Bejegyzés

Isten ígéretei már a jelen áldásait hordozzák

Múlt és jövő – Év végi visszatekintés

 

Visszatekintve a 2019-es évre, ismét a hála és köszönet szavai jutnak eszembe. Akár személyes életemben, akár a Magyar Unió életében kétségkívül meghatározó események történtek.

Egy unió életében az ötévenkénti Uniókonferencia mindig nagy jelentőséggel bír. Elsősorban talán nem azért, mert vezetőket választ magának az egyház, hanem azért, mert kiváló alkalom, hogy végiggondoljuk, hogyan vezetett bennünket Isten az elmúlt öt évben, illetve lehetőség nyílik arra, hogy tervezzünk a következő öt évre. Tehát az Uniókonferencián egyszerre van jelen a múlt és a jövő. Májusban megtették ezt az egyházterületek küldöttei, akik az Uniókonferencián jelen voltak.

Az Uniókonferencián elfogadott stratégiai terv, amely 5 évre kijelöli az unió szolgálatának irányait és céljait, csupán egy vázlat volt, amit fel kell tölteni tartalommal és a megvalósítás, ellenőrzés, visszacsatolás folyamatát el kell végezni.

Ennek a megvalósításnak az útján elindulva az újonnan megválasztott Unió­bizottság elvégezte a konferencia által ráruházott feladatot, és kinevezte az osztályvezetőket és intézményvezetőket a következő ciklusra. Így egy nagyszerű, hozzáértő és tapasztalt csapattal indulhatunk el, hogy segítsük a gyülekezeteket, lelkipásztorokat, presbitereket, testvéreket a bizonyságtevés szolgálatában. A divízió tisztviselőinek általános véleménye szerint is a Magyar Unió kiemelkedő szolgálatot nyújt a kiválóan végzett osztálymunkák által. Hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen csapattal dolgozhatok.

Az eddig is szolgálatot teljesítő munkatársak mellé új osztályvezetők, intézményvezetők is megbízást kaptak: prof. dr. Szilvási József testvér 10 éves rektori munkáját megköszönve prof. dr. Tonhaizer Tibor testvér kapott megbízást az ATF vezetésére mint rektor. Szilvási testvér szolgálata alatt sikerült az ATF-nek elindítani a régóta tervezett mesterképzést, amely már két évfolyammal végezheti a nevelés rendkívül fontos szolgálatát.

Az egyházterületi lelkipásztori szolgálatból frissen nyugdíjba ment Zarka Péter testvér a Sáfársági Osztály vezetésére kapott megbízást. Eddig Hegyes-Horváth Géza testvér vezette az osztály munkáját, és mivel továbbra is ő kapott megbízást a Személyes Missziószolgálatok Osztálya vezetésére, az egyházterületi elnöki szolgálata mellet szükségesnek ítéltük, hogy a sáfársági szolgálat fontos területét egy új munkatárs bevonásával erősítsük meg.

A most év végén meghozott döntés szerint dr. Gyetvai Gellért testvér fogja vezetni 2020. januártól az Advent Kiadó munkáját. A kiadó vezetésében eddig éveken keresztül hatalmas segítséget nyújtott Egerváriné Kökényes Zsuzsa testvérünk, akinek a szolgálatáért hálával tartozunk Istennek és természetesen neki is. Nehéz helyzetben, sokszor a rendkívüli anyagi kihívások között sikerült fenntartani a kiadó munkáját és értékes könyvekkel szolgálni az irodalmi misszió munkáját.

A nyár elejének kiemelkedő és felemelő alkalma volt a balatonlellei Advent Konferencia Központ évadnyitó ünnepsége, amikor átadhattuk a táborozóknak a vadonatúj szállásépületet, a Halász-villát. A nevét Halász István testvérünkről kapta, aki meghatározó volt „Lelle” életében. Ezzel is szerettük volna emlékét őrizni és ápolni. A két táborhelyen (Bózsván és Balatonlellén) gyerekek, fiatalok, családok és idősek százai kerülhettek közelebb Istenhez, újra elkötelezhették magukat Isten szolgálatára és meghatározó közösségi élményeket kaphattak.

