Bejegyzés

Hangyaboly – cserkészvezetők találkozója

Az adventista cserkészvezetők fóruma, a Hangyaboly 2018. november 30. és december 2. között került megrendezésre a Velencei-tó melletti Dinnyés településen, a Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turisztikai Központban. A program célja, hogy a résztvevő cserkészcsapatok képviselői visszatekintsenek és értékeljék az elmúlt 2017/2018-as cserkészévet, illetve, hogy közös élményeket szerezzenek és szakmai továbbképzésben részesüljenek. A rendezvényen 36 fő cserkészvezető és gyermek vett részt.

 

A rendezvény programja péntek este zászlószertartással kezdődött, majd vacsora után Palotás Kristóf, a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniója országos ifjúságvezetője tartotta meg előadását, amelynek témáját Máté evangéliuma 22:37–39 versei adták. A szeretet törvényének egy érdekes vetületét tárja elénk ebben a bibliai szakaszban Jézus szava. „Szeresd az Urat, a te Istenedet […] Szeresd felebarátodat, mint magadat.” Csak akkor tudunk szeretni másokat, ha tisztában vagyunk azzal, ahogyan Isten szeret bennünket. Az igazi szeretet feltétele a helyes önértékelés. Isten szeretetének az a célja, hogy meggyógyítson minket. Ha átéljük az Ő szeretetét, az segít nekünk értékelni az Ő munkáját az életünkben, így szeretni tudjuk majd embertársainkat is tisztán, őszintén.

A nap teaházzal zárult, amelynek során a résztvevő cserkészeknek egy-egy csésze tea mellett lehetőségük adódott kötetlen beszélgetésekre, eszmecserékre, a kapcsolatok ápolására és azok elmélyítésére.

A szombati program egy képzőművészeti kiállítás megnyitójával indult. A rendezvény előkészítése során arra kértük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal néhány saját kézzel készített, bármilyen jellegű képzőművészeti, illetve kézműves alkotást. A kiállítás célja ösztönzés és ötletek adása, hogy a cserkészek körében végzett tevékenységeink során milyen kézműves foglalkozásokkal lehet színesíteni az évközi programokat.

Délelőtt közös énekléssel folytatódott a program, majd Ráczné Kárpáti Márta előadását hallgathatták meg a résztvevők az emberi kapcsolatok 7 szintjéről. Az előadás azt mutatta be, hogy hogyan fejlődhetnek az emberi kapcsolatok a találkozástól akár a teljes intimitásig. Majd a program további részében a résztvevő cserkészcsapatok képviselői beszámolókat tartottak az elmúlt 2017/2018-as cserkészévben elvégzett munkáról.

A hétvége programját egy játék is izgalmassá tette, amelynek során a kiállításról „eltűnt” egy műalkotás, amelynek a helyére egy silány másolat került a falra. Többek között ennek a „bűnténynek” a felderítésére indultak el a résztvevők a délutáni programra, a „Madárdal-túrára”. Bár tél lévén sok madárdalt sajnos nem hallottunk, de megcsodálhattuk a téli Velencei-tó szépségét. A Madárdal-tanösvény a Velencei-tó és a dinnyési Fertő madár- és növényvilágának, természeti érdekességeinek megismerését teszi lehetővé. Egyedi kialakításának köszönhetően az útvonal több irányból is végigjárható, illetve több helyen meg is szakítható a bejárása. Minden egyes kiindulópontnál nagyméretű általános tájékoztató tábla található, rajta a teljes terület térképével. Tájékoztató táblák szolgálják az ismeretek bővítését, illetve az adott helyszínen lévő természeti képződmények, élőlények és kulturális látnivalók részletes megismerését. Felmehettünk egy tóparti kilátóba is, ahonnan a környék nagyszerű képe tárult elénk.

A sétából visszaérkezve a rendezvény helyszínére további beszámolók hangzottak el az őrsvezető jelöltek 2018. évi Bogáncs Őrsvezetőképző Táborban való részvételéről, valamint a kiképzésben résztvevők ott szerzett tapasztalatairól. Beszámolót hallhattunk a 2018-ban megvalósított – cserkészetet népszerűsítő – gyülekezeti „Roadshow” program tapasztalatairól is, továbbá az ANT 2018 cserkész nagytáborral kapcsolatos online értékelés tanulságairól.

