Bejegyzés

Hangszerek a Bibliában

Rendhagyó Istent dicsőítő szombatot töltöttünk együtt Nyírbogdányban 2020. március 1-jén. A legtöbb Istent dicsérő verset a Zsoltárok könyvében olvashatjuk, és ezek közül is a legismertebb a 148., 149., 150. zsoltár. Itt olvashatunk arról leginkább, hogyan, milyen módon dicsérhetjük Istenünket, akit legtöbbször imádságunkban, énekeinkkel és zenével áldunk…, de ha nincs hozzá hangszerünk, akkor a zene sem szólal meg.

Milyen hangszerekkel találkozhatunk a Bibliában és milyen fontossággal bírt ezen hangszerek használata? A sok-sok áttanulmányozott igevers mind arról tanúskodik, hogy fontos a hangszerek használata. A zenével érzéseinket, lelki állapotunkat is kifejezhetjük, használhatjuk a zenét önállóan hangozva vagy énekkel kísérve, legyen szó akár ünnepről, szombatnapról, temetésről, esküvői alkalomról, mindennapi összejövetelről, háborúba vonulásról, győzelmes alkalmakról, tiszteletadásról…, és még sorolhatnánk számos eseményt és történetet a Bibliából, ahol említést kap egy-egy hangszer és maga a zene…

Alkalmunkat tovább színesítették a dicsőítő szolgálatok: versek, felolvasás, zeneszolgálatok, énekszolgálat, igei gondolatok… Hogy még emlékezetesebb legyen ez a szombatnapi alkalom, a gyülekezet minden tagja hozott otthonról hangszereket, a gyermekek is hozták a saját kis hangszereiket, amit óra után ki is próbálhattunk. Volt citera, szájharmonika, tangóharmonika, hárfa, csörgő, csörgődob, furulya, pánsíp, kis harang, csengettyű, xilofon, kalimba, kasztanyetta, triangulum, kerámia madársíp, népi faragott gyermeksíp…

A legcsodálatosabb zenei élményünket is Isten dicsőítésére fogjuk énekelni, a mennyben, amikor a megváltottak énekét együtt zengjük hatalmas angyali zekekar kíséretében… Hálásak vagyunk Istennek a zenéért és a hangszerekért, mert általuk is zenghet a mi szívünk és lelkünk!

 

(ÓZT)

Csalami Géza köszöntése Nyírbogdányban

Örömteljes és hálás megemlékezés napja volt január 12-én a Nyírbogdányi Gyülekezetben.
A szombat megünneplésén túl együtt köszöntöttük Csalami Géza testvért, aki most töltötte be a 90. évét.

Géza bácsi Isten kegyelméből máig is jó testi és szellemi egészségnek örvend.
Hosszú élete során sok nehézséggel és nélkülözéssel kellett megküzdenie, különösen fiatalabb éveiben. 1955-ben kötött szövetséget az Úrral, akit azóta is szeretettel szolgál.  Feleségét 59 év házasság után veszítette el. Az Úr három gyermekkel ajándékozta meg őket.

A gyülekezet nevében Kerékgyártó János lelkész testvér köszöntötte Géza bácsit az Ige szavaival buzdítva őt.

Kívánunk további jó egészséget, az Úrban való békességet, hittel és reménységgel teljes éveket! „Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését; aki önmagát adta mi értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt” (Tit 2:13–14).

 

KJ

Hálaadó istentisztelet Nyírbogdányban

Örömteli alkalomból gyűltünk össze szeptember 15-én Nyírbogdányban. Nemcsak a szombat miatt, hanem ez alkalommal tartottuk meg őszi hálaadó istentiszteletünket. A testvérek elhozták terményeik legjavát; fiatalok és idősebbek együtt rendezgették, rakosgatták a színes és finom gyümölcsöket, zöldségeket, lekvárt, befőttet, mézet, aszalványokat.

Isten Igéjét Kerékgyártó János nyitotta meg. A közös gondolkodás és kutatás arról szólt, milyen örömforrásokkal ajándékozott meg minket a Teremtő. A körülmények nem mindig a hálát és az örömet juttatják eszünkbe, de Istenünk arra tanít minket, hogy „mindenben hálákat adjatok” (1Thessz 5:18). Az Úrban való öröm lehet állandó (Fil 4:4). A nehéz élethelyzetekben is örülhetünk annak, hogy neveink fel vannak írva a mennyben (Lk 10:20).

Köszönjük az Úrnak szeretetét, gondviselését, megtartó kegyelmét, a bennünk és általunk való munkáját!

 

kájé

Hálaadó istentisztelet Nyírbogdányban

Ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartottunk 2017. szeptember 30-án Nyírbogdányban. A testvérek – felnőttek és gyermekek – boldog izgatottságban rendezgették a színpompás finomságokat, kertjük terméseit. Zöldség- és gyümölcsfélék, virágok, gyógynövények, méz, lekvár…

A szemet gyönyörködtető és szívet melengető istentiszteletet a testvérek verssel és énekszolgálatokkal színesítették. Szolgálatában a hálaadás igéit Kerékgyártó János lelkész testvér olvasta, helyet adva az Úrral szerzett tapasztalatok megosztásának.

 

K. J.

A 90 éves Rácz István köszöntése

2017. március 25-én szombat délelőtt hálaadó napot tartottunk Nyírbogdányban. Rácz István testvér betöltötte a 90. életévét. Az igeszolgálat is a hála szavait visszhangozta: ,,Hálával zengedezzetek az Úrnak…” A teremtő Istent illeti a hála és a dicsőség, áldásaiért és életünk fölött tanúsított védelméért. Családias kis gyülekezetünkben a vendégekkel együtt örömmel hallgattuk a költemény- és énekszolgálatokat, Istent dicsőítve. Az ebédet is közösen költöttük el, hálát adva Istennek szeretetéért és gondoskodásáért. 

Bízzunk Istenünkben, aki óvja időseinket és gyülekezetünk minden tagját. ,,…Várván ama boldog reménységet, a mi megtartó Úr Jézus Krisztusunk megjelenését…” Néki legyen dicsőség örökkön örökké!

D.L.