Az Unióbizottság felismerve a táborok jelentőségét, úgy döntött most, az év végi Plenáris Unióbizottsági ülésen, hogy egy jelentős beruházással a bózsvai Bib­liatábort is komfortosabbá tesszük, hogy a mai igényeknek megfelelően működhessen. Reményeink szerint 2020-ban elkészülhet az új vizes blokk (fürdőszobák és WC-k), ami ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy a főépületben egy közösségi helyiséget alakítsunk ki, így lehetővé téve a szezon meghosszabbítását, a tábor téli használatát is.

Az év végi Plenáris Unióbizottság szokásos feladatai közé tartozik a jövő év költségvetésének elfogadása is, amely testvéreink hűségének köszönhetően megbízhatóan tudja a pénzügyi hátteret biztosítani az unió szolgálatának.

Ha tehát előretekintek, ugyancsak a hála és köszönet szavai jutnak eszembe, hiszen a legutóbbi unióbizottsági ülésen jelen lévő Mack Tennyson testvér, aki a Transzeurópai Divíziót képviselte, egyik áhítatában arra hívta fel a figyelmünket, hogy Isten ígéretei már a jelen áldásait hordozzák. Hiába csak a jövőre irányulnak az ígéretek, már a jelenben valóságként tekinthetünk azokra, mert Istentől vannak.

Tekintsünk tehát mi is az előttünk álló esztendőre azzal a bizonyossággal, hogy Isten ígéretei már ma valóságosak !

 

Ócsai Tamás
unióelnök

„Isten iránti hálával…”

Unióelnöki összegzés az elmúlt évről és előretekintés az elkövetkezendő év célkitűzéseire

A decemberi év vége csupán egy emberi határvonal, nincsen semmilyen bibliai gyökere, mégis alkalmas arra, hogy kicsit számot vessünk és tervezzünk.

Nagy reménységgel tekintettünk a 2016-os év felé egy évvel ezelőtt. Új testvéreink a Keresztény Advent Közösségből lelkesen csatlakoztak a Magyar Unióhoz. Hitéletüket, bizonyságtévő szolgálatukat sokan a 15 új gyülekezeti közösség valamelyikében, mások egy-egy meglévő gyülekezetünkhöz csatlakozva kezdték el megélni. Immár a világközösség tagjaként, 15 új lelkipásztorral egészült ki a szolgálattévők tábora, és az irodai munkákba is többen bekapcsolódtak. Nagy kérdés volt mindannyiunk számára, hogyan tudnak beilleszkedni új testvéreink a közösség életébe, szolgálatába, és hogyan tudjuk befogadni őket a közösségébe.

Nos, egy évre visszatekintve azt mondhatjuk el, Isten megáldott bennünket ezen a területen is. A csatlakozó gyülekezeteket végiglátogatva kivétel nélkül, mindenhol örömmel, Isten iránti hálával, szolgálatkészséggel és az új lehetőségek felfedezésének készségével találkoztunk. Minden gyülekezet valami különleges színfoltot hozott az egyház életébe, tovább gazdagítva Isten népe szolgálatát. Új lelkészeink lelkesen és határozott tudásszomjjal kapcsolódtak be a lelkésztovábbképzésbe, ami minden lelkipásztor számára nemcsak kötelesség – „jó pap holtig tanul” –, hanem nagyszerű lehetőség is a legújabb teológiai felfedezések, valamint a világegyházban jelenlévő folyamatok megismerésére. Örömteli volt látni, az új barátságok szövődését, a bizalmatlanság falainak leomlását, új hidak épülését.

Ilyenkor év végén az egyház minden szintjén új tervek születnek a következő évre. A Generálkonferencia Éves Tanácsülésén a legnagyobb hangsúlyt a Teljes tagbevonás kezdeményezés kapta. Olyan komolyan veszi az egyház vezetése, hogy szombaton délután például a Végrehajtó Bizottság teljes tagsága részt vett egy utcai misszióban, ahol több ezer könyv, GLOW-anyag került szétosztásra.

Sokak által várt döntés volt az egyház egységének megőrzéséről szóló dokumentum elfogadása, amiben a világközösség különböző döntéseinek (hitelvek, szabályzatok, határozatok) egységes elfogadása mellett foglalt állást, illetve gyakorlati segítséget szeretne nyújtani abban, hogyan lehet segíteni az egység megőrzését, amikor egy-egy egyházi szervezeti egység valamilyen ok miatt nem követi a világegyház döntését.

A Transzeurópai Divízió év végi ülésére rányomta bélyegét egy tragikus haláleset: Audrey Andersson divízió titkár testvérünk férje egy balesetben meghalt, még az ülés előtt néhány héttel. Bennünket annál is inkább megérintett az eset, mert Audrey és férje, Lars, Budapesten ismerték meg egymást 1992-ben egy ifjúsági találkozón.