Ezeket követően a 2019-es esztendőre is előretekintettünk, hiszen a következő nyáron Angliában kerül megrendezésre a Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója által szervezett Camporee. Erre Magyarországról is utaznak résztvevők. Mena János a magyarországi kontingens vezetője tartotta meg beszámolóját a szervezés állásáról, valamint tájékoztatást adott a szervezési feladatok lebonyolításának részleteiről.

A napot vidám hangulatú Forrócsoki-party zárta, amelyen a kötetlen beszélgetések, a kapcsolatok ápolása és elmélyítése mellett az elmúlt időszakban tanult cserkészjátékok egymás közötti megosztására is sor került.

Vasárnap a rendezvény programja Tóth Péter cserkész segédtiszt-jelölt izgalmas, érdekes, interaktív előadásával kezdődött, melynek témája a „Nemi szerepek” volt. Az előadás arra kívánt rámutatni, hogy mai társadalmunkban milyen helytelen beidegződések vannak jelen a férfi-nő, férj-feleség kapcsolatban. Érdekfeszítő módon mutatott rá az előadó a témával kapcsolatos anomáliákra, ellentmondásokra.

Néhány perc erejéig szóba kerültek a 2019-es év tervei is, majd közös fotó készítése után cserkészfoglalkozásokon és táborokon játszható három játék került bemutatásra a résztvevők számára. Így megismerhettük az „Amőba” sorversenyt, egy hullahopp karikával játszható körjátékot, valamint gyakorolhattuk, hogy egy csoport bekötött szemű cserkész hogyan tud egy végtelenített madzag segítségével négyzet alakzatba rendeződni. Ez utóbbi játék hatékony kommunikációt és kreativitást igényelt a résztvevőktől.

A hétvége programja kézműves foglalkozással folytatódott. A résztvevők megismerkedhettek négy tevékenységgel: Rácz Fanni bemutatta a vászonra való festés egy technikáját, Ráczné Kárpáti Márta egy használt alapanyagok újrahasznosításával készült tárgy elkészítését mutatta be, Szabó József egy kezdetleges fotókészítési eljárást, a Cianotípiát ismertette a gyakorlatban, valamint Krizsán Nóra a portrérajzolás alapjait adta át az érdeklődőknek.

Legvégül a hétvége „bűnténye” elkövetőinek személyére is fény derült. A nyomozás meghozta eredményét, a „bűnösök” bevallották tettüket, természetesen elnyerték méltó büntetésüket, és az „eltűnt” műalkotás is megkerült.

Tartalmas hétvége volt ez, amely érdekes, változatos és a jövőben a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek és információk sorát nyújtotta a résztvevő cserkészvezetők számára.

A rendezvény a Magyar Cserkészszövetség „Imre Herceg Terv – Közelebb egymáshoz” c. projektjének keretében valósult meg.

Rácz Sándor Béla

cserkész segédtiszt

Hangyaboly – cserkészvezetők találkozója

Az adventista cserkészvezetők fóruma, a Hangyaboly 2017. szeptember 1–3. között került megrendezésre Budapest III. kerületében, a BiPi Villában. A most már hagyományos módon, ősszel megrendezésre kerülő találkozón több mint 30 aktív cserkészvezető vett részt.

 

A rendezvény péntek este teaházzal kezdődött, amelyen a jelenlévők tea és gyertyafény mellett a cserkészet céljáról beszélgettek kis csoportokban.

Énekléssel indult a szombati program, ráhangolva a közösséget Palotás Kristóf országos adventista ifjúságvezető előadására, amely a keresztről mint a kereszténység egyetemes jelképéről szólt, ami az évszázadok folyamán Jézus Krisztus megváltó szenvedésének és az Atya Isten végtelen szeretetének jelképévé vált.

