Bejegyzés

Hogy is volt 90 éve Pécsett?

1924. az az év, amikor az adventisták elkezdtek erőteljesen dolgozni városunkban. Két bibliamunkás, Tóth Lujza és Sohlmann Károly munkája eredményeként ebben az évben már két személy keresztelkedett meg. Aztán a következő években további keresztségek voltak, minek hatására 1927-ben megalakult a Pécsi Gyülekezet.

Az elmúlt 90 év nagyon sok emléket hagyott a gyülekezet életében. Néhány név a régi lelkészek, bibliamunkások közül, a teljesség igénye nélkül: Berghauer Imre, Sohlmann Károly, Vankó Mihály, Henne József, Stoics István, Albrecht József, Egervári Oszkár, Árvai Henrik. Ők már nem élnek, de nevükhöz kötődik a gyülekezet életéből sok emlék.

2017. október 21-én ünnepi megemlékezést tartottunk a gyülekezetben, melyre az ország több gyülekezetéből jöttek testvérek, hogy együtt emlékezzünk a régmúltra. Az ünnep hangulatát emelték a zenei és kórusszolgálatok és a jelenlévő testvérek megemlékezési. Pécs városa képviselői közül is részt vettek néhányan a jubileumi alkalmon, és köszöntötték az ünneplő gyülekezetet. Dr. Hoppál Péter államtitkár, aki levélben köszöntötte a 90 éves gyülekezetet, további kitartó munkát kívánt és egyúttal köszönetét fejezte ki áldozatos tevékenységükért.

Az emlékezés igei gondolatait Ócsai Tamás és Ősz-Farkas Ernő testvérek szólták.

A gyülekezeti épület folyosóján és lépcsőházában elhelyezett több száz fénykép, melyek az elmúlt 90 évet mutatják be, ma is megállít mindenkit, és azt juttatja eszünkbe, hogy még sok feladatunk van a városban. Simon Csaba testvér a következőket írta a Pécsi Gyülekezetről szóló szakdolgozatában: „Ha a gyülekezet tagjai is elolvassák a kész dolgozatot, láthatják majd, hogy Isten hogyan viselt gondot a közösségről az elmúlt évtizedek során, és megerősíti a reményt a jelen nehézségekből való kilábalásra is. Az is nyilvánvalóvá vált azonban, hogy a kilábalás nem tőlünk függetlenül fog megtörténni, hanem ennek véghezviteléhez Istennek emberekre van szüksége: ránk.”

 

Ömböli Gyula

Adventre várva Pécsett

A Pécsi Gyülekezet ősszel előadás-sorozatot tartott „Iránytű a XXI. században is!” címmel a Pécsi Tudásközpontban, aminek a záró alkalmát külön is meghirdettük december 17-re. 

Ennek az alkalomnak az „Adventre várva” címet adtuk, amikor öt rövid előadásban próbáltunk Jézus életéből felvillantani egy-egy időszakot; Jézus születését, gyermekkorát, majd földi munkásságát, halálát, feltámadását és végül a második eljövetelét. Ezeken keresztül próbáltuk bemutatni azt, hogy számunkra mit jelent az advent. Az előadások közt zene és énekek segítették a hallgatókat, hogy az ünnep hangulata és gondolata jobban felkészítsenek az igei gondolatok megértésére. Vendégünk volt a PTE Orvosi Kar Farmakológiai Intézetének a 20 főből álló Pharmacor kórusa, akik több énekkel is megörvendeztették a hallgatókat.

Ömböli Gyula

90 éves születésnap Pécsett

2016. október 29-én reggel a szombatiskolában feltettük a kérdést, hogy milyen lehetett Matuzsálemnek olyan hosszú kort megélni, majd egy órával később a Pécsi Gyülekezet legidősebb tagját köszöntöttük születésnapja alkalmából. 

Jávor István testvérünk (Pista bácsi) 90. születésnapját szerettük volna a gyülekezet előtt is emlékezetessé tenni. Pista bácsi elmondta, hogy mikor döntött először úgy, hogy az édesanyja hitét szeretné ő is megélni. Amikor édesapja tiltása ellenére, édesanyjával együtt vállalta a tiszta étkezést, még kisgyermek volt. Jó néhány évvel később, miután hazakerült a fogságból, az első és a legfontosabb volt számára, hogy elmenjen a gyülekezetbe, ahol mély hatást tett rá a kezdő ének: „Amint vagyok, csak úgy jövök Megváltómhoz, már nem félek, a véred mossa le a bűnt, Isten báránya, ím jövök!”, majd az úrvacsora. Ekkor már biztos volt benne, hogy az édesanyjától tanult hitet akarja élni. Nemsokára népevangélista képzésen vett részt, és hirdette hitét másoknak is. Amikor 1948-ban elindult az adventista teológusképzés, akkor azt is elvégezte, mert legfőbb vágya volt azt az Istent szolgálni, akit megismert. Így került a családjával a ’80-as évek elején Pécsre.

Pista bácsi annyi idős, mint a Pécsi Gyülekezet, de a gyülekezet még mindig tanul tőle, ő pedig mélyen a szívén viseli a gyülekezet életét, aggódik és imádkozik érte.

Ezen a napon őt ünnepeltük, vele örültünk és érte voltunk hálásak. A testvérek szolgálataikkal, verssel, énekkel, zenével és a gyülekezet egy Bibliával köszöntötte. Isten éltessen Pista bácsi!

Ömböli Gyula

Napra pontosan háromhavonta keresztség Pécsett!

2016. január 23-án ünnepélyes keresztségi istentiszteletünk volt. Gabika már nagyon várta azt a napot, amikor szövetséget köthet Istennel. Sok próba és nehézség után Isten kapukat nyitott meg a kitartó imáink eredményeképp. Ez a nap, ahogyan a 2016. április 23-a is, a mennyben is különös öröm napja volt. Most, három hónappal később két személy keresztségének lehettünk tanúi. Marika a Mohácsi Gyülekezetből és Péter a Pécsi Gyülekezet tagja. Péter már kisgyermekként is ismerte Istent, de az elmúlt évek nagy hatással voltak rá, és ezek arra késztették, hogy az Istennel való kapcsolatát egy új szintre emelje.

Egy héttel korábban is ünnepeltünk a Pécsi Gyülekezetben. 2016. április 16-án presbiterszentelésen vettünk részt. Dr. Michelisz Richárd testvérünk felszentelését dr. Szilvási József testvér végezte.

Mindhárom alkalommal éreztük a Szentlélek különös jelenlétét. A legutóbbin még Isten gyógyító és fenntartó kegyelmének különös munkáját is megtapasztalhattuk.

Gyülekezetünk kórusa, zenészeink és versmondóink még meghittebbé tették szolgálataikkal az ünnepélyeinket.

Az, hogy a legutóbbi két keresztség között napra pontosan három hónap telt el, gondolkodóba ejtett bennünket, és munkára sarkall, mert augusztus 23-a – ugyan nem szombatra esik, de – egyre közeledik.

Ömböli Gyula