Az ülésen az uniók beszámolnak az előző év történéseiről, ahol mi a Teljes tagbevonás két történetét elevenítettük fel. Az egyik a DET margitszigeti családi napja volt, ahol a budapesti gyülekezetek összefogásával, közel 200 gyülekezeti tag szolgálatával több ezer emberrel kerülhettünk kapcsolatba szabadidős tevékenységek által. A másik történet a TET szervezésében megvalósuló, debreceni gyülekezetek összefogásával működtetett ReményPont Közösségi Iroda bemutatása volt. Ez egy debreceni házaspár önzetlen felajánlása nyomán, a terület támogatásával és a gyülekezeti tagok önkéntes munkájának eredményeként létrejött igényes, színvonalas kis iroda, ahol Debrecen központjában találkozhatnak az érdeklődők a Jézus Krisztus által felkínált reménységgel.

Az év vége egyik kiemelkedő eseménye a Plenáris Unióbizottság, ami Hungarikum. Nemzetközi egyházi vezetők bevallása szerint sehol nincs ilyen összetételű tanácskozás, ahol az egyházi egységek közötti egység, összhang és együttműködés ilyen hangsúlyt kapna, hiszen az Unióbizottság tagjain túl meghívást kapnak mindkét egyházterületi bizottság tagjai, az intézményvezetők, osztályvezetők, valamint a támogató szolgálatok vezetői. Ennek eredményeképpen az egyház vezetői széleskörűen tudnak tájékozódni az igényekről, lehetőségekről és szükségletekről, valamint egy nagyon fontos szempont: lelki közösséget tudunk alkotni a különböző egységek között a közös szombatünneplés áldásain keresztül.

 

Természetesen az ülés fontos döntéseket hozott: a 2017-es év terveit, költségvetését fogadta el. Ennek eredményeképpen a jövő évben három hangsúlyos téma köré csoportosíthatók az egyház szolgálatai:

Teljes tagbevonás – nem új kezdeményezés ez, hiszen az egyház élete a kezdetektől erről szól: minden tag szolgálattévő, mindenkinek a feladata, hogy Krisztus tanítványaként másokat is hozzásegítsen ahhoz, hogy tanítványokká váljanak. A 2017-es évben szeretnénk még nagyobb hangsúllyal képezni a testvéreket, hogyan tudnak bizonyságot tenni környezetükben, hogyan tudják hitüket egyszerű, nem tolakodó módon megosztani, hogyan tudnak hiteles keresztény életet élni. Minden osztály, intézmény, egyházi egység, támogató szolgálat ezért dolgozik. 2018-ban tavasszal pedig szeretnénk egy országos médiakampánnyal összekötött evangelizációs kampányt szervezni, a lehető legtöbb településen, önkéntesek bevonásával.

Reformáció 500 – Különleges lehetőség ez, amikor az egész világ figyelme az 1517-ben elindult események hatásaira irányul. Kiemelkedő alkalom, hogy ne csak mint történelmi eseményről emlékezzünk meg a reformációról, hanem be is mutassuk, hogy a saját életünkben, az egyház életében milyen módon van jelen ma is a folyamatos reformáció.

Mozimisszió – Az idei év vége egy különleges, nem várt ajtót nyitott a misszióban. Desmond Doss életéről készült egy hollywood-i film, amely igencsak hitelesen mutatja be nem csupán a háború borzalmait, hanem azt is, hogy rendkívüli körülmények között is hogyan maradhat valaki hűséges Istenhez, hitéhez, meggyőződéséhez. Hogyan tud Ember maradni a megaláztatások, gúnyolódás és fizikai bántalmazás ellenére is. Egy önfeláldozó, hazájáért, másokért élő, Istent dicsőítő élet példáját ismerheti meg a mozilátogató. Mai világunkban, amikor az önzés, a közösség megkárosítása, a saját érdekek mentén tevékenykedő élet a leggyakoribb, ilyen hiteles hősök példájára van szükség. A film megtekintése, a róla való beszélgetés kitűnő alkalom, hogy a szolgáló életről tegyünk bizonyságot.

Isten iránti hálával tekintünk vissza és előre, mert megáldott a múltban és új áldásokat készített el a jövőre nézve…

Ócsai Tamás