Ócsai Tamás a Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának elnöke – aki maga is cserkész segédtiszt –, részt vett a rendezvényen, amelyen előadást tartott a tiszteletről mint fogalomról, annak megnyilvánulásairól a keresztény ember életében, illetve arról, hogy cserkészekként hogyan viszonyuljunk olyan jelképekhez, mint pl. a magyar zászló.

A délután programja Faragó Tibor könyvtáros, óraadó tanár előadásával kezdődött, amelynek keretében a Magyar Himnusz elemzésével, irodalomtörténeti jelentőségével foglalkozott, valamint azzal, hogyan értelmezhetjük annak gondolatait, üzenetét.

A nap további részében még beszámolók hangzottak el az elmúlt 2016/2017-es cserkészévben elvégzett munkákról, eseményekről. A közelmúlt értékelése után lehetőség adódott arra is, hogy a Magyar Cserkészszövetség jelenlévő elnökségi tagjaihoz – Pótó Judit országos elnökhöz és Ronkay János Péter országos vezetőtiszthez – aktuális kérdéseket intézzenek a cserkézvezetők. Mindketten készséggel beszéltek a felvetődött témákról, így hasznos és jó hangulatú megbeszélésnek lehettek részesei a jelenlévők. A napot vidám hangulatú tábortűz és az azt követő „Hütte” fantázianevű program zárta.

A vasárnap délelőtti néhány óra elsősorban a jövő terveiről szólt. Több határozat is született, amelyek közül a legfontosabbak az alábbiak:

  • A Magyar Cserkészszövetséggel együttműködve megvizsgáljuk egy adventista szellemiségű őrsvezetőképző tábor közeljövőben történő megtartásának a lehetőségét.
  • 2018 első felében az ország több adventista gyülekezetében a cserkészetet népszerűsítő programokat tartunk, amelynek elsődleges célja új őrsvezetők munkába állítása.
  • Adventista Cserkész Nagytábort (ANT) szervezünk 2018-ban, amelyen mindhárom adventista cserkészcsapat részt vesz.
  • Ott leszünk a 2019-ben Angliában megrendezésre kerülő, a Hetednapi Adventista Egyház Transzeurópai Divíziója által szervezésre kerülő Pathfinder Camporee-n.

Az Istenbe vetett bizalommal tekintünk a következő évek terveire, kérjük az Ő áldását a cserkészek munkájára!

 

Rácz Sándor Béla
cserkész segédtiszt

Országos adventista cserkészvezetői találkozó

Hangyaboly 2016

Ezúttal Budakalászon gyűltek össze az adventista cserkészcsapatokban szolgáló vezetők, hogy cserkésztestvéri körben, együtt ünnepeljék a szombatot, majd beszámoljanak egymásnak az elmúlt egy évben végzett munkájukról, és egyeztessék terveiket a jövőre nézve.

Szombat reggel imaórával kezdtünk. A bevezető imát ének és lelkiismeret-vizsgálat követte. Miután szembesítettük magunkat azzal, hogy milyen területeken nem sikerült megtartanunk a cserkésztörvényt, kértük Isten bocsánatát és segítségét. Ezután kiscsoportokban megosztottuk egymással nehézségeinket és örömeinket. Az előbbiekért könyörögtünk, az utóbbiakért hálát adtunk. Az imaórát közös énekkel zártuk.

A délelőtt további részére egy rövid túrát terveztünk a közeli hegyekbe, hogy testközelből csodálhassuk Isten teremtését, de az eső eltántorított bennünket, és inkább Bekő Zoli cserkésztestvérünk saját fejlesztésű, profin kidolgozott társasjátékát választottuk. A kerettörténet az apostolok korába vitt minket. Az egyes csapatoknak a szentírásismeretük jutalmául kapott dénárokkal kellett finanszírozniuk korántsem veszélytelen missziós útjaikat, és elterjeszteniük az evangéliumot „a föld végső határáig”.

A késői ebédet követő áhítat során a kiosztott igéket párosítottuk azok lehetséges, életünkre vonatkozó, irányt mutató magyarázataival, és beszélgettünk róluk.

