Bejegyzés

Több, mint anyák napja

Május 4-én családi napot tartottunk a Szolnoki Gyülekezetben. Már a szombatiskola is rendhagyó volt, hiszen a fiatalok és felnőttek négy vegyes csapatban beszélgettek a közösség csoportjairól – Ellen White-idézetek mentén. Hogyan lehetne segíteni, hogy a gyermekek és a fiatalok döntésre jussanak Isten mellett, a nők és a férfiak megerősödjenek szolgálatukban, és mindannyian megtalálják a helyüket közöttünk?

A délelőtti istentiszteleten a gyermekek bemutatták Dániel szolgálatának egy részét. Ezután a négy legfiatalabb testvér egyenként szólt a különböző csoportokhoz, a szombatiskolai körök pedig összegezték meglátásaikat. A gyermekeknél kiemelték az elfogadást, a szeretetet és a kölcsönös tiszteletet, a példamutatást. A megtartás szolgálata különösen fontos náluk.

A fiatalok kapcsán megállapításra került, hogy téves szemlélet, ha „fogyasztói gyülekezetként” mi is „szolgáltatásokat” nyújtunk, és „szórakoztatni” kívánunk, hiszen ebben nem vagyunk „versenyképesek” a világ kínálatával, ezenfelül az egyháznak ennél sokkal magasabb rendű szerepe van. Krisztushoz vezetni szeretettel, ez a cél. Azt szeretnénk elérni, hogy minden ifjú érezze, hogy szükség van rá a gyülekezetben, helye, szerepe, feladata van közöttünk.

Hiszen – ahogyan az igehirdetésben elhangzott – hatalmas értékek és lehetőségek vannak a fiatalságban, rengeteg pozitív tulajdonsággal rendelkeznek: kreativitás, nagy elméleti és gyakorlati tudás, pozitív életszemlélet, hit a dolgok megjavíthatóságában, ötletek, álmok, vágyak és tervek a jövőre nézve. Az pedig, hogy elérik-e a céljaikat, attól függ, hogy milyen döntéseket hoznak, mert ez alakítja a szokásokat és a jellemet. A legjobb döntés pedig „az Úrnak felajánlott ifjú szív” (EGW: The Youth’s Instructor. 1887. augusztus 3.). Néhány példával is illusztráltuk ezt.

Emellett természetesen a férfiak és a nők szerepe is nagyon fontos a gyülekezetben. Előbbieket sok esetben bátorítani és támogatni kell a vezetés feladatában. Utóbbiaknak pedig különösen hálásak lehetünk azért a sokrétű munkáért, amit sokszor a háttérben végeznek, pl. ételek készítése, és a gyermekek felügyelete, mely lehetővé teszi azt is, hogy a férfiak zavartalanul beszélgethessenek „az élet nagy kérdéseiről”. Összességében megállapítottuk, hogy mindenkire szükség van a gyülekezetben, hiszen együtt vagyunk egy nagy család, igazi közösség. Mindenki kapott egy jelképes ajándékot is bátorító igeverssel.

A közös ebéd után a gyermekek – néhány felnőtt kíséretében – a szabadban, a közeli Nefag parkban töltötték a délutánt. A gyülekezetben maradó testvérekkel pedig elkezdtük a „szemléletváltó kurzust” Pál apostol tanácsa alapján: Továbbá atyámfiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok!” (Fil 4:8). Tehát felírtuk egymás neveit, és mellé azokat a jó tulajdonságokat, amiket értékelünk és tisztelünk egymásban. Terveink szerint egy hónap múlva mindenkiről lesz egy pozitív tulajdonság-lista. Hisszük, hogy ha a jót keressük egymásban, és ezt ki is fejezzük, a közösségünk erősödni és épülni fog, és így tudjuk bemutatni Isten szeretetét.

