Bejegyzés

Szegedi Kovács György költői estje

Ha testvéreink másutt nem is, de a heti Bibliatanulmányok lapjain találkozhattak Szegedi Kovács György verseivel. Műveit mára 11 kötet foglalja magába, és hamarosan készen lesz a következő is. Verseinek egy része nem elmondásra készült, hanem elmélyült olvasásra. Nem is könnyű megérteni, de azoknak, akik erőt vesznek magukon, és félretolják azokat a szellemi termékeket, amelyek a mélyebb gondolkodástól elszoktatnak, egy olyan világ feltárulásában lesz részük, mint azoknak a barlangászoknak, akik a világ legszebb kristálybarlangjait találták meg.

A költőnek szinte egyetlen verse sincs, amelyben ott ne lenne Isten. Ezek a költemények nagyon őszinték, és megtaláljuk bennük a saját vívódásaink, kételyeink, a megváltás átélt élményének valóságát.

  1. április 15-én délután 17 órakor, Újbudán, a gyülekezeti terem adott otthont a költőnek és versei hallgatóságának találkozójára. Kellemes hangulatban érkeztünk, és így is telt az idő. Istennek hála, nem nagy létszámú, de a nemes költészetet valóban szerető közönség jelent meg, és a közel 2 órás vers- és ének-zenehallgatás után nehezen hagyta el a termet.

A versmondókat: Makkos Norbertet, Mudris Anettet és Tokics Marikát csak dicséret illeti a szép kiejtésért, a versek értő tolmácsolásáért. Hálás köszönet a Hungarikum Együttesnek, a tőlük megszokott, letisztult, magas színvonalú ének-zenei szolgálatáért: Kremniczky Gézának és Takács-Mudris Anettnek.

Külön öröm volt a közönség soraiban köszönteni dr. Szigeti Jenőnét, hiszen Szigeti Jenő sok bátorítást és szeretetteljes baráti támogatást adott a költőnek már évtizedekkel ezelőtt is.

A költő életébe, a könnyűnek nem nevezhető gyermekkor megismerésébe, az eltelt időben történt irodalmi tevékenység kiteljesedésébe is bepillanthattunk E. Kökényes Zsuzsának, a régi barátnak közreműködésével, aki bemutatta Szegedi Kovács Györgyöt és vezette a vele folytatott beszélgetést.

Úgy éreztük, hogy a költő egyik pár soros versében megfogalmazott, szinte az egész emberi lét, küzdelem végét jelző tapasztalatot élhettük meg ezen az estén: A kiáltás a koponyahegyről/a Teremtésig visszhangzik;/mintha annak része lenne,/S valaki kihajol belőlem,/megigazítja hófehér köntösét,/egészen a vállamtól/a bokámig.

Mindnyájan, akik jelen voltunk ezen a szép eseményen, éreztük a vágyakozást, hogy bárcsak már úgy élne bennünk Krisztus (Gal 2:20), hogy Ő hajolhatna ki végre belőlünk, „megigazítani” azt a hófehér köntöst, amely egykor minden megváltottat befed (Jel 19:8). Istennek a befejezett teremtés felett érzett egykori öröme, a kijelentés, amelyben „igen jó”-t hallatott a mennyei Szó, ismét felhangzott a „koponyahegyről”: „Beteljesedett, elvégeztetett”.  – Ez lett a bűnbe esett ember „új teremtésének” ára és záloga, és nemsokára ez a Szó tölti be az egész kozmoszt, jelezve az „Új Föld” teremtését. Legyen részünk benne!

 

Egervári Miklós

A költészet estje Kecskeméten

A költészet napját 1964 óta április 11-én ünnepeljük hazánkban, ami József Attila születésnapja is egyben. Erre építve szerveztük meg április 6-án a kecskeméti HÍRŐS AGORÁBAN a költészet estjét – az evangelizációs sorozatunk részeként, ami ezáltal missziós küldetéssel is bírt – „Hinni kell a szó erejében” címmel, melyre meghívtuk az érdeklődőket, barátainkat. 

Meghívott vendégelőadónk Szigeti Jenő lelkész testvérünk volt, akinek eddig öt verseskötete jelent meg, és a hatodik is már kiadás előtt áll. Vendégek nemcsak a városból érkeztek, hanem Veszprémből, Szolnokról, Gyöngyösről, Szegedről, Hódmezővásárhelyről, Gyömrőről és Budapestről is, akik részesei szerettek volna lenni az ünnepélyes alkalomnak, és ezenkívül tanulni is, elvinni azokat az elemeket, amelyek az ő gyülekezetükben is beilleszthetőek a missziós küldetésükbe.

A másfél órás alkalmon tíz verset hallgathattunk meg Török Attila színművész testvérünk tolmácsolásában, de mellette a kecskeméti Advent kórus felemelő énekszolgálata, Ambrus Anett testvérnő zeneszolgálata, valamint Pintye Tímea testvérnő visszaemlékező gondolatai is örömünkre voltak Szigeti Jenő testvér tanári, írói és költői munkásságával kapcsolatban. Az összekötő műsorban Hoffer Zoltán rövid beszélgetést folytatott az ünnepelt Szigeti Jenő testvérrel, akitől megtudhattuk, hogy már gyermekkorában szerette a verseket, főleg József Attila és Ady Endre voltak a kedvenc költői, akiktől sokat tanult ezen a területen, majd később tanítói munkássága idején is, ahol lassan immár 50 tanévet tudhat maga mögött.

Az est vége felé egy rövidfilmet is megtekinthettünk a Reménység Média készítésében Szigeti testvér életéről, küldetéséről.

A több mint száztíz résztvevő számára gyorsan, de igen tartalmasan lepergett a másfél óra, ami igazi ünnepet hozott és a költészet kincseibe is betekintést nyújthatott. Az est végén még egy meglepetés várta a résztvevőket, mert aznap jelent meg Szigeti Jenő életrajzi könyve „Isten tanítani küldött – Nemzedékek szolgálatában” címmel, melyben a nemrég 80 évet betöltő szerző vall önmagáról, élete küzdelmeiről, örömeiről és az Istennel szerzett tapasztalatairól. (A könyv kapható az Advent Kiadóban is.)

Külön köszönjük a Félegyházi Pékségnek azt a 120 db fánkot, amit a résztvevők örömmel fogyaszthattak el az est végén. A vendégek és a testvérek a rendezvény után még közel egy órát maradtak és beszélgettek. Az egyik vendég, aki először volt jelen ilyen rendezvényen (Bardóczky Kornél, többszörös magyar bajnok teniszező), mintegy másfél órával a befejezés után így nyilatkozott: „Nagyon boldogok vagyunk, hogy Budapestről leutaztunk a menyasszonyommal, mert ez az este az igazi lelkiséget jelentett számunkra, és minden pillanatát úgy szívtuk magunkba, amiből a következő napokban építkezhetünk. Sajnos a hétköznapok rohanásában semmi hasonlóhoz nem juthatunk hozzá, nagyon hálásak vagyunk, hogy Kecskeméten van ilyen lehetőség, máskor is lejövünk, ahogy időnk engedi.”

A jó Isten áldja meg a szíveket, akik vágynak már most itt e földön egy jobb életre, ami majd az örökkévalóságban lesz teljes mindenki számára.

Hoffer Zoltán