Miután az áhítat végén bezártuk a szombatot, kezdetét vette a munka. Először Kassai Csaba, a budapesti központú Huenergardt János Frigyes (HJF) cserkészcsapat parancsnoka, majd a nagykanizsai központú Négylevelű Fa (NLF) cserkészcsapat vezetősége ismertette az elmúlt év tevékenységeit. A HJF frekventált helyzete miatt pl. rendszeresen szolgál az unió és a DET központi rendezvényein: a Margit-szigeti „Gyere, ahogy vagy!” napon és a hitmélyítő konferencián, valamint az „A” gyülekezet meghívására az ottani gyerekek körében kezd munkába, támogatva ezzel az ott indult Tesz-vesz gyülekezeti programot. Az NLF a középiskolás és egyetemista korosztályba tartozó, elsősorban nem adventista hátterű fiatalok és a szüleik körében kifejtett kreatív missziós tevékenységével tűnik ki, továbbá elindítottak egy kiscserkész őrsöt, amely szombat délutánonként vonzza a kicsiket és szüleiket a gyülekezet korábbi lelkészlakásából kialakított Cserkészlakba.

A pizzavacsora után a X. (pesti) Kerületi Nagytábor tapasztalatait értékeltük ki, ahol idén nyáron a HJF és az NLF táborozott együtt 1300 nem adventista cserkésszel, ahogy arról az AdventInfo szeptemberi számában már beszámoltunk. Kassai Csaba altáborparancsnoki minőségében megköszönte mindenkinek a fantasztikus, segítőkész munkáját.

Ezután Matlák Timi, a TET területén működő Michnay László (ML) cserkészcsapat parancsnoka számolt be a bózsvai fürkésztáborral közös programjukon szerzett tapasztalatokról.

A takarodóig fennmaradt időben a HJF és az NLF vezetői egyeztettek a jövő évi közös táborukról Mena János táborparancsnok vezetésével. Az ML jövőre előreláthatólag a IX. (észak-alföldi) cserkészkerület nagytáborában vesz részt.

Vasárnap a reggeli után Hegyi Marci a Tábortűz szeptemberben megválasztott elnökeként adott áttekintést a Magyar Cserkészszövetségen belül idén létrehozott adventista lelki közösség felépítéséről, jelentőségéről és a jövő évre tervezett tevékenységéről. (Erről az AdventInfo novemberi számában olvashattak bővebben a testvérek.) Ennek kapcsán megvitattuk a Szövetség döntéshozó fórumain való esetleges szombati részvétel lehetőségét (mint szolgálat), létjogosultságát, veszélyeit, alternatíváit.

Ezt az ML csapatbeszámolója követte. Matlák Timi és Rácz Béla ismertette ennek a tagságával több megyét lefedő csapatnak az életét kísérő szervezési nehézségeket, és az ennek ellenére elért sikereiket, a működő és alakuló őrsöket, a tavaszi csapathétvégét és a nyári tábort. Az ML jövőre ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. Ennek kapcsán tervezik megírni a csapat történetét, a pünkösdi hosszú hétvégére pedig összehívni mindazokat, akik ennek valaha is részesei voltak.

Várnagy András, az NLF parancsnoka és a Tábortűz Bizottságának vezetője a mindhárom csapatot érintő rövid és középtávú tervekről vezetett beszélgetést. Szó volt a jövő évi találkozók időpontjairól, a Tábortűz szervezésében tervezett cserkész szombatokról, a 2018-ban Magyarországon rendezett közép-európai nagytáboron és a 2019-ben Wales-ben és Csehországban rendezett divíziós nagytáborokon való részvételi szándékunkról.

Végezetül Tóth Eszter, Stee a Fiatalok Jézusért Konferencia egyik cserkész szervezőjeként ismertette az FJK szombat délutánján egy cserkész szekció tartásának lehetőségét, gyűjtött hozzá ötleteket és a lebonyolításához jelentkezőket.

Ezután már csak a találkozót szervező Stee-t és Várnagy Annát dicsérő lencseleves elfogyasztása és a helyszínül szolgáló budakalászi cserkészház eredeti állapotba történő visszaállítása maradt hátra, és véget ért az idei Hangyaboly. Indult mindenki haza, folytatni – köszönésünkhöz híven – a jó munkát – Jézusért.

H. M.