchim-Kovács Anikó, Rigó Tamás, Kovács Ildi hegedűművészek, Rigó Dorina hegedűművész növendék, Szilvási Enikő csellóművész, Széles Tímea brácsaművész, Kovács Kálmán zongoraművész, valamint az Óbuda és Újbuda Adventista Énekkar tagjaival kiegészült Terézvárosi Adventista Énekkar.

A koncerten 217 000 Ft felajánlás gyűlt össze, amit ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlóknak.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

 

Gyermekprogram az Aroma Fesztiválon

A bihartordai Aroma Fesztiválra kapott meghívást önkéntes csapatunk, ahol a megjelenő gyermekek számára szerveztünk programot. Ügyességi labdajátékok, íjászat és dobójátékok közül választhattak, valamint arcfestésre is volt lehetőség. A helyi szervezőkkel évekre visszamenőleg jó a kapcsolat, korábban segélycsomagokkal, közösségi központban elhelyezett bútorokkal segítettük a helyben tevékenykedő civil szervezetet. Az utóbbi években már második alkalommal tettünk eleget a meghívásnak.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

ADRA jelenlét a Transzeurópai Divízió által szervezett cserkésztáborban

Ugyan nem az Alapítvány volt a rendezvény fő szervezője, mégis örömmel tettünk eleget a meghívásnak, hogy részt vegyünk a 4 évenként megrendezett Camporee-n, mely az idei évben Sopronban került megrendezésre. A divízió területéről és Ukrajnából több ezer résztvevője volt a programnak, az ADRA pedig felkérést kapott gyakorlati feladat keretében egyfajta próbáztatásra. A feladat összeállításában és a próbáztatás lebonyolításában több európai ország ADRA vezetője is részt vett, melynek keretében egy katasztrófahelyzet szimulációjában kellett a gyerekeknek és vezetőiknek egymással párhozamosan különféle feladatokat végezni és kihívásoknak megfelelni. A viharkár és árvíz szimulációja során ADRA ideiglenes központ létrehozásán, nyúlgát építésén, az érintettek fogadására alkalmas sátor felállításán, a mentésben történő segítségnyújtásban kellet tevékenykedniük. A feladatok végén visszajelzést kaptak a munkájukról, és egy teszt kitöltésével zárhatták a próbát. 7 alkalommal volt lehetőség a csatlakozásra, mintegy 150 személy vett részt összesen a programon.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató

Nyári táborok az ADRA Alapítvány szervezésében

Az idei nyár sem telt eseménytelenül az ADRA Alapítvány életében. Az időszakot mindig meghatározza a táborok szervezése, melyből az idei évben bőségesen volt. Július 10. és 16. között került megrendezésre a balatonlellei Adventista Konferencia-központban hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett élménytáborunk. A megelőző időszakban is volt bőségesen teendő, hiszen a tábor finanszírozásának előteremtése évről évre egyre nagyobb munkát igényel. Ám hála az adományozóknak, sikerült előteremteni a szükséges összeget, így 72 gyermeket tudtunk fogadni az ország különböző pontjairól.

A tábor anyagi szükségleteinek előteremtésében is, valamint a lebonyolításban is segítségünkre volt norvég partnerünk, az Utekontakte Nittedal, ahonnan szakemberek és önkéntesek is érkeztek. Továbbá a táborral párhuzamosan a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Észak-Alföldi Régiójának önkéntesei részére képzés került megrendezésre. A képzésben részt vevő önkéntesek a tábori programok lebonyolításában segédkeztek, így az oktatás gyakorlatban is folyt, nem csak elméletben.

A program kialakítása és lebonyolítása folyamán a játékok, foglalkozások alkalmával az olyan értékek átadására helyeztük a hangsúlyt, mint a tisztelet, figyelem, együttműködés, elfogadás. A résztvevő gyermekek környezetében sajnos ezen értékek egyáltalán nem, vagy csak nyomokban jelennek meg, így azok nem épülnek be készség szinten személyiségükbe. Ezt a hiányt pótoltuk és igyekeztünk még játék közben is nagyon figyelni arra, hogy ezek a gyakorlatban is megjelenjenek.

A tábor végén az Adventista Motoros Misszió által szervezett programban vehettek részt a gyermekek. A táborba érkező 50-nél is több motort nem csak megnézhették, hanem a motorosok el is vitték őket egy körre.

Hálásak vagyunk támogatóinknak, akik nélkül a tábor nem jöhetett volna létre, továbbá 13 önkéntesünknek, akik a lebonyolításban részt vettek.

 

A Felzárkózó települések program végrehajtása kapcsán, melyet a hajdú-bihari Bojt településen végzünk, lehetőség nyílt a faluban lakó gyermekek táboroztatására augusztus végén. Egy 3 napos, de annál tartalmasabb tábor keretében a Tisza-tóhoz vittük el a gyerekeket. Közülük többen voltak, akik még soha nem mentek táborozni, így mindannyiuk számára meghatározó élmény volt a részvétel.

Ugyanúgy, ahogyan a balatoni táborunknál, itt is fontos szerepe volt az értékek átadásának, ami egyébként a Jelenlét Ponton történő, a településen végzett munkában is markánsan megjelenik. Az idei évben 8, a Jelenlét Pont programjaiba rendszeresen bekapcsolódó gyermeket tudtunk elvinni.

 

Sitkei Zoltán

ügyvezető igazgató