Az Adventista Motoros Misszió év végi rövid összefoglalója

Idén ünnepelhettük fennállásunk 15. évfordulóját, elértük az 500. keresztséget, és Isten további országokat csatolt missziónkhoz az Ő tervének végrehajtása céljából. Annak ellenére, hogy ez egy igen nehéz év volt, Isten rengeteg áldással halmozott el. Csak…

Long right arrow Read More

15 éves lett az Adventista Motoros Misszió!

Szeptember első hétvégéjén került megrendezésre az AMM „Staying Vertical” – azaz „Maradjunk függőlegesen!”/„Járjunk szorosan Istennel!” – címet viselő nemzetközi találkozó, melyen az Adventista Motoros Misszió fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte.

Long right arrow Read More

AMM Európai hírek

Február 17–19. között Szovátán, Erdélyben volt az Adventista Motorosok találkozója, melyet az AMM Románia szervezett, és amelyen több mint 30 személy vett részt.

Long right arrow Read More

Az Adventista Motoros Misszió programjai

„Az Istenért végzett szolgálat személyes szolgálatot is jelent. Személyes munkával kell együttműködni vele a világ megmentéséért. Jézus megbízása: »Menjetek el szerte az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!« (Mk 16:15) – minden követőjének szól.…

Long right arrow Read More