óbkk

 

Kétszeres öröm Lovasberényben

Május 6-án szombaton, Istennek hála, két ünnepély is volt gyülekezetünkben. Délelőtt gyermekbemutatóra került sor. A Fugert házaspár: Eszter és Bence hozta el harmadik gyermeküket, Franciskát, Isten színe elé bemutatni és felajánlani őt. Szép szolgálatok, vers-ének-kórus után fogadalom hangzott el, úgy a szülők, mint a gyülekezet részéről. Ezután következett a felajánló ima, melyben Nagy Imre, a gyülekezet presbitere kérte Isten áldását Franciskára, a családra és a jelenlévőkre.

Délután anyák napi ünnepély volt, melyre a község lakóit is meghívtuk, így a vendégekkel együtt hallhattuk a gyermekek, fiatalok színes műsorát, mindezekhez vers- és énekszolgálatok kapcsolódtak. Isten Igéjét Gyűrűs Istvánné (Pannika) lelkész testvérünk nyitotta meg, hangsúlyozva az anya szerepének fontosságát, Mózes történetén keresztül. Majd az édesanyák, nagymamák meghatottan vették át a virágot és a kis kézműves emléket azoktól, akiknek ők nagyon fontosak. Egy közös fotó zárta a programot, megőrizve a nap emlékét.

Nagy Nikolett

Gyermeknap és anyák napja a Hévízi Gyülekezetben

Minden év egyik legszebb időszaka a tavasz. Nagyon sok egyházi, nemzeti és nemzetközi ünnep ideje. Szeretjük az ünnepeket, szeretünk ünnepelni. Éppen ezért mindig találunk alkalmat, módot és időt, hogy ezt megtehessük. 

Az anyák napja nálunk mindig egy olyan alkalom, amelyre hetekkel korábban megkezdjük a készülést. A gyülekezet fiataljai és gyermekei szívesen vállalnak feladatot: énekelnek, verset mondanak, zenélnek és természetesen saját kezűleg készítik az ajándékot minden édesanya és nagymama részére. Ilyenkor nem feledkezünk meg az édesapákról sem, számukra különleges ajándékokkal készülünk.

Ebben az évben a hálás felnőttek egy csodálatos gyermeknapi meglepetéssel álltak elő: ők is saját kézzel készített ajándékcsomagokat adtak a fiataloknak, és meghívták őket egy vasárnap délutáni közös kerti partira, ahol együtt játszhattak, beszélgethettek és részt vehettek a finom ételek elkészítésében is.

Nagyszerű hétvége van mögöttünk, sok nevetéssel, énekkel, imával. A együtt töltött idő pedig lehetőséget adott a közösségépítésre is. Hálásak vagyunk a mi Istenünknek, hogy lehetőségünk van ilyen alkalmak szervezésére, hogy a hétköznapok terheit letéve, gondjainkról egy kicsit megfeledkezve együtt ünnepelhetünk.

P. T.

Anyák napja Lovasberényben

Ismét egy nagyon szép alkalmon vehettünk részt. Ezúttal az édesanyákat és nagymamákat köszöntöttük a 2016. május 7-i szombaton. Hívtunk vendégeket, akik velünk együtt meghatódva hallgatták a gyermekek, majd a fiatalok szolgálatait. 

Nagyon szép csokorba szedték össze a verseket, énekeket, melyeknek mindegyike egyben személyes üzenet is volt.

Isten Igéjét Gyetvai Gellért testvérünk nyitotta meg, aki a kis Sámuel történetén keresztül mutatta be, milyen értékei, felelősségei vannak a szülőknek, azon belül az édesanyáknak. Hogy hazavihessük a nap emlékét, minden édesanya és nagymama kapott egy-egy szál virágot és egy-egy kézzel készített kis ajándékot, a szép szavak és a nagy ölelés mellé.

Kérjük Istent, hogy áldja meg az édesanyákat, és ez a nap folytatódhasson a hétköznapokban is!

Külön köszönet mindazoknak, akik segítettek a felkészülésben, az ajándékok összeállításában, és rögzítettek képet, hangot, hogy mindezt újra és újra átélhessük.

Nagy Nikolett